Федеральний закон "про техогляд" від 01.07.2011 n 170-фз

Федеральний закон від 01.07.2011 N 170-ФЗ
(Ред. Від 28.12.2013, з ізм. Від 04.06.2014)
"Про технічний огляд транспортних засобів та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації"


------------------------------------------------------------------

1 липня 2011 року N 170-ФЗ

------------------------------------------------------------------

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН

Про ТЕХНІЧНОЇ ОГЛЯДІ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОКРЕМІ
Законодавчих актів Російської Федерації

прийнято
державною Думою
15 червня 2011 року

схвалено
радою Федерації
22 червня 2011 року

Список змінюють документів
(В ред. Федеральних законів від 30.11.2011 N 342-ФЗ,
від 30.11.2011 N 362-ФЗ, від 03.12.2011 N 383-ФЗ,
від 28.07.2012 N 130-ФЗ, від 28.07.2012 N 131-ФЗ,
від 25.12.2012 N 267-ФЗ, від 02.07.2013 N 185-ФЗ,
від 23.07.2013 N 249-ФЗ, від 23.07.2013 N 251-ФЗ,
від 28.12.2013 N 420-ФЗ,
з ізм., внесеними Федеральним законом від 04.06.2014 N 145-ФЗ)

Глава 1. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів, що використовуються в цьому Законі

Для цілей цього Закону вживаються в такому значенні:
1) власник транспортного засобу - особа, що володіє транспортним засобом на праві власності або на іншій законній підставі-
2) діагностична карта - документ, оформлений за результатами проведення технічного огляду транспортного засобу (в тому числі його частин, предметів його додаткового обладнання), що містить відомості про відповідність або невідповідність транспортного засобу обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів і в разі, якщо містить відомості про відповідність обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів, що підтверджує допуск транспортного засобу до участі в дорожньому русі на території Російської Федерації і відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації також за її межами-
(П. 2 ст ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
3) заявник - юридична особа або індивідуальний підприємець, що претендують на отримання акредитації або на розширення або скорочення області аккредітаціі-
4) втратив чинність. - Федеральний закон від 28.07.2012 N 130-ФЗ-
5) область акредитації - діяльність з проведення технічного огляду певної категорії транспортних засобів або міського наземного електричного транспорту, на здійснення якої отримана аккредітація-
(П. 5 ст ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
6) обов`язкові вимоги безпеки транспортних засобів - вимоги до технічного стану транспортних засобів (в тому числі їх частин, предметів їх додаткового обладнання), встановлені міжнародними договорами Російської Федерації або нормативними правовими актами Російської Федерації, на відповідність яким здійснюється перевірка транспортних засобів (в тому числі їх частин, предметів їх додаткового обладнання), при проведенні технічного осмотра-
7) оператор технічного огляду - юридична особа або індивідуальний підприємець (в тому числі дилер), акредитовані в установленому порядку на право проведення технічного осмотра-
(П. 7 ст ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
8) кошти технічного діагностування - обладнання та програмні засоби, за допомогою яких здійснюється технічне діагностування і які застосовуються при проведенні технічного осмотра-
9) термін дії діагностичної карти - період з дня видачі діагностичної карти до дня, не пізніше якого власник транспортного засобу або його представник зобов`язаний звернутися за проведенням чергового технічного осмотра-
(П. 9 ст ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
10) пункт технічного огляду - сукупність споруд і засобів технічного діагностування (в тому числі засобів вимірювання), необхідних для проведення технічного огляду транспортних засобів оператором технічного огляду і знаходяться по одному адресу-
11) втратив чинність. - Федеральний закон від 28.07.2012 N 130-ФЗ-
12) технічний огляд транспортних засобів (далі також - технічний огляд) - перевірка технічного стану транспортних засобів (в тому числі їх частин, предметів їх додаткового обладнання) на предмет їх відповідності обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів з метою допуску транспортних засобів до участі в дорожньому русі на території Російської Федерації і в випадках, передбачених міжнародними договорами Російської Федерації, також за її межами-
13) технічний експерт - працівник оператора технічного огляду, який здійснює технічне діагностування і відповідає встановленим в сфері технічного огляду кваліфікаційним требованіям-
14) технічне діагностування - частина технічного огляду, що полягає в процедурі підтвердження відповідності транспортних засобів (в тому числі їх частин, предметів їх додаткового обладнання) обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів-
15) транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезень дорогами людей, вантажів або встановленого на ньому обладнання-
16) вимоги акредитації - сукупність вимог, яким повинні задовольняти заявник і оператор технічного огляду при здійсненні діяльності з проведення технічного осмотра-
17) дилер - юридична особа або індивідуальний підприємець, зареєстровані на території Російської Федерації і здійснюють від свого імені і за свій рахунок відповідно до договору, укладеного з виробником і (або) імпортером (дистриб`ютором) транспортних засобів окремих марок, сервісне обслуговування таких транспортних засобів .
(П. 17 введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 130-ФЗ)

Стаття 2. Сфера застосування цього Закону

1. Цим Законом встановлюються порядок і періодичність проведення технічного огляду перебувають в експлуатації транспортних засобів, а також порядок акредитації юридичних осіб, індивідуальних підприємців (заявників) з метою здійснення діяльності з проведення технічного огляду.
2. Дія цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які мають двигун внутрішнього згоряння об`ємом не більше 50 кубічних сантиметрів або електродвигун максимальною потужністю не більше 4 кіловат і максимальна конструктивна швидкість яких становить не більше 50 кілометрів на годину, а також причепи до них.

3. Порядок і періодичність проведення технічного огляду транспортних засобів міського наземного електричного транспорту, транспортних засобів, зареєстрованих військовими автомобільними інспекціями або автомобільними службами федеральних органів виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба, транспортних засобів органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також тракторів, самохідних дорожньо-будівельних та інших машин, які мають двигун внутрішнього згоряння об`ємом м більше 50 кубічних сантиметрів або електродвигун максимальною потужністю понад 4 кВт, причепів до них і які зареєстровані органами, які здійснюють державний нагляд за технічним станом самохідних машин та інших видів техніки, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 3. Правове регулювання відносин в області технічного огляду

Відносини в області технічного огляду регулюються міжнародними договорами Російської Федерації, справжнім Федеральним законом, іншими федеральними законами, а також прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами суб`єктів Російської Федерації (далі - законодавство в галузі технічного огляду транспортних засобів).

Стаття 4. Цілі і принципи проведення технічного огляду

1. Основною метою проведення технічного огляду є оцінка відповідності транспортних засобів обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів в порядку, встановленому правилами проведення технічного огляду.
2. Проведення технічного огляду грунтується на наступних принципах:
1) територіальна і цінова доступність для населення послуг з проведення технічного осмотра-
2) право вибору громадянами, юридичними особами операторів технічного осмотра-
3) доступність інформації про порядок та періодичність проведення технічного осмотра-
4) конкуренція операторів технічного осмотра-
5) забезпечення якості послуг з проведення технічного огляду, відповідають правилам проведення технічного осмотра-
6) відповідальність операторів технічного огляду за видачу діагностичної карти щодо транспортного засобу, який не відповідає обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів, а також за дотримання інших вимог, встановлених цим Законом.
(П. 6 ст ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)

Стаття 5. Основи системи технічного огляду

1. Технічний огляд проводиться операторами технічного огляду, акредитованими відповідно до цього Закону професійним об`єднанням страховиків, створеним відповідно до Федерального закону від 25 квітня 2002 року N 40-ФЗ "Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів".
2. Технічний огляд проводиться відповідно до правил проведення технічного огляду, встановленими Кабінетом Міністрів України.
3. Технічний огляд проводиться оператором технічного огляду відповідно до галузі акредитації, зазначеної в атестаті акредитації.
4. Технічний огляд проводиться на основі договору про проведення технічного огляду за плату з періодичністю, встановленої цим Законом.
5. Облік відомостей про результати проведення технічного огляду здійснюється за допомогою єдиної автоматизованої інформаційної системи технічного огляду.
6. Після проведення технічного огляду оператором технічного огляду видається діагностична карта, що містить відомості про відповідність або невідповідність транспортного засобу обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів.
(Частина 6 в ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)

Стаття 6. Забезпечення гарантій прав власників транспортних засобів на територіальну доступність проведення технічного огляду

1. З метою забезпечення гарантій прав власників транспортних засобів на проведення технічного огляду на територіях суб`єктів Російської Федерації федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, в установленому ним порядку здійснює контроль за виконанням на територіях суб`єктів Російської Федерації нормативів мінімальної забезпеченості населення пунктами технічного огляду. У разі, якщо за результатами такого контролю виявлено, що на території суб`єкта Російської Федерації нормативи мінімальної забезпеченості населення пунктами технічного огляду не дотримані, зазначений федеральний орган виконавчої влади спрямовує в вищий виконавчий орган державної влади суб`єкта Російської Федерації уявлення про необхідність вжиття заходів щодо організації проведення технічного огляду. Вищий виконавчий орган державної влади суб`єкта Російської Федерації зобов`язаний вжити заходів щодо організації проведення технічного огляду. Перелік цих заходів визначається актом вищої посадової особи суб`єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб`єкта Російської Федерації). У разі, якщо вищим виконавчим органом державної влади суб`єкта Російської Федерації недотримання нормативів мінімальної забезпеченості населення пунктами технічного огляду виявлено до отримання зазначеного у цій частині подання, вищий виконавчий орган державної влади суб`єкта Російської Федерації вживає заходів щодо організації проведення технічного огляду після такого виявлення.
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
2. Нормативи мінімальної забезпеченості населення пунктами технічного огляду для суб`єктів Російської Федерації і для входять до їх складу муніципальних утворень затверджуються уповноваженими органами виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації відповідно до методики розрахунку зазначених нормативів, встановленої Урядом Російської Федерації.
3. Оператори технічного огляду, які здійснюють відповідно до галузі акредитації проведення технічного огляду транспортних засобів міського наземного електричного транспорту, і дилери не враховуються при розрахунку фактичної забезпеченості населення пунктами технічного огляду для суб`єктів Російської Федерації і для входять до їх складу муніципальних утворень.
(Частина 3 введена Федеральним законом від 28.07.2012 N 130-ФЗ)

Глава 2. ПОВНОВАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері технічного огляду

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері технічного огляду відносяться:
1) вироблення державної політики в сфері технічного осмотра-
2) встановлення правил проведення технічного огляду, в тому числі встановлення параметрів і вимог, що пред`являються до транспортних засобів при проведенні технічного огляду, форми і змісту діагностичної карти-
3) встановлення вимог до технологічних, програмним, лінгвістичним і організаційним засобам єдиної автоматизованої інформаційної системи технічного огляду, порядку збору, передачі, обробки, зберігання, використання інформації, що міститься у зазначеній системі, забезпечення до неї доступа-
4) встановлення розміру плати за акредитацію в сфері технічного осмотра-
5) встановлення методики розрахунку нормативів мінімальної забезпеченості населення пунктами технічного огляду для суб`єктів Російської Федерації і для входять до їх складу муніципальних образованій-
6) розподіл встановлених цим Законом повноважень федеральних органів виконавчої влади-
7) інші повноваження, встановлені цим Законом.

Стаття 8. Повноваження федеральних органів виконавчої влади у сфері технічного огляду

До повноважень федеральних органів виконавчої влади у сфері технічного огляду відносяться:
1) твердження форми типового договору про проведення технічного осмотра-
2) затвердження правил заповнення діагностичної карти-
(П. 2 ст ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
3) створення та ведення єдиної автоматизованої інформаційної системи технічного осмотра-
4) встановлення кваліфікаційних вимог до технічних експертам-
5) встановлення порядку обліку, зберігання, передачі та знищення діагностичних карт-
(П. 5 ст ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
6) затвердження методики розрахунку граничного розміру плати за проведення технічного осмотра-
7) втратив чинність з 1 вересня 2013 року. - Федеральний закон від 23.07.2013 N 251-ФЗ-
8) встановлення порядку ведення реєстру операторів технічного осмотра-
9) затвердження основних технічних характеристик засобів технічного діагностування та їх перечня-
10) затвердження правил акредитації операторів технічного осмотра-
11) здійснення контролю за дотриманням нормативів мінімальної забезпеченості населення пунктами технічного огляду та затвердження порядку здійснення цього контролю-
12) інші повноваження, встановлені цим Законом.

Стаття 9. Повноваження органів державної влади суб`єктів Російської Федерації в сфері технічного огляду

До повноважень органів державної влади суб`єктів Російської Федерації в сфері технічного огляду відносяться:
1) вжиття заходів щодо організації проведення технічного огляду на території суб`єкта Російської Федерації;
2) затвердження нормативів мінімальної забезпеченості населення пунктами технічного огляду для суб`єктів Російської Федерації і для входять до їх складу муніципальних образованій-
3) встановлення граничного розміру плати за проведення технічного огляду відповідно до цього Закону, граничних розмірів витрат на оформлення дубліката талона технічного огляду та здійснення контролю за дотриманням встановлених граничних розмірів.

Стаття 10. Повноваження професійного об`єднання страховиків в сфері технічного огляду

До повноважень зазначеного в частині 1 статті 5 цього Закону професійного об`єднання страховиків в сфері технічного огляду відносяться:
1) розгляд заяв про надання свідоцтв про акредитацію, прийняття рішень про видачу даних атестатів акредитації або про відмову в наданні атестатів акредитації (рішення про акредитацію) -
2) прийняття рішення про розширення або скорочення області аккредітаціі-
3) переоформлення атестатів аккредітаціі-
4) призупинення дії атестатів акредитації та відновлення їх дії-
5) анулювання атестатів аккредітаціі-
6) перевірка заявників на відповідність встановленим вимогам аккредітаціі-
7) контроль за діяльністю операторів технічного огляду на відповідність встановленим вимогам акредитації та правилам проведення технічного осмотра-
8) ведення реєстру операторів технічного осмотра-
9) ведення обліку бланків талонів технічного огляду та бланків міжнародних сертифікатів технічного осмотра-
10) втратив чинність. - Федеральний закон від 28.07.2012 N 130-ФЗ-
11) формування відкритого та загальнодоступного інформаційного ресурсу, що містить відомості з реєстру операторів технічного огляду.

Глава 3. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

Стаття 11. Акредитація в сфері технічного огляду

1. Акредитація в сфері технічного огляду здійснюється відповідно до правил акредитації операторів технічного огляду, затвердженими уповноваженим центральним органом виконавчої влади.
2. Вимогами акредитації є:
1) наявність на праві власності або на іншій законній підставі споруд і засобів технічного діагностування (в тому числі засобів вимірювання), що відповідають установленим основними технічними характеристиками і входять до затвердженого перечень-
2) наявність в штаті не менше одного технічного експерта-
3) наявність технічних можливостей для щоденної передачі відомостей про результати проведення технічного огляду в єдину автоматизовану інформаційну систему технічного огляду, а також документування відомостей про таких результатах-
4) наявність договору з виробником і (або) імпортером (дистриб`ютором) транспортних засобів на сервісне обслуговування таких транспортних засобів у разі, якщо заявником є дилер.
(П. 4 введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
3. Атестат акредитації видається на підставі поданих заявником заяви про надання атестата акредитації та документів, що підтверджують відповідність заявника вимогам акредитації. Вичерпний перелік таких документів встановлюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади.
4. Підставою відмови у наданні атестата акредитації є:
1) наявність у поданих заявником заяві про надання атестата акредитації та (або) додаються до неї, недостовірної або перекрученої інформації-
2) встановлене при проведенні документарної перевірки невідповідність заявника вимогам акредитації.
5. Підставою для анулювання атестата акредитації є:
1) звернення оператора технічного огляду про припинення діяльності в якості оператора технічного осмотра-
2) наявність протягом дванадцяти місяців двох і більше порушень оператором технічного огляду вимог акредитації та (або) правил проведення технічного огляду та (або) порушень, пов`язаних з перевищенням граничного розміру плати за проведення технічного огляду, встановленого відповідно до цього Федеральним законом-
3) ліквідація юридичної особи - оператора технічного огляду, припинення оператором технічного огляду діяльності в якості індивідуального підприємця.
6. Атестат акредитації діє безстроково.
7. Акредитація в сфері технічного огляду здійснюється на платній основі. Розмір плати за акредитацію в сфері технічного огляду встановлюється Урядом Російської Федерації.
8. Рішення, що приймаються професійним об`єднанням страховиків, зазначених у частині 1 статті 5 цього Закону, рішення про акредитацію мають бути вмотивовані, оформляються наказом і надаються заявнику в день їх прийняття під розпис або відправляються за вказаною заявником поштовою адресою за допомогою поштового відправлення з оголошеною цінністю при його пересилання, описом вкладення та повідомленням про вручення. Зазначені у цій частині рішення надаються також у формі електронних документів на вказаний заявником адресу електронної пошти.

Стаття 12. Єдина автоматизована інформаційна система технічного огляду

1. Збір, зберігання і використання інформації про технічний огляд здійснюються за допомогою єдиної автоматизованої інформаційної системи технічного огляду.
2. Єдина автоматизована інформаційна система технічного огляду створюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади і містить наступну інформацію про операторів технічного огляду:
1) повне та скорочене найменування оператора технічного огляду - юридичної особи, місце його нахожденія-
2) прізвище, ім`я та в разі, якщо є, по батькові оператора технічного огляду - індивідуального підприємця, місце його жітельства-
3) номери контактних телефонів, поштова адреса, адреса електронної почти-
4) прізвище, ім`я та в разі, якщо є, по батькові керівника оператора технічного огляду - юридичної особи-
5) інформація про акредитацію (інформація про рішення про видачу атестата акредитації, розширення або скорочення галузі акредитації, переоформлення атестату акредитації, призупинення дії атестата акредитації або відновлення його дії, про анулювання атестата акредитації) та про порушення вимог акредитації, правил проведення технічного огляду, вимог дотримання граничного розміру плати за проведення технічного осмотра-
6) кількість пунктів технічного огляду і їх адреса-
7) прізвища, імена і в разі, якщо є, по батькові технічних експертів, відомості про їхню освіту відповідно до кваліфікаційних вимог, а також адреси пунктів технічного огляду, в яких вони здійснюють технічне діагностірованіе-
(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)
8) відомості про кількість виданих оператором технічного огляду діагностичних карт із зазначенням номерів таких документів.
(П. 8 ст ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
3. Оператори технічного огляду зобов`язані передавати в єдину автоматизовану інформаційну систему технічного огляду такі відомості, необхідні для її ведення:
1) марка і модель транспортного засобу, щодо якого проведено технічний огляд, рік його випуску, відомості, що дозволяють ідентифікувати цей транспортний засіб (ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN), номер кузова) -
2) прізвище, ім`я та в разі, якщо є, по батькові особи, який представив транспортний засіб для проведення технічного осмотра-
(В ред. Федерального закону від 03.12.2011 N 383-ФЗ)
3) адреса пункту технічного огляду, в якому був проведений технічний осмотр-
4) втратив чинність. - Федеральний закон від 28.07.2012 N 130-ФЗ-
5) діагностична карта в формі електронного документа-
6) прізвище, ім`я та в разі, якщо є, по батькові технічного експерта, який прийняв рішення про видачу діагностичної карти, що містить відомості про відповідність транспортного засобу обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів.
(П. 6 ст ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
4. Відомості, зазначені в частині 3 цієї статті, передаються оператором технічного огляду в єдину автоматизовану інформаційну систему технічного огляду не пізніше ніж протягом доби з моменту закінчення проведення технічного огляду.
5. Правила ведення єдиної автоматизованої інформаційної системи технічного огляду, порядок взаємодії її і автоматизованої інформаційної системи обов`язкового страхування, що містить відомості про договори обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхові випадки, транспортних засобах і про їхніх власників, статистичні та інші відомості по обов`язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів, і порядок взаємодії уповноваженого едерального органу виконавчої влади, оператора технічного огляду та зазначеного в частині 1 статті 5 цього Закону професійного об`єднання страховиків при використанні даної системи встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади. Взаємодія інформаційних систем центрального органу виконавчої влади і зазначеного в частині 1 статті 5 цього Закону професійного об`єднання страховиків здійснюється з використанням єдиної системи міжвідомчого електронного взаємодії.
(В ред. Федерального закону від 03.12.2011 N 383-ФЗ)

Стаття 13. Ведення реєстру операторів технічного огляду

1. Зазначене в частині 1 статті 5 цього Закону професійне об`єднання страховиків формує відкритий і загальнодоступний інформаційний ресурс, який містить відомості з реєстру операторів технічного огляду.
2. Зазначене в частині 1 статті 5 цього Закону професійне об`єднання страховиків веде реєстр операторів технічного огляду. У цьому реєстрі повинні бути вказані:
1) відомості про оператора технічного огляду, передбачені пунктами 1, 2 і 4 частини 2 статті 12 цього Федерального закону-
2) дата внесення до цього реєстру відомостей про оператора технічного осмотра-
3) номер атестата акредитації оператора технічного осмотра-
4) область акредитації оператора технічного осмотра-
5) адреси пунктів технічного осмотра-
6) підстави, дати проведення перевірок оператора технічного огляду та реквізити актів, складених за результатами проведених проверок-
7) підстави, дати винесення зазначених у частині 1 статті 5 цього Закону професійним об`єднанням страховиків рішень про призупинення, поновлення дії свідоцтв про акредитацію операторів технічного огляду, про анулювання таких атестатів і реквізити даних рішень-
8) інші необхідні для ведення цього реєстру відомості.
3. Відомості, що містяться в реєстрі операторів технічного огляду, є відкритими для ознайомлення з ними зацікавлених осіб, за винятком відомостей, доступ до яких обмежено відповідно до федеральних законів.
4. Порядок ведення реєстру операторів технічного огляду, формування та розміщення інформаційного ресурсу, зазначеного в частині 1 цієї статті, встановлюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Стаття 14. Обов`язки оператора технічного огляду

Оператор технічного огляду зобов`язаний:
1) надавати послугу, пов`язану з проведенням технічного огляду, за винятком випадку надання послуг з проведення технічного огляду транспортних засобів дилером, будь-якій особі, яка звернулася за її наданням, незалежно від місця проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи, місця реєстрації транспортного засоби-
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
2) відмовляти у видачі діагностичної карти при невідповідності транспортного засобу хоча б одному з обов`язкових вимог безпеки транспортних засобів-
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
3) передавати в порядку, встановленому частиною 4 статті 12 цього Закону, інформацію, необхідну для ведення єдиної автоматизованої інформаційної системи технічного осмотра-
4) забезпечувати облік, зберігання і знищення діагностичних карт в порядку, встановленому уповноваженим центральним органом виконавчої влади-
(П. 4 ст ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
5) забезпечувати збереження транспортного засобу, представленого для проведення технічного огляду.


Стаття 15. Періодичність проведення технічного огляду

1. Якщо інше не встановлено федеральними законами, транспортні засоби підлягають технічному огляду з такою періодичністю:
1) кожні шість місяців щодо наступних транспортних засобів:
а) легкові таксі-
б) автобуси-
в) вантажні автомобілі, призначені і обладнані для перевезень пасажирів, з числом місць для сидіння більш як вісім (за винятком місця для водія) -
г) спеціалізовані транспортні засоби та причепи до них, призначені і обладнані для перевезень небезпечних грузов-
2) кожні дванадцять місяців щодо наступних транспортних засобів, з року випуску в обіг яких пройшло більше ніж сім років, включаючи рік їх випуску, зазначений в паспорті транспортного засобу і (або) свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу (далі - рік випуску) (за винятком транспортних засобів, зазначених у пунктах 1 і 3 цієї частини):
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 131-ФЗ)
а) легкові автомобілі-
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 131-ФЗ)
б) вантажні автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить до трьох тонн п`ятисот кілограмм-
в) причепи та напівпричепи, за винятком транспортних засобів, зазначених у частині 4 статті 32 цього Федерального закону-
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 131-ФЗ)
г) мототранспортних засоби-
3) кожні дванадцять місяців щодо наступних транспортних засобів (за винятком транспортних засобів, зазначених у пункті 1 цієї частини):
а) вантажні автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить більше трьох тонн п`ятисот кілограмм-
б) транспортні засоби, обладнані відповідно до законодавства Російської Федерації пристроями для подачі спеціальних світлових і звукових сигналів-
в) транспортні засоби, призначені для навчання керування транспортними средствамі-
4) кожні двадцять чотири місяці щодо таких транспортних засобів, з року випуску яких пройшло від трьох до семи років, включаючи рік їх випуску (за винятком транспортних засобів, зазначених у пунктах 1 і 3 цієї частини):
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 131-ФЗ)
а) легкові автомобілі-
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 131-ФЗ)
б) вантажні автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить до трьох тонн п`ятисот кілограмм-
в) причепи та напівпричепи, за винятком транспортних засобів, зазначених у частині 4 статті 32 цього Федерального закону-
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 131-ФЗ)
г) мототранспортних засобів.
2. Не потрібне проведення технічного огляду в перші три роки, включаючи рік випуску, щодо наступних транспортних засобів (за винятком транспортних засобів, зазначених у пунктах 1 і 3 частини 1 цієї статті):
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 131-ФЗ)
1) легкові автомобілі-
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 131-ФЗ)
2) вантажні автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить до трьох тонн п`ятисот кілограмм-
3) причепи та напівпричепи, за винятком транспортних засобів, зазначених у частині 4 статті 32 цього Федерального закону-
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 131-ФЗ)
4) мототранспортних засобів.
3. Терміни, встановлені пунктами 1 і 3 частини 1 цієї статті, обчислюються з дня проведення першого технічного огляду, який проводиться до укладення договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в році, наступному за роком випуску транспортних засобів, зазначених у цих пунктах.
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 131-ФЗ)
4. Перший технічний огляд транспортних засобів, зазначених у частині 2 цієї статті, проводиться до укладення договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.
5. Власник транспортного засобу зобов`язаний подати його для проведення технічного огляду протягом терміну дії діагностичної карти.
(Частина 5 в ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
6. Власник транспортного засобу за своїм бажанням, в тому числі при необхідності виїзду за межі Російської Федерації, має право звертатися за проведенням технічного огляду в більш короткі терміни, ніж строки, встановлені частинами 1 і 4 цієї статті.

Стаття 16. Плата за проведення технічного огляду

1. Проведення технічного огляду здійснюється на платній основі.
2. Граничний розмір плати за проведення технічного огляду встановлюється диференційовано в залежності від обсягу проведених робіт і категорії транспортного засобу, в тому числі з урахуванням вартості окремих технологічних операцій.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
3. Граничний розмір плати за проведення технічного огляду встановлюється вищим виконавчим органом державної влади суб`єкта Російської Федерації відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, уповноваженим здійснювати правове регулювання в сфері державного регулювання цін (тарифів) на товари (послуги).

Стаття 17. Умови проведення технічного огляду

1. Технічний огляд проводиться за вибором власника транспортного засобу або його представника будь-яким оператором технічного огляду в будь-якому пункті технічного огляду незалежно від місця реєстрації транспортного засобу.
2. Для проведення технічного огляду власник транспортного засобу або його представник, в тому числі представник, який діє на підставі довіреності, оформленої в простій письмовій формі, зобов`язаний подати оператору технічного огляду транспортний засіб і наступні документи:
1) документ, що засвідчує особу, та довіреність (для зазначеного у цій частині представника власника транспортного засобу) -
2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт транспортного засобу.
3. Оператор технічного огляду відмовляє в наданні послуг з проведення технічного огляду тільки в разі:
1) неподання передбачених частиною 2 цієї статті документів-
2) невідповідності транспортного засобу даним, зазначеним у документах, що містять відомості, що дозволяють ідентифікувати цей транспортний засіб.
4. Оператор технічного огляду не має права вимагати від власника транспортного засобу або його представника уявлення інших документів, за винятком передбачених частиною 2 цієї статті документів.
5. Проведення технічного огляду здійснюється на підставі договору про проведення технічного огляду, укладеного між власником транспортного засобу або його представником і оператором технічного огляду.
6. Договір про проведення технічного огляду є публічним, за винятком випадків укладення договорів дилером, і полягає по формі такого типового договору, затвердженої уповноваженим центральним органом виконавчої влади.
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
7. Технічне діагностування здійснюється технічними експертами, відповідальними за його проведення і приймають рішення про видачу діагностичної карти, що містить відомості про відповідність транспортного засобу обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів.
(Частина 7 в ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
8. Уряд Російської Федерації має право встановлювати особливості проведення технічного огляду транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації.

Стаття 18. Проведення повторного технічного огляду

1. Транспортний засіб, технічний стан якого визнано невідповідним обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів, підлягає повторному технічному огляду.
2. При проведенні повторного технічного огляду транспортного засобу в термін не пізніше ніж двадцять днів з моменту проведення попереднього технічного огляду здійснюється перевірка транспортного засобу тільки щодо показників, які відповідно до діагностичної карті при проведенні попереднього технічного огляду не відповідали обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів.
3. Повторний технічний огляд проводиться за плату, розмір якої визначається обсягом виконаних робіт, але не може перевищувати граничний розмір плати за проведення технічного огляду, визначений у порядку, встановленому частиною 3 статті 16 цього Закону.
4. У разі, якщо повторний технічний огляд проводиться в іншому пункті технічного огляду або в іншого оператора технічного огляду, такий технічний огляд проводиться в повному обсязі.

Стаття 19. Діагностична карта

(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)

1. Діагностична карта містить висновок про відповідність або невідповідність транспортного засобу обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів. Діагностична карта, що містить висновок про можливість експлуатації транспортного засобу, повинна містити термін її дії, а діагностична карта, що містить висновок про неможливість експлуатації транспортного засобу, - перелік не відповідають обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів виявлених несправностей.
2. Діагностична карта завіряється підписом технічного експерта, який проводив перевірку технічного стану транспортного засобу.
3. Діагностична карта складається в письмовій формі в двох примірниках і в формі електронного документа. Один з примірників діагностичної карти, складеної в письмовій формі, видається власнику транспортного засобу або його представнику, другий зберігається у оператора технічного огляду протягом не менше ніж три роки. Діагностична карта, складена у формі електронного документа, направляється в єдину автоматизовану інформаційну систему технічного огляду і зберігається в ній протягом не менше ніж п`ять років.
4. Діагностична карта є документом суворої звітності.
5. Якщо протягом терміну дії діагностичної карти, що містить відомості про відповідність транспортного засобу обов`язковим вимогам безпеки транспортних засобів, змінився власник транспортного засобу (придбання у власність, отримання в господарське відання або оперативне управління тощо), дана діагностична карта вважається чинною до моменту закінчення зазначеного в ній терміну.
6. Форма діагностичної карти затверджується Кабінетом Міністрів України, правила заповнення діагностичної карти затверджуються уповноваженим центральним органом виконавчої влади.
7. У разі втрати або псування діагностичної карти протягом терміну її дії відповідний дублікат видається будь-яким оператором технічного огляду за заявою власника транспортного засобу або його представника на підставі відомостей, що містяться в єдиній автоматизованій інформаційній системі технічного огляду.
8. Дублікат діагностичної карти видається заявнику в день звернення.
9. За видачу дубліката діагностичної карти стягується плата в розмірі однієї десятої граничного розміру плати за проведення технічного огляду, встановленого уповноваженим органом державної влади суб`єкта Російської Федерації.

Стаття 20. Втратила чинність. - Федеральний закон від 28.07.2012 N 130-ФЗ.

Стаття 21. Втратила чинність. - Федеральний закон від 28.07.2012 N 130-ФЗ.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПЕРАТОРІВ
ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД)
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО ОБ`ЄДНАННЯ
СТРАХОВИКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ АКРЕДИТАЦІЮ
ОПЕРАТОРІВ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ
(В ред. Федерального закону від 23.07.2013 N 251-ФЗ)

Стаття 22. Контроль за діяльністю операторів технічного огляду

1. Контроль за діяльністю операторів технічного огляду і перевірка заявників на відповідність встановленим вимогам акредитації здійснюються зазначеним в частині 1 статті 5 цього Закону професійним об`єднанням страховиків в порядку, встановленому уповноваженим органом, зазначеним у статті 23 цього Закону.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 23.07.2013 N 251-ФЗ)
2. Стосовно заявника, який представив заяву про надання атестата акредитації, проводиться документарна перевірка. Підставою для проведення документарної перевірки щодо заявника є подання до професійне об`єднання страховиків заяви про надання атестата акредитації. У разі, якщо при проведенні відповідної документарної перевірки заявника виникають обгрунтовані сумніви в достовірності відомостей, що містяться в поданих заяві та документах, що підтверджують відповідність заявника вимогам акредитації, професійне об`єднання страховиків має право провести виїзну перевірку заявника.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
3. Стосовно оператора технічного огляду, який представив заяву про переоформлення атестату акредитації, проводиться документарна перевірка. У цьому випадку підставою для проведення документарної перевірки оператора технічного огляду є подання до професійне об`єднання страховиків заяви про переоформлення атестату акредитації.
(Частина 3 в ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
4. Предметом документарній або виїзної перевірки заявника або документарній перевірки оператора технічного огляду є відомості, що містяться в поданих ними заяві та документах, з метою оцінки відповідності таких відомостей вимогам акредитації та відомостями про заявника, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців, єдиної автоматизованої інформаційної системи технічного огляду, правилам проведення технічного огляду.
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
5. Щодо оператора технічного огляду проводяться документарні перевірки і (або) виїзні перевірки. Підставою для проведення документарної перевірки і (або) виїзної перевірки оператора технічного огляду є надійшло в зазначений в частині 1 статті 5 цього Закону професійне об`єднання страховиків заяву громадянина, юридичної особи, державного органу або органу місцевого самоврядування про порушення оператором технічного огляду вимог акредитації та ( або) правил проведення технічного огляду.
(Частина 5 в ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 130-ФЗ)
6. Предметом виїзної перевірки оператора технічного огляду є дотримання ним вимог акредитації та (або) правил проведення технічного огляду.
7. Термін проведення документарної перевірки оператора технічного огляду становить десять днів.
8. Термін проведення виїзної перевірки оператора технічного огляду становить п`ять днів.
9. У разі виявлення під час проведення виїзної перевірки оператора технічного огляду порушення вимог акредитації та (або) правил проведення технічного огляду зазначене у частині 1 статті 5 цього Закону професійне об`єднання страховиків приймає щодо цього оператора технічного огляду відповідне рішення в порядку, встановленому уповноваженим центральним органом виконавчої влади.
10. Втратив чинність. - Федеральний закон від 28.07.2012 N 130-ФЗ.

Стаття 23. Контроль (нагляд) за діяльністю професійного об`єднання страховиків, що здійснює акредитацію операторів технічного огляду
(В ред. Федерального закону від 23.07.2013 N 251-ФЗ)

Контроль (нагляд) за дотриманням зазначених у частині 1 статті 5 цього Закону професійним об`єднанням страховиків вимог законодавства в галузі технічного огляду транспортних засобів здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 23.07.2013 N 251-ФЗ)

Глава 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ТЕХНІЧНОГО
ОГЛЯДУ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ
ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Стаття 24. Відповідальність оператора технічного огляду

1. Оператор технічного огляду відповідно до цивільного законодавства несе відповідальність перед власником транспортного засобу за порушення договору про проведення технічного огляду.
2. Якщо в ході проведення технічного огляду оператором технічного огляду не виявлені технічні несправності транспортного засобу або такі несправності виявлені, але відомості про них не були внесені в діагностичну карту, оператор технічного огляду повинен відшкодувати в повному обсязі шкоду, заподіяну життю, здоров`ю або майну власника транспортного засобу або третіх осіб внаслідок таких несправностей.

Глава 6. Заключні положення

Стаття 25. Про внесення змін до Федерального закону "Про безпеку дорожнього руху"

У Законі України від 10 грудня 1995 року N 196-ФЗ "Про безпеку дорожнього руху" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 50, ст. 4873- 2002 N 18, ст. 1721) такі зміни:
1) пункт 3 статті 16 викласти в такій редакції:
"3. Власники транспортних засобів повинні здійснювати обов`язкове страхування своєї цивільної відповідальності відповідно до федеральним законом. Що стосується транспортних засобів, власники яких не виконали цю посаду, реєстрація не проводиться. Обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів здійснюється тільки за умови проведення в відношенні транспортного кошти державного технічного огляду або технічного огляду, проведення якого передбачено зако нодательством в області технічного огляду транспортних засобів. "-
2) у статті 17:
а) в найменуванні слова "Державний технічний огляд" замінити словами "Технічний огляд" -
б) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Що знаходяться в експлуатації на території Російської Федерації транспортні засоби підлягають технічному огляду, проведення якого передбачено законодавством в області технічного огляду транспортних засобів." -
в) пункт 2 визнати таким, що втратив силу.

Стаття 26. Про внесення змін до Федерального закону "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб`єктів Російської Федерації"

Пункт 2 статті 26.3 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року N 184-ФЗ "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб`єктів Російської Федерації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 42, ст. 5005- 2003 N 27, ст. 2709- 2005, N 1, ст. 17, 25- 2006, N 1, ст. 10 N 23, ст. 2380- N 30, ст. 3287- N 31, ст. 3452- N 44 , ст. 4537- N 50, ст. 5279- 2007, N 1, ст. 21- N 13, ст. 1464- N 21, ст. 2455- N 30, ст. 3747, 3805, 3808- N 43, ст . 5084- N 46, ст. 5553- 2008, N 29, ст. 3418- N 30, ст. 3613, 3616- N 48, ст. 5516- N 52, ст. 6236- 2009 N 48, ст. 5711 - N 51, ст. 6163- 2010 N 15, ст. 1736- N 31, ст. 4160- N 41, ст. 5190- N 46, ст. 5918- N 47, ст. 6030, 6031- N 49, ст. 6409- N 52, ст. 6984- 2011, N 17, ст. 2310) доповнити підпунктами 70 і 71 такого змісту:
"70) вжиття заходів щодо організації проведення технічного огляду транспортних засобів відповідно до законодавства в області технічного огляду транспортних засобів-
71) затвердження нормативів мінімальної забезпеченості населення пунктами технічного огляду для суб`єктів Російської Федерації і для входять до їх складу муніципальних утворень. ".

Стаття 27. Про внесення змін до частини другу Податкового кодексу Російської Федерації

Внести до частини другої Податкового кодексу Російської Федерації (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 32, ст. 3340, що 3341- 2001, N 1, ст. 18- N 33, ст. 3413- N 53, ст. 5015- 2002 N 22, ст. 2026- N 30, ст. 3027- 2003 N 1, ст. 2, 6 N 28, ст. 2886- N 52, ст. 5030- 2004, N 27, ст. 2711- N 34 , ст. 3520, 3524- N 45, ст. 4377- 2005, N 1, ст. 30- N 24, ст. 2312- N 30, ст. 3117, 3130- N 52, ст. 5581- 2006, N 1 , ст. 12- N 10, ст. 1065- N 27, ст. 2881- N 31, ст. 3436, 3443- N 43, ст. 4412- N 45, ст. 4627, 4628- N 50, ст. 5279 - 2007, N 1, ст. 7, 39- N 22, ст. 2563- N 23, ст. 2691- N 31, ст. 3991, 4013- N 45, ст. 5417- N 46, ст. 5553- N 49, ст. 6045, 6071- N 50, ст. 6237, 6245- 2008, N 27, ст. 3126- N 30, ст. 3616- N 48, ст. 5504, 5519- N 49, ст. 5723- N 52, ст. 6218, 6227, 6237- 2009 N 1, ст. 31-N 11, ст. 1 265- N 29, ст. 3598, 3625- N 30, ст. 3735- N 48, ст. 5731, 5737- N 51, ст. 6153, 6155- N 52, ст. 6450, 6455- 2010 N 15, ст. 1737- N 19, ст. 2291- N 25, ст. 3070- N 28, ст. 3553- N 31, ст. 4198- N 32, ст. 4298- N 45, ст. 5756- N 46, ст. 5918- N 47, ст. 6034- N 48, ст. 6247- N 49, ст. 6409- 2011, N 1, ст. 7, 9, 21) такі зміни:
1) пункт 2 статті 149:
а) доповнити підпунктом 17.1 такого змісту:
"17.1) послуг з акредитації операторів технічного огляду, які надаються відповідно до законодавства в області технічного огляду транспортних засобів професійним об`єднанням страховиків, створеним відповідно до Федерального закону від 25 квітня 2002 року N 40-ФЗ" Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів ", і за які справляється плата за акредитацію ;" -
б) доповнити підпунктом 17.2 такого змісту:
"17.2) послуг з проведення технічного огляду, що надаються операторами технічного огляду відповідно до законодавства в області технічного огляду транспортних засобів ;" -
2) втратив чинність з 1 січня 2014 року. - Федеральний закон від 28.12.2013 N 420-ФЗ-
3) підпункт 12 пункту 2 статті 251 викласти в такій редакції:
"12) кошти, які отримані професійним об`єднанням страховиків, створеним відповідно до Федерального закону від 25 квітня 2002 року N 40-ФЗ" Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів ", і призначені для фінансування передбачених законодавством Російської Федерації про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів компенсаційних виплат з метою формування фондів відповідно до вимог міжнародних систем обязательног страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, до яких приєдналася Російська Федерація, кошти, отримані відповідно до законодавства Російської Федерації про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів зазначеним професійним об`єднанням страховиків у вигляді сум відшкодування компенсаційних виплат і витрат, понесених у зв`язку з розглядом вимог потерпілих про компенсаційні виплати, а також кошти, отримані в якості плати за акредитацію операторів технічного огляду відповідно до законодавства в області технічного огляду транспортних засобів - "-
4) у пункті 1 статті 333.33:
а) підпункт 41 викласти в такій редакції:
"41) за видачу талона технічного огляду, в тому числі замість втраченого або що стало непридатним, у випадках, передбачених частиною 1 статті 54 Федерального закону від 7 лютого 2011 року N 3-ФЗ" Про поліцію ", - 300 рублів ;" -
б) втратив чинність. - Федеральний закон від 28.07.2012 N 130-ФЗ.

Стаття 28. Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення

Внести до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України, 2002 N 1, ст. 1 N 18, ст. 1721 2003 N 27, ст. 2700, 2717- N 46, ст. 4434, 4440- N 50, ст. 4847, 4855- 2004, N 31, ст. 3229- 2005, N 1, ст. 37, 40, 45 N 13, ст. 1075, 1077- N 19, ст. 1752- N 27, ст. 2719- N 30, ст. 3124, 3131- N 50, ст. 5247- N 52, ст. 5574- 2006, N 1, ст. 4 N 2, ст. 172- N 17, ст. 1776- N 18, ст. 1907 N 31, ст. 3420, 3433, 3438- 2007, N 16, ст. 1825 N 26, ст. 3089- N 30, ст. 3755- N 31, ст. 4007- 2008, N 20, ст. 2251- N 52, ст. 6227, 6236- 2009 N 7, ст. 777- N 23, ст. 2776- N 29, ст. 3597, 3599, 3642- N 48, ст. 5755- N 52, ст. 6406- 2010 N 1, ст. 1 N 15, ст. 1743- N 21, ст. 2530- N 25, ст. 3070- N 30, ст. 4006, 4007- N 31, ст . 4193, 4208- N 32, ст. 4298- N 52, т. 6984- 2011, N 1, ст. 10, 23- N 7, ст. 901- N 15, ст. 2041- N 17, ст. 2310) такі зміни:
1) у статті 12.1:
а) найменування доповнити словами "або технічного огляду" -
б) частину 2 викласти в такій редакції:
"2. Управління легковим таксі, автобусом або вантажним автомобілем, призначеним і обладнаним для перевезень людей, з числом місць для сидіння більш як вісім (крім місця для водія), спеціалізованим транспортним засобом, призначеним і обладнаним для перевезень небезпечних вантажів, які не пройшли державний технічний огляд або технічний огляд, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п`ятисот до восьмисот рублів. "-
в) пункт 2 приміток визнати таким, що втратив силу-
2) в абзаці першому частини 2 статті 12.3 слова "талона про проходження державного технічного огляду," ісключіть-
3) у статті 12.31:
а) найменування після слів "державного технічного огляду" доповнити словами "або технічного огляду" -
б) абзац перший частини 1 доповнити словами "або технічного огляду" -
4) доповнити статтею 14.4.1 такого змісту:

"Стаття 14.4.1. Порушення вимог законодавства в галузі технічного огляду транспортних засобів

1. Здійснення акредитації операторів технічного огляду з порушенням вимог законодавства у сфері технічного огляду транспортних засобів -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч рублів-на юридичних осіб - від п`ятдесяти тисяч до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Неподання відомостей, необхідних для ведення єдиної автоматизованої інформаційної системи технічного огляду, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від трьох тисяч до п`яти тисяч рублів-на юридичних осіб - від тридцяти тисяч до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. "-

5) абзац перший частини 1 статті 14.6 після слів "граничних цін (тарифів, розцінок, ставок" доповнити словом ", плати" -
6) у статті 23.3:
а) частину 1 після цифр "13.24," доповнити словами "частиною 2 статті 14.4.1," -
б) пункт 1 частини 2 після цифр "13.24," доповнити словами "частиною 2 статті 14.4.1," -
7) втратив чинність з 1 вересня 2013 року. - Федеральний закон від 23.07.2013 N 249-ФЗ.

Стаття 29. Про внесення змін до Федерального закону "Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів"

У Законі України від 25 квітня 2002 року N 40-ФЗ "Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2002 N 18, ст. 1720 2003 N 26, ст. 2566- 2005, N 30, ст. 3114- 2007, N 1, ст. 29- N 49, ст. 6067- 2008, N 30, ст. 3616- 2010 N 17, ст. 1988- 2011, N 1, ст. 4 N 7, ст. 901) такі зміни:
1) у пункті 2 статті 4 слово "п`ять" замінити словом "десять" -
2) у статті 14:
а) у частині першій:
в абзаці першому слово "Страховик" замінити словами "1. Страховик" -
б) доповнити абзацом такого змісту:
"На момент настання страхового випадку закінчився термін дії талона технічного огляду або талона про проходження державного технічного огляду легкового таксі, автобуса або вантажного автомобіля, призначеного і обладнаного для перевезень людей, з числом місць для сидіння більш як вісім (крім місця для водія), спеціалізованого транспортного засобу, призначеного і обладнаного для перевезень небезпечних вантажів. "-
в) частину другу визнати такою, що втратила силу-
г) доповнити пунктом 2 такого змісту:
"2. Страховик має право пред`явити регресну вимогу у розмірі виробленої страхової виплати до оператора технічного огляду, який видав оригінал талона технічного огляду, якщо страховий випадок настав внаслідок несправності транспортного засобу і така несправність виявлена в момент проведення цих оператором технічного огляду, але відомості про неї не були внесені в діагностичну карту. "-
д) доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Страховик має право вимагати від осіб, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, відшкодування витрат, понесених при розгляді страхового випадку." -
3) у статті 15:
а) пункт 3 доповнити підпунктом "е" такого змісту:
"Е) талон технічного огляду або талон про проходження державного технічного огляду транспортного засобу (за винятком випадків, якщо відповідно до законодавства в області технічного огляду транспортних засобів транспортний засіб не підлягає технічному огляду або його проведення не потрібно, або порядок і періодичність проведення технічного огляду встановлюються Кабінетом Міністрів України, або періодичність проведення технічного огляду такого транспортного засобу становить шість місяців). "-
(В ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 362-ФЗ)
б) пункт 4 доповнити реченням такого змісту: "У випадках, передбачених правилами обов`язкового страхування, зазначені документи можуть подаватися в формі електронних документів." -
в) пункт 5 доповнити словами ", а також один з документів, зазначених у підпункті" е "пункту 3 цієї статті, або документ про проведення технічного огляду, виданий в іноземній державі і що визнається в Російській Федерації відповідно до міжнародного договору Російської Федерації" -
г) втратив чинність. - Федеральний закон від 28.07.2012 N 131-ФЗ-
д) у пункті 7 перше речення доповнити словами ", а також вносить відомості, зазначені в заяві про укладення договору обов`язкового страхування та (або) представлені при укладенні цього договору, в автоматизовану інформаційну систему обов`язкового страхування, створену відповідно до статті 30 цього Закону "-
е) пункт 9 доповнити словами ", а також в автоматизовану інформаційну систему обов`язкового страхування, створену відповідно до статті 30 цього Закону" -
ж) в абзаці першому пункту 10 друге речення викласти в такій редакції: "Відомості про страхування надаються страховиками безкоштовно в письмовій формі, а також вносяться до автоматизованої інформаційної системи обов`язкового страхування, створену відповідно до статті 30 цього Закону." -

з) доповнити пунктом 10.1 такого змісту:
"10.1. Укладення договору обов`язкового страхування без внесення відомостей про страхування в автоматизовану інформаційну систему обов`язкового страхування, створену відповідно до статті 30 цього Закону, і перевірки відповідності поданих страхувальником відомостей міститься в автоматизованій інформаційній системі обов`язкового страхування і в єдиній автоматизованій інформаційній системі технічного огляду інформації не допускається. "-
4) пункт 1 статті 24 доповнити словами ", а також з метою забезпечення проведення технічного огляду транспортних засобів відповідно до законодавства в області технічного огляду транспортних засобів" -
5) у статті 25:
а) пункт 1:
доповнити підпунктом "р.1" такого змісту:
"Р.1) здійснює відповідно до законодавства в області технічного огляду транспортних засобів акредитацію операторів технічного огляду, веде реєстр акредитованих операторів технічного огляду ;" -
абзаци четвертий - п`ятий втратили силу. - Федеральний закон від 28.07.2012 N 130-ФЗ-
б) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Відповідно до законодавства в області технічного огляду транспортних засобів професійне об`єднання страховиків здійснює перевірку заявників на відповідність встановленим вимогам акредитації та контроль за діяльністю операторів технічного огляду на відповідність встановленим вимогам акредитації та правилам проведення технічного огляду." -
6) пункт 1 статті 28 викласти в такій редакції:
"1. Майно професійного об`єднання страховиків утворюється за рахунок:
майна, переданого професійному об`єднанню його засновниками відповідно до установчого договору професійного об`єднання-
вступних внесків, членських внесків, цільових внесків та інших обов`язкових платежів, що сплачуються в професійне об`єднання його членами відповідно до правил професійного об`єднання-
коштів, отриманих від реалізації прав вимоги, передбачених статтею 20 цього закону-
плати за акредитацію операторів технічного огляду, передбаченої відповідно до законодавства в області технічного огляду транспортних засобів-
добровільних внесків, коштів з інших джерел.
Майно професійного об`єднання страховиків може використовуватися виключно в цілях, заради яких створено це професійне об`єднання. "-
7) у статті 30:
а) у пункті 3:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3. З метою інформаційного забезпечення здійснення компенсаційних виплат, прямого відшкодування збитків, застосування коефіцієнта, що входить до складу страхових тарифів і передбаченого підпунктом" б "пункту 2 статті 9 цього Закону, аналізу економічної обґрунтованості страхових тарифів, взаємодії зі страховиками, які уклали договори страхування засобів наземного транспорту з потерпілими, і реалізації інших положень цього закону створюється автоматизована інформаційна система зобов ательного страхування, що містить відомості про договори обов`язкового страхування, страхові випадки, транспортних засобах і про їхніх власників, статистичні дані та інші необхідні відомості про обов`язкове страхування. "-
доповнити абзацами такого змісту:
"Оператором автоматизованої інформаційної системи обов`язкового страхування, які організовують і (або) здійснюють обробку формуються в ній відомостей, є професійне об`єднання страховиків.
Оператор автоматизованої інформаційної системи обов`язкового страхування здійснює такі повноваження:
організовує і (або) здійснює обробку персональних даних, що формуються в автоматизованій інформаційній системі обов`язкового страхування, відповідно до законодавства Російської Федерації в області персональних даних в цілях забезпечення реалізації положень цього закону-
вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій-
здійснює інші повноваження, пов`язані з досягненням мети створення автоматизованої інформаційної системи обов`язкового страхування. "-
б) доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. Порядок взаємодії автоматизованої інформаційної системи обов`язкового страхування та єдиної автоматизованої інформаційної системи технічного огляду, створеної відповідно до законодавства в області технічного огляду транспортних засобів, встановлюється федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України." -
в) доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5. Обмін інформацією при прямому відшкодування збитків здійснюється в автоматизованій інформаційній системі прямого відшкодування збитків, що є частиною автоматизованої інформаційної системи обов`язкового страхування та містить відомості про страхові випадки, транспортні засоби, про їх власників, про водіїв транспортних засобів, договори обов`язкового страхування, страховиків і інші відомості, необхідні для організації розрахунків між страховиками відповідно до угоди про пряме відшкодування збитків (стаття 26.1 цього Закону).
Збір і обробку відомостей, що формуються в автоматизованій інформаційній системі прямого відшкодування збитків, організацію розрахунків між страховиками відповідно до угоди про пряме відшкодування збитків, інші необхідні для реалізації положень цього Закону дії здійснює певний професійним об`єднанням страховиків юридична особа відповідно до переданих функціями і повноваженнями професійного об`єднання страховиків. "-
8) у статті 32:
а) в абзаці першому пункту 1 слова ", організації державного технічного огляду транспортних засобів" ісключіть-
б) у пункті 3 друге речення викласти в такій редакції: "Реєстрація зазначених транспортних засобів не проводиться.".

Стаття 30. Про внесення змін до Федерального закону "Про поліцію"

У Законі України від 7 лютого 2011 року N 3-ФЗ "Про поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 7, ст. 900) такі зміни:
1) в частині 1 статті 12:
а) в пункті 19 слова ", а також за діяльністю організацій, які проводять обов`язковий технічний огляд автомототранспортних засобів і причепів до них" ісключіть-
б) доповнити пунктом 40 такого змісту:
"40) забезпечити створення і ведення єдиної автоматизованої інформаційної системи технічного огляду." -
(Пп. "Б" в ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 342-ФЗ)
2) у пункті 21 частини 1 статті 13 слова "які не пройшли обов`язкового технічного огляду" замінити словами "не пройшли державного технічного огляду або технічного огляду у випадках, встановлених Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення" -
3) частину 1 статті 54 викласти в такій редакції:
"1. До передачі відповідним органам і організаціям обов`язків по здійсненню адміністративного видворення іноземних громадян та осіб без громадянства за межі Російської Федерації, по організації роботи медичних витверезників, з конвоювання затриманих осіб та осіб, взятих під варту, зі слідчих ізоляторів кримінально-виконавчої системи, по розшуку боржника, його майна, щодо формування та ведення реєстру дискваліфікованих осіб поліція продовжує виконувати зазначені обов`язки, але не пізніше ніж до 1 січня 2012 року. Обов`язки по здійсненню державного технічного огляду транспортних засобів і причепів до них в місцях, які обладнані для проведення державного технічного огляду, продовжують здійснюватися поліцією до 1 січня 2014 року з урахуванням вимог законодавства у сфері технічного огляду транспортних засобів, за винятком вимог акредитації операторів технічного огляду та граничного розміру плати за проведення технічного огляду. ".

Стаття 31. Про визнання таким, що втратив силу абзацу дев`ятого пункту 10 статті 1 Закону України "Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення"

Абзац дев`ятий пункту 10 статті 1 Федерального закону від 24 липня 2007 року N 210-ФЗ "Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" (Відомості Верховної Ради України, 2007, N 31, ст. 4007) визнати таким, що втратив силу.

Стаття 32. Прикінцеві положення

1. Протягом двох років після дня вступу в силу цього Закону технічний огляд може проводитися за вибором власника транспортного засобу в:
1) місцях, в яких відповідно до статті 54 Федерального закону від 7 лютого 2011 року N 3-ФЗ "Про поліцію" (в редакції цього Закону) з 1 січня 2012 року до 1 січня 2014 року проводиться технічний огляд транспортних засобів-
2) пунктах технічного огляду операторами технічного огляду.
2. Талони про проходження державного технічного огляду транспортних засобів та міжнародні сертифікати технічного огляду, видані посадовими особами уповноваженого федерального органу виконавчої влади в місцях проведення державного технічного огляду, талони технічного огляду та міжнародні сертифікати технічного огляду, видані операторами технічного огляду, мають однакову юридичну силу і продовжують діяти до закінчення терміну їх дії незалежно від дати їх видачі.

3. Талони про проходження державного технічного огляду транспортних засобів, що мають дозволену максимальну масу до трьох тонн п`ятисот кілограм, причепів і напівпричепів, що мають дозволену максимальну масу до трьох тонн п`ятисот кілограм і не використ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже
Особливості укладення договору страхування осацвОсобливості укладення договору страхування осацв
Наказ мінпромторгу рф "про технічні характеристики для техогляду" від 06.12.2011 n 1677Наказ мінпромторгу рф "про технічні характеристики для техогляду" від 06.12.2011 n 1677
Діагностична карта техогляду: завантажити бланкДіагностична карта техогляду: завантажити бланк
Повний перелік законів рф, що регламентують реєстраційну діяльність гибдд (2012 р)Повний перелік законів рф, що регламентують реєстраційну діяльність гибдд (2012 р)
Як перевірити діагностичну карту по базі даних рса?Як перевірити діагностичну карту по базі даних рса?
Чи потрібно водійське посвідчення для управління квадроциклом? Чи зобов`язаний водій пред`являти його співробітникові гибдд?Чи потрібно водійське посвідчення для управління квадроциклом? Чи зобов`язаний водій пред`являти його співробітникові гибдд?
Державний техогляд скасують?Державний техогляд скасують?
Постанова від 24 травня 2011 р №413 про особливості проведення державного технічного огляду автомототранспортних засобів і причепів до них, зареєстрованих у державній інспекції безпеки дорожнього руху міністерства внутрішніх справПостанова від 24 травня 2011 р №413 про особливості проведення державного технічного огляду автомототранспортних засобів і причепів до них, зареєстрованих у державній інспекції безпеки дорожнього руху міністерства внутрішніх справ
Зміни в кпап з 15.11.2014: скутеристів і поліцейських покарають за всією суворістю, держномери повернутьЗміни в кпап з 15.11.2014: скутеристів і поліцейських покарають за всією суворістю, держномери повернуть
Реєстрація авто: реєстрація автотранспорту за фізичною особоюРеєстрація авто: реєстрація автотранспорту за фізичною особою