Закон на боці споживача: максимальні терміни гарантійного ремонту

Терміни гарантійних ремонтів

Кожна нова покупка порівнянна з лотереєю - ніколи не вгадаєш заздалегідь, якісний товар дістанеться.

Іноді речі ламаються в перший же день, а в інших випадках недоліки виявляються тільки протягом тривалого використання.

Рідко вдається користуватися придбанням весь заявлений термін його служби, частіше доводиться використовувати можливість відремонтувати покупку по гарантії.

На кожен товар або навіть виконані роботи встановлюється свій гарантійний термін, але крім цього діють і обмеження термінів ремонту по гарантії. Якими бувають ці тимчасові рамки для різних категорій товарів?

Загальна інформація

Час безкоштовного ремонту по гарантіїВ чому різниця гарантійного терміну і терміну гарантійного ремонту?

Гарантійний термін являє собою той період, протягом якого можливо за рахунок виробника (Продавця, дилера, сервісного центру чи іншої уповноваженої організації) усунути недоліки в товарі, з огляду на норми захисту прав споживачів.

Однак зовсім необов`язково, щоб кожен товар у вашій споживчому кошику мав гарантію - виробник має право зовсім обійтися без обіцянок все виправити.

встановлення гарантійного терміну знаходиться виключно в компетенції виробника (При цьому продавець не може змінити його в меншу сторону, тільки самостійно збільшити), компанія - виробник може і відмовитися від обмежених часових рамок.

В такому випадку споживач має право за законом пред`явити свої вимоги в розумні терміни, але не більше ніж протягом 2 років з моменту придбання товару або надання послуги, або до 5 років при виявленні недоліків в нерухоме майно.

термін гарантійного ремонту - то час, за яке уповноважена організація зобов`язана здійснити ремонт і позбавити від проблем при експлуатації товару. Всі виконані дії по виправленню недоліків повинні бути завершені в той термін, який обумовлюється в договорі, але він не повинен перевищувати 45 днів (П. 1 ст. 20 ЗоЗПП).

Стаття 20 Закону РФ «Про захист прав споживачів». Усунення недоліків товару виробником (продавцем, уповноваженою організацією або уповноваженим індивідуальним підприємцем, імпортером)
 1. Якщо термін усунення недоліків товару не визначений у письмовій формі угодою сторін, ці недоліки мають бути усунені виробником (продавцем, уповноваженою організацією або уповноваженим індивідуальним підприємцем, імпортером) негайно, тобто в мінімальний термін, об`єктивно необхідний для їх усунення з урахуванням звичайно застосовуваного способу. Термін усунення недоліків товару, який визначається в письмовій формі угодою сторін, не може перевищувати сорок п`ять днів.

  У разі, якщо під час усунення недоліків товару стане очевидним, що вони не будуть усунені в визначений угодою сторін строк, сторони можуть укласти угоду про новий термін усунення недоліків, товару. При цьому відсутність необхідних для усунення недоліків товару запасних частин (деталей, матеріалів), обладнання чи подібні причини не є підставою для укладення угоди про такий новий термін і не звільняють від відповідальності за порушення терміну, визначеного угодою сторін спочатку.

 2. Що стосується товарів тривалого користування виробник, продавець або уповноважена організація або уповноважений індивідуальний підприємець зобов`язані при пред`явленні споживачем зазначеної вимоги у триденний термін безоплатно надати споживачеві на період ремонту товар тривалого користування, що володіє цими ж основними споживчими властивостями, забезпечивши доставку за свій рахунок. Перелік товарів тривалого користування, на які зазначена вимога не поширюється, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 3. У разі усунення недоліків товару гарантійний термін на нього продовжується на період, протягом якого товар не використовувався. Зазначений період обчислюється з дня звернення споживача з вимогою про усунення недоліків товару до дня видачі його після закінчення ремонту. При видачі товару виробник (продавець, уповноважена організація або уповноважений індивідуальний підприємець, імпортер) зобов`язаний надати в письмовій формі споживачеві інформацію про дату звернення споживача з вимогою про усунення виявлених ним недоліків товару, про дату передачі товару споживачем для усунення недоліків товару, про дату усунення недоліків товару з їх описом, про використані запасних частинах (деталях, матеріалах) і про дату видачі товару споживачеві після закінчення усунення недоліків т оваріо.
 4. При усуненні недоліків товару за допомогою заміни комплектуючого виробу або складової частини основного вироби, на які встановлено гарантійні терміни, на нові комплектуючий виріб або складову частину основного вироби встановлюється гарантійний термін тієї ж тривалості, що і на замінені комплектуючий виріб або складову частину основного вироби, якщо інше не передбачено договором, і гарантійний строк обчислюється з дня видачі споживачеві цього товару після закінчення ремонту.

Для клієнтів

Гарантійний ремонт для юридичних осібЗакон про захист прав споживачів № 2300-I-ФЗ від 07.02.1992 р дозволяє врегулювати лише питання, пов`язані з придбанням товарів, наданням послуг і виконанням робіт для особистого користування фізичних осіб.

Тут описані ситуації тільки при приватні покупки, якщо ж договір купівлі - продажу (або надання послуг / робіт) укладається з особою юридичним, то цей закон нічим не допоможе в забезпеченні їх прав.

Взаємовідносини виробників / продавців і їх клієнтів - юридичних осіб регламентуються Цивільним кодексом РФ, в його статтях зазначено, як повинні виконуватися зобов`язання за договорами.

Video: Захист прав споживача: механізм в дії

У ст. 475 описуються права юридичних осіб на отримання безоплатного ремонту, призначення знижки, заміну товару неналежної якості або скасування угоди з одночасним поверненням коштів.

Цивільний кодекс РФ Стаття 475. Наслідки передання товару неналежної якості
 1. Якщо недоліки товару не були застережені продавцем, покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право за своїм вибором вимагати від продавця:

  пропорційного зменшення ціни;

  безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

  відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товару.

 2. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення непереборних недоліків, недоліків, які не можуть бути усунені без невідповідних витрат або витрат часу, чи виявляються неодноразово, або виявляються знову після їх усунення, та інших подібних недоліків) покупець має право за своїм вибором:

  відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми;

  вимагати заміни товару неналежної якості товаром, відповідним договором.

 3. Вимоги про усунення недоліків або про заміну товару, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї статті, можуть бути пред`явлені покупцем, якщо інше не випливає з характеру товару або змісту зобов`язання.
 4. У разі неналежної якості частини товарів, що входять в комплект (стаття 479), покупець має право здійснити щодо цієї частини товарів права, передбачені пунктами 1 і 2 цієї статті.
 5. Правила, передбачені цією статтею, застосовуються, якщо цим Кодексом або іншим законом не встановлено інше.

Video: Термін придатності, термін служби, гарантійний термін (захист прав споживачів)

Встановлюється даним нормативним актом і термін усунення недоліків (Тобто термін гарантійного ремонту) для юридичних осіб. Так, згідно зі статтею 314 ЦК РФ вимоги повинні бути виконані в семиденний термін, якщо немає інших термінів безпосередньо в договорі. Але там же є й інше положення - виправити всі недоліки виробник зобов`язаний в розумний строк, визначення якого ніде не дається.

Цивільний кодекс РФ Стаття 314. Строк виконання зобов`язання
 1. Якщо зобов`язання передбачає або дозволяє визначити день його виконання або період, протягом якого воно має бути виконане (в тому числі в разі, якщо цей період обчислюється з моменту виконання обов`язків іншою стороною або настання інших обставин, передбачених законом або договором), зобов`язання підлягає виконанню в цей день або відповідно в будь-який момент в межах такого періоду.
 2. У випадках, коли зобов`язання не передбачає термін його виконання і не містить умови, що дозволяють визначити цей термін, а також і у випадках, коли термін виконання зобов`язання визначений моментом пред`явлення вимоги, зобов`язання повинно бути виконано протягом семи днів з дня пред`явлення кредитором вимоги про його виконання , якщо обов`язок виконання в інший термін не передбачено законом, іншими правовими актами, умовами зобов`язання або не випливає із звичаїв або суті зобов`язання. При непред`явлення кредитором в розумний строк вимоги про виконання такого зобов`язання боржник має право вимагати від кредитора прийняти виконання, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами, умовами зобов`язання або не випливає з звичаїв або суті зобов`язання.

Для різних товарів

існує певне розмаїття при застосуванні законодавства про захист прав приватних споживачів і корпоративних клієнтів. Залежно від категорії товару встановлюються свої терміни проведення безоплатного ремонту.

стільникового телефону

Період обслуговування телефону на гарантіїВ першу чергу варто заглянути в супроводжуючі документи - в гарантійному талоні може бути вказаний термін проведення ремонту придбаного мобільного телефону, пропоновані виробником або продавцем.

Його головна умова - не більше 45 днів.

Відповідно до вимог законодавства ремонт повинен здійснюватися в мінімальні терміни, бажано - негайно.

Побутової техніки

аналогічні параметри має і термін ремонту для побутової техніки - згідно з умовою договору, але відповідно до закону можливо вони будуть варіювати в таких межах: від миттєвого усунення неполадки до 45 днів.

автомобіля

У ситуаціях, коли ремонту підлягає такій складний товар, як транспортний засіб, законодавчо діють всі ті ж правила. Але якщо для виправлення недоліків потрібно об`єктивно більше часу, ніж відведені 45 днів, можливе укладання додаткової угоди, в якому буде обговорюватися продовження термінів безкоштовного ремонту. До речі, час на діагностику і проведення експертизи не входять до цей період.

Доріг (в тому числі ямковий)

Параметри обов`язкового безоплатного ремонту та термін дії гарантії на дорожні роботи встановлюється централізовано, а кожним суб`єктом РФ самостійно. Ці критерії вносяться в вимоги до підрядників при розміщенні тендерів на здійснення ремонту дорожнього покриття.

В середньому гарантія триває 1-2 роки, в тому числі і на ямковий ремонт, а виконується виправлення неякісних робіт тільки раз в сезон - навесні, або усунення недоліків взагалі входить вже в платне надання послуг по ремонту на наступний рік.

За ДСТУ же обслуговуюча організація зобов`язана ліквідувати пошкодження дорожнього полотна протягом 5 діб на дорогах з підвищеною інтенсивністю руху (більше 3 тисяч автомобілів на добу), за 7 діб на дорогах з інтенсивністю руху в 1-3 тисячі авто на добу, або за 10 діб на менш жвавих напрямках.

покрівлі

Термін безкоштовного ремонту покрівліАналогічним чином встановлюється термін, коли для споживачів безкоштовний ремонт, і при зведенні покрівлі - сам підрядник визначає свої зобов`язання і вказує їх при складанні договору.

Video: Протягом якого терміну повинен бути проведений гарантійний ремонт несправного товару

Термін ремонту покрівлі по гарантії при цьому може досягати 1 місяця, причому керуюча компанія зобов`язана негайно усунути аварійну протечку, але повністю на усунення недоліку може витратити близько місяця або іншого періоду з урахуванням умов конкретного договору.

Каналізації (в тому числі капітальний)

Точно така ж ситуація складається і з комунікаціями - на ремонт каналізації по гарантії відповідальної організації може бути дано будь-яка розумна термін за договором, в середньому він досягає 1 місяця. Знову ж аварійну ситуацію відповідальні служби зобов`язані усунути в найкоротші терміни, але вирішити проблему можуть протягом наданого терміну.

Капітальний ремонт житла

ТСЖ або керуюча компанія має право протягом гарантійного терміну (встановленого умовами тендеру та договору - від 1 року до 5 років в середньому по країні) витребувати усунення виявлених недоліків в капітальному ремонті житлового фонду у компанії - підрядника.

При цьому строки поточного ремонту в рамках гарантійних зобов`язань встановлюються безпосередньо регіональною владою в параметрах контракту або самим підрядником в договорі про виконання робіт.

Недоліки повинні бути ліквідовані приблизно в місячний термін, але якщо конкретного періоду в документації не зазначено, то поліпшень доведеться чекати протягом розумного строку, оскаржити в суді який зможуть тільки експерти.

Як домогтися?

Як домогтися робіт по гарантіїНерідкі ситуації, коли уповноважена організація просто відмовляє в творі ремонтних робіт по гарантії.

Для того, щоб отримати необхідну ліквідацію недоліків в товарі, потрібно правильно домагатися ремонту, для чого знадобиться слідувати наступної інструкції:

 1. Зберігати всю документацію при угоді купівлі - продажу (і чеки, і упаковка, і гарантійний талон - все це стане в нагоді при відстоюванні своїх прав, можна, звичайно, обійтися і без них, але краще спростити собі життя при спілкуванні з уповноваженою організацією).
 2. при виявленні неналежної якості товару необхідно сформулювати правильно претензію на гарантійний ремонт і направити її на адресу - продавця або виробника (все залежить від умов гарантії), зафіксувавши факт отримання вашого звернення документально.
 3. при відмову в прийомі товару на ремонт можна вимагати експертизи (Скласти ще одну претензію) - продавець / виробник зобов`язані довести, що виявлений недолік виник з вини самого користувача через порушення при експлуатації, а не викликаний проблемами при виготовленні.
якщо нічого не допомагає - підготувати пакет документів в суд з доказом про спроби досудового врегулювання проблеми. такі способи впливу на сервісний центр, виробника або продавця дозволяють домогтися ремонту побутової техніки і телефонів, інших технічно складних товарів для побутових потреб і навіть автомобіля.

З виробленими роботами по ремонту житла, комунікацій або доріг, на які також встановлюється гарантійний термін все практично однаково. Для того, щоб домогтися ремонту по гарантії в цих випадках потрібно спочатку в письмовій формі звернутися з претензією до якості робіт і з вимогою усунути недоліки, потім провести експертизу, а потім перейти до судових розглядів, вимагаючи виконання зобов`язань за договором капремонту в рамках діючої гарантії (до 5 років).

продовження

Як обчислюється строк після ремонту? Проведений ремонт по гарантії на увазі продовження терміну її дії на період, аналогічний тривалості ремонтних робіт.

Продовження гарантії на товарЯкщо уточнити цей момент відповідно до законодавства (пункт 3 ст. 20 Закону про захист прав споживачів), то можна сказати, що гарантійний строк продовжується на ту кількість днів, яке потрібно уповноваженої організації на вирішення проблеми: з дати звернення споживача з претензією до дати отримання з ремонту виправленого товару.

Але тут вступають в силу всілякі уточнення (П.4 ст. 20 ЗоЗПП), зокрема гарантійний термін починає відлік заново на ті окремі деталі і комплектуючі, які були замінені в ході виправлення недоліків.

У ситуації, якщо ремонт не дозволив виправити істотний недолік товару, передбачається його заміна, тоді термін гарантії обнуляється і починає діяти також заново з моменту видачі нового товару покупцеві (п.2 ст. 21 ЗоЗПП).

Закон РФ «Про захист прав споживачів» Стаття 21. Заміна товару неналежної якості
 1. У разі виявлення споживачем недоліків товару і пред`явлення вимоги про його заміну продавець (виробник, уповноважена організація або уповноважений індивідуальний підприємець, імпортер) зобов`язаний замінити такий товар протягом семи днів з дня пред`явлення зазначеного вимоги споживачем, а при необхідності додаткової перевірки якості такого товару продавцем ( виробником, уповноваженою організацією або уповноваженим індивідуальним підприємцем, імпортером) - протягом двадцяти днів з дня пред`яв ення зазначеної вимоги.

  Якщо у продавця (виробника, уповноваженої організації або уповноваженого індивідуального підприємця, імпортера) в момент пред`явлення вимоги відсутній необхідний для заміни товар, заміна повинна бути проведена протягом місяця з дня пред`явлення такої вимоги.

  У районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях вимога споживача про заміну товару підлягає задоволенню за його заявою в строк, необхідний для чергової доставки відповідного товару в ці райони, в разі відсутності у продавця (виробника, уповноваженої організації або уповноваженого індивідуального підприємця, імпортера) необхідного для заміни товару на день пред`явлення зазначеної вимоги.

  Якщо для заміни товару потрібно більше семи днів, на вимогу споживача продавець (виробник або уповноважена організація або уповноважений індивідуальний підприємець) протягом трьох днів з дня пред`явлення вимоги про заміну товару зобов`язаний безоплатно надати споживачеві у тимчасове користування на період заміни товар тривалого користування, що володіє цими ж основними споживчими властивостями, забезпечивши його доставку за свій рахунок. Це правило не поширюється на товари, перелік яких визначається відповідно до пункту 2 статті 20 цього Закону.

 2. Товар неналежної якості повинен бути замінений на новий товар, тобто на товар, не був у користуванні.

  Під час заміни товару гарантійний строк обчислюється заново від дня передачі товару споживачеві.

Порушення прав

Як бути при порушенні прав споживача за термінами проведення гарантійного ремонту? відповідальність за невиконання (або перевищення) термінів проведення гарантійного ремонту порушник несе на підставі положень статті 23 ЗоЗПП.

В якості покарання уповноважена організація зобов`язана виплатити неустойку за кожен день затягування термінів повернення товару з ремонту. Розмір пені - 1% від ціни товару за кожний день прострочення, причому ціна береться на день здійснення виплати, а не на момент покупки.

Закон РФ «Про захист прав споживачів» Стаття 23. Відповідальність продавця (виготовлювача, уповноваженої організації або уповноваженого індивідуального підприємця, імпортера) за прострочення виконання вимог споживача
 1. За порушення передбачених статтями 20, 21 і 22 цього Закону строків, а також за невиконання (затримку виконання) вимоги споживача про надання йому на період ремонту (заміни) аналогічного товару продавець (виробник, уповноважена організація або уповноважений індивідуальний підприємець, імпортер), який допустив такі порушення, сплачує споживачеві кожний день прострочення неустойку (пеню) в розмірі одного відсотка ціни товару.

  Ціна товару визначається, виходячи з його ціни, що існувала в тому місці, в якому вимога споживача повинно було бути задоволено продавцем (виробником, уповноваженою організацією або уповноваженим індивідуальним підприємцем, імпортером), в день добровільного задоволення такої вимоги або в день винесення судового рішення, якщо вимога добровільно задоволено не було.

 2. У разі невиконання вимог споживача в терміни, передбачені статтями 20 - 22 цього Закону, споживач має право за своїм вибором пред`явити інші вимоги, встановлені статтею 18 цього Закону.

Video: Основні моменти захисту прав споживачів

Крім матеріальної компенсації, споживач має право витребувати замість негайного завершення тривалого ремонту інші варіанти вирішення спору:

 • заміна несправної продукції на аналогічну (та ж марка, модель, артикул);
 • заміна на схожий товар, але іншої моделі, марки або артикулу;
 • відмова від договору (купівлі) з вимогою повернути гроші.
Додатково можливо зажадати покриття і тих збитків, яких зазнав споживач в очікуванні закінчення ремонту неякісного товару.

Після закінчення 45 днів ремонту (якщо інше не зазначено в договорі) ви можете подати претензію уповноваженій особі і вимагати або заміни товару або розірвання договору і повернення грошей.

Заміна повинна бути проведена в тижневий термін, але якщо є проблеми з аналогом - в місячний термін, а повернення коштів при розірванні договору з ініціативи покупця проводиться протягом 10 днів з дати подання відповідної претензії.

Покриття збитків за очікування закінчення гарантійного обслуговуванняВиробник або продавець не реагують на ваші вимоги?

Надішліть свої претензії заказним листом, а повідомлення про отримання несіть в суд для подачі позову щодо захисту ваших прав споживача.

при судових розглядах вирішиться питання і зі сплатою пені, і з задоволенням ваших вимог за неякісним товаром.

при виявленні недоліків в товарі під час гарантійного терміну необхідно пам`ятати і про інші часові рамки - термін проведення ремонту по гарантії.

Він не повинен затягуватися більш ніж на 45 днів, якщо цей час пройшло, а вам ще не повернули товар з виправленими недоліками, то можна домогтися кардинального вирішення проблеми - отримати новий товар замість зіпсованого або повернути свої гроші, витрачені на покупку.

Для будь-якого споживача важливо знати свої права і правильно реагувати на їх порушення, тоді можна легко відстоювати свої інтереси, як в суді, так і в досудових суперечках з недобросовісними продавцями та виробниками.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже