Закон "про заходи соціальної підтримки ветеранів в брянської області"

ЗАКОН Брянської області
ПРО ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ У Брянській області

Прийнято Брянської обласної Думою 25 листопада 2005 року

Цей Закон встановлює на території Брянської області правові гарантії соціальної підтримки ветеранів праці і трудівників тилу періоду Великої Вітчизняної війни.

Стаття 1. Категорії ветеранів, які мають право на отримання заходів соціальної підтримки
1. Ветерани праці.
Ветеранами праці є особи:
1) мають посвідчення "Ветеран праці";
2) нагороджені орденами або медалями або удостоєні почесних звань СРСР або Російської Федерації, або нагороджені відомчими відзнаками в праці і мають трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії по старості або за вислугу років-особи, що почали трудову діяльність у неповнолітньому віці у період Великої Вітчизняної війни і мають трудовий стаж не менше 40 років для чоловіків і 35 років для жінок.
2. Трудівники тилу періоду Великої Вітчизняної війни.
Трудівниками тилу періоду Великої Вітчизняної війни (далі - трудівники тилу) є особи, які пропрацювали в тилу в період з 22 червня 1941 року по 9 травня 1945 не менше шести місяців, виключаючи період роботи на тимчасово окупованих територіях СРСР, або нагороджені орденами і медалями СРСР за самовіддану працю в період Великої Вітчизняної війни.

Стаття 2. Сфера дії Закону
Цей Закон поширюється на постійно проживаючих на території Брянської області громадян Російської Федерації, які не мають права на отримання встановлених федеральним законодавством щомісячних грошових виплат за аналогічні заходи соціальної підтримки.
При наявності у ветерана праці або трудівника тилу права на отримання однієї і тієї ж форми соціальної підтримки за кількома підставами, передбаченими законодавством Брянської області, заходи соціальної підтримки надаються за однією підставою на вибір ветерана або трудівника тилу.

Стаття 3. Заходи соціальної підтримки ветеранів праці
1. Ветеранам праці після встановлення (призначення) їм пенсії відповідно до Федерального закону від 17 грудня 2001 року N 173-ФЗ "Про трудові пенсії в Російській Федерації" (далі - Федеральний закон "Про трудові пенсії в Російській Федерації") незалежно від припинення ними трудової діяльності надаються такі заходи соціальної підтримки:
1) оплата в розмірі 50 відсотків займаної загальної площі житлових приміщень (у комунальних квартирах - займаної житлової площі) в межах соціальної норми, встановленої законодавством Брянської області.
Заходи соціальної підтримки з оплати житла надаються особам, які проживають в житлових приміщеннях в житловому фонді незалежно від форми власності, і поширюються на непрацездатних членів сім`ї ветерана праці, спільно з ним проживають, перебувають на його повному утриманні або отримують від нього допомогу, яка є для них постійним і основним джерелом засобів до існування.
Заходи соціальної підтримки з оплати житла надаються особам за місцем постійного проживання ветерана з дня подання ним до служби, що надає послуги з утримання житла, документів, що надають право на їх отримання;
2) оплата в розмірі 50 відсотків комунальних послуг (водопостачання, водовідведення, вивезення побутових та інших відходів, газ, електрична та теплова енергія) - в межах нормативів споживання зазначених послуг, встановлених органами місцевого самоврядування-ветеранам праці, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення, - палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, та транспортних послуг для доставки цього палива. Забезпечення паливом ветеранів праці проводиться в першочерговому порядку. Заходи соціальної підтримки з оплати зазначених послуг надаються незалежно від виду житлового фонду.
Заходи соціальної підтримки за вказаними послуг надаються за місцем постійного проживання ветерана з дня подання ним до служби, що надає послуги з утримання житла, документів, що надають право на їх отримання;
3) збереження обслуговування в поліклініках та інших медичних установах Брянської області, до яких зазначені особи були прикріплені в період роботи до виходу на пенсію- надання медичної допомоги за програмами державних гарантій в цих установах;
4) при продовженні ветераном трудової діяльності - надання організаціями Брянської області щорічної відпустки у зручний для ветерана час і надання йому відпустки без збереження заробітної плати строком до 30 робочих днів на рік.
2. Ветеранам праці здійснюється щомісячна грошова виплата в розмірі 200 рублів.
3. Ветеранам праці, які отримують пенсії з інших підстав, ніж передбачено пунктом 1 цієї статті або отримують довічне утримання за роботу (службу), право на заходи соціальної підтримки відповідно до цієї статті надається після досягнення ними віку, що дає право на пенсію по старості в відповідно до Федерального закону "Про трудові пенсії в Російській Федерації".

Стаття 4. Заходи соціальної підтримки трудівників тилу
1. Особам, які пропрацювали в тилу в період з 22 червня 1941 року по 9 травня 1945 не менше шести місяців, виключаючи період роботи на тимчасово окупованих територіях СРСР, або нагородженим орденами або медалями СРСР за самовіддану працю в період Великої Вітчизняної війни, здійснюється щомісячна грошова виплата в розмірі 250 рублів.
2. Трудівники тилу, що одночасно є ветеранами праці, мають право на отримання заходів соціальної підтримки, встановлених для ветеранів праці підпунктами 1, 2 і 3 пункту 1 статті 3 цього Закону.
3. Особи, які пропрацювали в тилу в період з 22 червня 1941 року по 9 травня 1945 не менше шести місяців, виключаючи період роботи на тимчасово окупованих територіях СРСР, або нагороджені орденами або медалями СРСР за самовіддану працю в період Великої Вітчизняної війни, мають перевагу при прийомі в будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, центри соціального обслуговування, право позачергового прийому на обслуговування відділеннями соціальної допомоги вдома, а також на надання організаціями Брянської області щорічної відпустки в уд бное для них час і відпустки без збереження заробітної плати строком до 14 робочих днів на рік.

Стаття 5. Фінансування заходів соціальної підтримки ветеранів
Кошти на реалізацію заходів соціальної підтримки осіб, які працювали в тилу з 22 червня 1941 року по 9 травня 1945 не менше шести місяців, виключаючи час роботи на тимчасово окупованих територіях СРСР, або нагороджених орденами або медалями СРСР за самовіддану працю в період Великої Вітчизняної війни, і ветеранів праці передбачаються в обласному бюджеті.
Порядок витрачання та обліку коштів на реалізацію заходів соціальної підтримки цих категорій громадян встановлюється адміністрацією області.

Стаття 6. Громадські об`єднання ветеранів
1. З метою захисту прав та законних інтересів ветеранів відповідно до законодавства створюються громадські об`єднання ветеранів.
2. Органи державної влади Брянської області і органи місцевого самоврядування сприяють в діяльності громадських об`єднань ветеранів.

Стаття 7. Судовий захист прав ветеранів
Ветерани мають право на звернення до суду за захистом прав і заходів соціальної підтримки, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами Брянської області.

Стаття 8. Документи, що підтверджують права ветеранів
1. Реалізація заходів соціальної підтримки ветеранів праці здійснюється за пред`явленням ними посвідчення ветерана праці єдиного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1995 року N 423, або іншого документа, що підтверджує статус ветерана праці відповідно до федеральним законом.
2. Реалізація заходів соціальної підтримки трудівників тилу періоду Великої Вітчизняної війни здійснюється за пред`явленням ними посвідчення про право на пільги, виданого відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 18 травня 1988 року N 621, або посвідчення ветерана Великої Вітчизняної війни, виданого відповідно до Постанови уряду Російської Федерації від 5 жовтня 1999 року N 1122, з відміткою про право на пільги.

Стаття 9. Набуття чинності цього Закону

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

губернатор Ю.Е.Лодкін

г. Брянск
10 грудня 2004 р
№ 91-З


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже