Про безпеку дорожнього руху - федеральний закон від 10.12.1995 n 196-фз

Video: Питання до ФЗ «Про безпеку дорожнього руху» Москвичева Е.С. 17.05.2017

Федеральний закон від 10.12.1995 N 196-ФЗ
(Ред. Від 28.12.2013)
"Про безпеку дорожнього руху"

------------------------------------------------------------------

10 грудня 1995 року N 196-ФЗ

------------------------------------------------------------------

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН

Про БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

прийнято
державною Думою
15 листопада 1995 року

Список змінюють документів
(В ред. Федеральних законів від 02.03.1999 N 41-ФЗ,
від 25.04.2002 N 41-ФЗ, від 10.01.2003 N 15-ФЗ,
від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 18.12.2006 N 232-ФЗ,
від 08.11.2007 N 257-ФЗ, від 01.12.2007 N 309-ФЗ,
від 30.12.2008 N 313-ФЗ, від 25.11.2009 N 267-ФЗ,
від 23.07.2010 N 169-ФЗ, від 27.07.2010 N 227-ФЗ,
від 21.04.2011 N 69-ФЗ, від 01.07.2011 N 170-ФЗ,
від 11.07.2011 N 192-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ,
від 19.07.2011 N 248-ФЗ, від 14.06.2012 N 78-ФЗ,
від 28.07.2012 N 131-ФЗ, від 26.04.2013 N 65-ФЗ,
від 07.05.2013 N 92-ФЗ (ред. 02.07.2013),
від 02.07.2013 N 185-ФЗ, від 23.07.2013 N 196-ФЗ,
від 25.11.2013 N 317-ФЗ, від 28.12.2013 N 437-ФЗ)

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Завдання цього Закону

Цей Закон визначає правові основи забезпечення безпеки дорожнього руху на території Російської Федерації.
Завданнями цього Закону є: охорона життя, здоров`я та майна громадян, захист їх прав і законних інтересів, а також захист інтересів суспільства і держави шляхом попередження дорожньо-транспортних пригод, зниження тяжкості їх наслідків.

Стаття 2. Основні терміни

Для цілей цього Закону застосовуються такі основні терміни:
дорожній рух - сукупність суспільних відносин, що виникають в процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах доріг-
безпеку дорожнього руху - стан даного процесу, що відображає ступінь захищеності його учасників від дорожньо-транспортних пригод та їх последствій-
дорожньо-транспортна пригода - подія, що виникло в процесі руху по дорозі транспортного засобу і з його участю, при якому загинули або поранені люди, пошкоджені транспортні засоби, споруди, вантажі або заподіяно інший матеріальний ущерб-
забезпечення безпеки дорожнього руху - діяльність, спрямована на попередження причин виникнення дорожньо-транспортних пригод, зниження тяжкості їх последствій-
учасник дорожнього руху - особа, яка бере безпосередню участь у процесі дорожнього руху в якості водія транспортного засобу, пішохода, пасажира транспортного засоби-
організація дорожнього руху - комплекс організаційно-правових, організаційно-технічних заходів і розпорядчих дій з управління рухом на дорогах-
дорога - облаштована або пристосована і використовувана для руху транспортних засобів смуга землі або поверхня штучної споруди. Дорога включає в себе одну або декілька проїзних частин, а також трамвайні колії, тротуари, узбіччя і розділювальні смуги при їх наявності-
транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення по дорогах людей, вантажів чи устаткування, встановленого на ньому-
водій транспортного засобу - особа, яка керує транспортним засобом (у тому числі навчальне управління транспортним засобом). Водій може керувати транспортним засобом в особистих цілях або в якості працівника або індивідуального підприємця.
(Абзац введений Федеральним законом від 28.12.2013 N 437-ФЗ)

Стаття 3. Основні принципи забезпечення безпеки дорожнього руху

Основними принципами забезпечення безпеки дорожнього руху є:
пріоритет життя і здоров`я громадян, що беруть участь у дорожньому русі, над економічними результатами господарської діяльності-
пріоритет відповідальності держави за забезпечення безпеки дорожнього руху над відповідальністю громадян, що беруть участь у дорожньому двіженіі-
дотримання інтересів громадян, суспільства і держави при забезпеченні безпеки дорожнього руху-
програмно-цільовий підхід до діяльності щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Стаття 4. Правові засади безпеки дорожнього руху в Російській Федерації
(В ред. Федерального закону від 11.07.2011 N 192-ФЗ)

Законодавство Російської Федерації про безпеку дорожнього руху складається з цього Закону та інших федеральних законів, прийнятих відповідно до них інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів та інших нормативних правових актів суб`єктів Російської Федерації, муніципальних правових актів.
(В ред. Федерального закону від 11.07.2011 N 192-ФЗ)

Глава II. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 5. Основні напрями забезпечення безпеки дорожнього руху

Забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється за допомогою:
встановлення повноважень і відповідальності Уряду Російської Федерації, федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування-
(В ред. Федерального закону від 11.07.2011 N 192-ФЗ)
координації діяльності федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, громадських об`єднань, юридичних і фізичних осіб з метою попередження дорожньо-транспортних пригод та зниження тяжкості їх последствій-
регулювання діяльності на автомобільному, міському наземному електричному транспорті і в дорожньому господарстві-
розроблення та затвердження в установленому порядку законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху: технічних регламентів, правил, стандартів, технічних норм та інших нормативних документів-
(В ред. Федерального закону від 19.07.2011 N 248-ФЗ)
здійснення діяльності з організації дорожнього руху-
матеріального і фінансового забезпечення заходів щодо безпеки дорожнього руху-
організації підготовки водіїв транспортних засобів та навчання громадян правилам і вимогам безпеки руху-
проведення комплексу заходів щодо медичного забезпечення безпеки дорожнього руху-
здійснення обов`язкової сертифікації або декларування відповідності транспортних засобів, а також складових частин конструкцій, предметів додаткового обладнання, запасних частин і приладдя транспортних засобів-
(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 313-ФЗ)
ліцензування окремих видів діяльності, що здійснюються на автомобільному транспорті, відповідно до законодавства Російської Федерації;
(В ред. Федерального закону від 10.01.2003 N 15-ФЗ)
проведення соціально орієнтованої політики в галузі страхування на транспорті-
здійснення федерального державного нагляду в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)

Стаття 6. Повноваження Російської Федерації, суб`єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху

1. Юрисдикція Російської Федерації перебувають:
формування і проведення на території Російської Федерації єдиної державної політики в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху-
встановлення правових основ забезпечення безпеки дорожнього руху-
встановлення єдиної системи технічних регламентів, правил, стандартів, технічних норм та інших нормативних документів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху-
(В ред. Федерального закону від 19.07.2011 N 248-ФЗ)
контроль за відповідністю законів та інших нормативних правових актів суб`єктів Російської Федерації в області забезпечення безпеки дорожнього руху Конституції Російської Федерації і федеральним законам-
створення федеральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху-
розробка та затвердження федеральних програм підвищення безпеки дорожнього руху та їх фінансове забезпечення-
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 22.08.2004 N 122-ФЗ-
організація і здійснення федерального державного нагляду в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху-
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
координація діяльності органів виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації в області забезпечення безпеки дорожнього руху-
укладення міжнародних договорів Російської Федерації в області забезпечення безпеки дорожнього руху.
2. Повноваження федеральних органів виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху є видатковими зобов`язаннями Російської Федерації.
Федеральні органи виконавчої влади за погодженням з органами виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації можуть передавати їм здійснення частини своїх повноважень в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху.
(П. 2 ст ред. Федерального закону від 22.08.2004 N 122-ФЗ)
3. До повноважень органів виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації в області забезпечення безпеки дорожнього руху належить здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах регіонального або міжмуніципального значення при здійсненні дорожньої діяльності, включаючи:
прийняття рішень про тимчасові обмеження або припинення руху транспортних засобів на автомобільних дорогах регіонального або міжмуніципального значення з метою забезпечення безпеки дорожнього руху-
здійснення заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматізма-
участь в організації підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів-
інформування громадян про правила та вимоги в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху.
Повноваження органів виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації в області забезпечення безпеки дорожнього руху є видатковими зобов`язаннями суб`єктів Російської Федерації.
Органи виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації за згодою з федеральними органами виконавчої влади можуть передавати їм здійснення частини своїх повноважень в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху.
(П. 3 ст ред. Федерального закону від 11.07.2011 N 192-ФЗ)
4. До повноважень органів місцевого самоврядування поселення в області забезпечення безпеки дорожнього руху належить здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах місцевого значення, в тому числі на об`єктах вулично-дорожньої мережі, в межах населених пунктів поселення при здійсненні дорожньої діяльності, включаючи прийняття рішень про тимчасові обмеження або припинення руху транспортних засобів на автомобільних дорогах місцевого значення в межах населених пунктів поселення в цілях забезпечення безпеки дорожнього руху.
До повноважень органів місцевого самоврядування муніципального району в області забезпечення безпеки дорожнього руху належить здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах місцевого значення поза межами населених пунктів в межах муніципального району при здійсненні дорожньої діяльності, включаючи:
прийняття рішень про тимчасові обмеження або припинення руху транспортних засобів на автомобільних дорогах місцевого значення поза межами населених пунктів в межах муніципального району з метою забезпечення безпеки дорожнього руху-
участь у здійсненні заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму на території муніципального району.
До повноважень органів місцевого самоврядування міського округу в області забезпечення безпеки дорожнього руху належить здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах місцевого значення, в тому числі на об`єктах вулично-дорожньої мережі, в межах міського округу при здійсненні дорожньої діяльності, включаючи:
прийняття рішень про тимчасові обмеження або припинення руху транспортних засобів на автомобільних дорогах місцевого значення в межах міського округу з метою забезпечення безпеки дорожнього руху-
участь у здійсненні заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму на території міського округу.
Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху є видатковими зобов`язаннями муніципальних утворень.
(П. 4 ст ред. Федерального закону від 11.07.2011 N 192-ФЗ)

Стаття 7. Виключена. - Федеральний закон від 10.01.2003 N 15-ФЗ.

Стаття 8. Участь громадських об`єднань у здійсненні заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

1. Громадські об`єднання, створені для захисту прав і законних інтересів громадян, що беруть участь у дорожньому русі, з метою об`єднання колективних зусиль членів цих організацій для запобігання дорожньо-транспортних пригод, в відповідно до їх статутів мають право в установленому законами порядку:
вносити в федеральні органи виконавчої влади і органи виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації пропозиції щодо здійснення заходів і вдосконалення технічних регламентів, правил, стандартів, технічних норм та інших нормативних документів в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху-
(В ред. Федерального закону від 19.07.2011 N 248-ФЗ)
проводити на прохання членів громадських об`єднань дослідження причин і обставин дорожньо-транспортних пригод, передавати матеріали в прокуратуру і представляти інтереси своїх членів в суде-
проводити заходи з профілактики аварійності.
2. Федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування та господарюючі суб`єкти можуть залучати за їх згодою громадські об`єднання до проведення заходів по забезпеченню безпеки дорожнього руху.

Стаття 9. Організація державного обліку основних показників стану безпеки дорожнього руху

1. На території Російської Федерації здійснюється державний облік основних показників стану безпеки дорожнього руху. Такими показниками є кількість дорожньо-транспортних пригод, які постраждали в них громадян, транспортних засобів, водіїв транспортних засобів-порушників правил дорожнього руху, адміністративних правопорушень і кримінальних злочинів в області дорожнього руху, а також інші показники, що відображають стан безпеки дорожнього руху та результати діяльності за її забезпечення.
2. Система державного обліку забезпечує організацію та проведення федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування робіт по формуванню і реалізації державної політики в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху.
3. Порядок ведення державного обліку, використання облікових відомостей і формування звітних даних в області забезпечення безпеки дорожнього руху встановлюється Урядом Російської Федерації.

Глава III. ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 10. Програми забезпечення безпеки дорожнього руху

1. З метою реалізації державної політики в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху розробляються федеральні, регіональні і місцеві програми, спрямовані на скорочення кількості дорожньо-транспортних пригод та зниження шкоди від цих подій.
2. Федеральні програми розробляються відповідно до вимог до таких програм, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
3. Федеральні, регіональні і місцеві програми забезпечення безпеки дорожнього руху фінансуються за рахунок коштів відповідних бюджетів та позабюджетних джерел.

Глава IV. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 11. Основні вимоги щодо забезпечення безпеки дорожнього руху при проектуванні, будівництві і реконструкції доріг

1. Проектування, будівництво та реконструкція доріг на території Російської Федерації повинні забезпечувати безпеку дорожнього руху. Відповідність побудованих і реконструйованих доріг вимогам технічних регламентів та інших нормативних документів встановлюється висновком уповноваженого на здійснення державного будівельного нагляду федерального органу виконавчої влади або уповноваженого на здійснення державного будівельного нагляду органу виконавчої влади суб`єкта Російської Федерації відповідно до вимог законодавства Російської Федерації про містобудівної діяльності.
(В ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 19.07.2011 N 248-ФЗ)
2. Відповідальність за відповідність доріг встановленим вимогам в частині забезпечення безпеки дорожнього руху на етапі проектування покладається на виконавця проекту, а на етапах реконструкції та будівництва - на виконавця робіт.
3. При проектуванні, будівництві і реконструкції доріг не допускається зниження капітальних витрат за рахунок інженерних рішень, що негативно впливають на безпеку дорожнього руху.

Стаття 12. Основні вимоги щодо забезпечення безпеки дорожнього руху при ремонті та утриманні доріг

1. Ремонт та утримання доріг на території Російської Федерації повинні забезпечувати безпеку дорожнього руху. Відповідність стану доріг технічним регламентам та іншим нормативним документам, що належать до забезпечення безпеки дорожнього руху, засвідчується актами контрольних оглядів або обстежень доріг, що проводяться за участю відповідних органів виконавчої влади.
(В ред. Федерального закону від 19.07.2011 N 248-ФЗ)
2. Обов`язок щодо забезпечення відповідності стану доріг при їх утриманні встановленим технічним регламентам та іншим нормативним документам покладається на особи, які здійснюють утримання автомобільних доріг.
(В ред. Федеральних законів від 08.11.2007 N 257-ФЗ, від 19.07.2011 N 248-ФЗ)

Стаття 13. Облаштування доріг об`єктами сервісу

Федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, у віданні яких перебувають автомобільні дороги, вживають заходів до облаштування цих доріг передбаченими об`єктами сервісу відповідно до норм проектування, планами будівництва і генеральними схемами розміщення зазначених об`єктів, організовують їх роботу з метою максимального задоволення потреб учасників дорожнього руху та забезпечення їх безпеки бокова асності, представляють інформацію учасникам дорожнього руху про наявність таких об`єктів і розташуванні найближчих медичних організацій, організацій зв`язку, а так само інформацію про безпечні умови руху на відповідних ділянках доріг.
(В ред. Федерального закону від 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Стаття 14. Тимчасові обмеження або припинення руху транспортних засобів автомобільними дорогами

(В ред. Федерального закону від 21.04.2011 N 69-ФЗ)

Тимчасові обмеження або припинення руху транспортних засобів автомобільними дорогами федерального, регіонального або міжмуніципального, місцевого значення здійснюються відповідно федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з надання державних послуг і управління державним майном у сфері дорожнього господарства, уповноваженим органом виконавчої влади суб`єкта Російської Федерації, органом місцевого самоврядування відповідно до Федерального закону від 8 листопада 2007 року N 257-ФЗ "Про автомобільні дороги та про дорожню діяльності в Російській Федерації та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації".

Стаття 15. Основні вимоги щодо забезпечення безпеки дорожнього руху при виготовленні й реалізації транспортних засобів, їх складових частин, предметів додаткового обладнання, запасних частин і приладдя

1. Транспортні засоби, виготовлені в Російській Федерації або ввезені з-за кордону терміном більш ніж на шість місяців і призначені для участі в дорожньому русі на її території, а також складові частини конструкцій, предмети додаткового обладнання, запасні частини й приналежності транспортних засобів в частині , що відноситься до забезпечення безпеки дорожнього руху, підлягають обов`язковій сертифікації або декларування відповідності в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про технічне рег лирование.
(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 313-ФЗ)
2. Відповідальність виробника (продавця, виконавця) транспортних засобів, а також складових частин конструкцій, предметів додаткового обладнання, запасних частин і приладдя транспортних засобів, що підлягають реалізації на території Російської Федерації, визначається законодавством Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 313-ФЗ)
------------------------------------------------------------------
Примітка:
Ухвалою Конституційного Суду РФ від 22.04.2011 N 5-П положення пункту 3 статті 15 визнано не суперечить Конституції РФ, оскільки по конституційно-правовим змістом даного законоположення НЕ передбачається відмова у захисті прав власника транспортного засобу при розгляді на його вимогу судом справи про відновлення реєстраційного обліку цього транспортного засобу, придбаного на законних підставах, виходячи з одного лише факту підробки іншим, крім власника, особою паспорта транспортного засобу.
------------------------------------------------------------------
3. Допуск транспортних засобів, призначених для участі в дорожньому русі на території Російської Федерації, за винятком транспортних засобів, що беруть участь в міжнародному русі або ввозяться на територію Російської Федерації на термін не більше шести місяців, здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації шляхом реєстрації транспортних засобів і видачі відповідних документів. Реєстрація транспортних засобів без документа, що посвідчує його відповідність встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, забороняється. У випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, окремі дії по реєстрації транспортних засобів та видача відповідних документів здійснюються в тому числі в електронній формі.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 227-ФЗ)


4. Після внесення зміни в конструкцію зареєстрованих транспортних засобів, в тому числі в конструкцію їх складових частин, предметів додаткового обладнання, запасних частин і приладдя, що впливають на забезпечення безпеки дорожнього руху, необхідно проведення повторної сертифікації або повторного декларування відповідності.
(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 313-ФЗ)

Стаття 16. Основні вимоги щодо забезпечення безпеки дорожнього руху при експлуатації транспортних засобів

1. Технічний стан і обладнання транспортних засобів, що беруть участь у дорожньому русі, повинні забезпечувати безпеку дорожнього руху.
2. Обов`язок щодо підтримання транспортних засобів, що беруть участь у дорожньому русі, в технічно справному стані покладається на власників транспортних засобів або на осіб, які експлуатують транспортні засоби.
------------------------------------------------------------------
Примітка:
Про правила обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів см. Положення, затверджене Банком Росії 19.09.2014 N 431-П.
------------------------------------------------------------------
3. Власники транспортних засобів повинні здійснювати обов`язкове страхування своєї цивільної відповідальності відповідно до федеральним законом. Що стосується транспортних засобів, власники яких не виконали цю посаду, реєстрація не проводиться. Обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів здійснюється тільки за умови проведення в відношенні транспортного засобу державного технічного огляду або технічного огляду, проведення якого передбачено законодавством в області технічного огляду транспортних засобів.
(П. 3 ст ред. Федерального закону від 01.07.2011 N 170-ФЗ)

Стаття 17. Технічний огляд транспортних засобів
(В ред. Федерального закону від 01.07.2011 N 170-ФЗ)

1. Що знаходяться в експлуатації на території Російської Федерації транспортні засоби підлягають технічному огляду, проведення якого передбачено законодавством в області технічного огляду транспортних засобів.
(П. 1 ст ред. Федерального закону від 01.07.2011 N 170-ФЗ)
2. Втратив чинність з 1 січня 2012 року. - Федеральний закон від 01.07.2011 N 170-ФЗ.

Стаття 18. Основні вимоги щодо забезпечення безпеки дорожнього руху при технічному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів

1. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів з метою утримання їх в справному стані повинні забезпечувати безпеку дорожнього руху.
2. Норми, правила і процедури технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів встановлюються заводами-виробниками транспортних засобів з урахуванням умов їх експлуатації.
3. Юридичні особи та індивідуальні підприємці, які виконують роботи та надають послуги з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, зобов`язані забезпечувати їх проведення відповідно до встановлених норм і правил.
(В ред. Федеральних законів від 10.01.2003 N 15-ФЗ, від 30.12.2008 N 313-ФЗ)
4. Транспортні засоби, що пройшли технічне обслуговування та ремонт, повинні відповідати вимогам, що регламентує технічний стан і обладнання транспортних засобів, що беруть участь у дорожньому русі, в частині, що стосується забезпечення безпеки дорожнього руху, що підтверджується відповідним документом, що видається виконавцем названих робіт і послуг.

Стаття 19. Підстави і порядок заборони експлуатації транспортних засобів

1. Забороняється експлуатація транспортних засобів при наявності у них технічних несправностей, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху.
Перелік несправностей транспортних засобів та умови, при яких забороняється їх експлуатація, визначаються Кабінетом Міністрів України.
2. Забороняється експлуатація транспортних засобів, власниками яких не виконана встановлена федеральним законом обов`язок зі страхування своєї цивільної відповідальності.
(П. 2 введений Федеральним законом від 25.04.2002 N 41-ФЗ)
2.1. Забороняється експлуатація транспортних засобів особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп`яніння.
(П. 2.1 введений Федеральним законом від 23.07.2010 N 169-ФЗ)
3. Заборона експлуатації транспортного засобу здійснюється уповноваженими на те посадовими особами.

Стаття 20. Основні вимоги щодо забезпечення безпеки дорожнього руху до юридичним особам і індивідуальним підприємцям при здійсненні ними діяльності, пов`язаної з експлуатацією транспортних засобів

1. Юридичні особи та індивідуальні підприємці, які здійснюють на території Російської Федерації діяльність, пов`язану з експлуатацією транспортних засобів, зобов`язані:
дотримуватися правил забезпечення безпеки перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та міським наземним електричним транспортом, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері транспорту-
(Абзац введений Федеральним законом від 26.04.2013 N 65-ФЗ)
організовувати роботу водіїв згідно з вимогами, що забезпечують безпеку дорожнього руху-
дотримуватися встановленого законодавством Російської Федерації режим праці і відпочинку водіїв-
створювати умови для підвищення кваліфікації водіїв та інших працівників автомобільного і наземного міського електричного транспорту, що забезпечують безпеку дорожнього руху-
аналізувати і усувати причини дорожньо-транспортних пригод та порушень правил дорожнього руху за участю належних їм транспортних засобів-
організовувати відповідно до вимог цього Закону, Закону України від 21 листопада 2011 року N 323-ФЗ "Про основи охорони здоров`я громадян у Російській Федерації" проведення обов`язкових медичних оглядів і заходів щодо вдосконалення водіями транспортних засобів навичок надання першої допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних проісшествіях-
(В ред. Федерального закону від 28.12.2013 N 437-ФЗ)
забезпечувати відповідність технічного стану транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху та не допускати транспортні засоби до експлуатації при наявності у них несправностей, що загрожують безпеці дорожнього руху-
забезпечувати виконання встановленої федеральним законом обов`язки по страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів-
(Абзац введений Федеральним законом від 25.04.2002 N 41-ФЗ)
оснащувати транспортні засоби технічними засобами контролю, що забезпечують безперервну, некорректіруемих реєстрацію інформації про швидкість і маршрут руху транспортних засобів, щодо білоруського режиму праці та відпочинку водіїв транспортних засобів (далі - тахографи). Вимоги до тахографа, категорії і види оснащуються ними транспортних засобів, порядок оснащення транспортних засобів тахографами, правила їх використання, обслуговування та контролю їх роботи встановлюються в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
(Абзац введений Федеральним законом від 14.06.2012 N 78-ФЗ)
2. Юридичним особам і індивідуальним підприємцям забороняється:
допускати до керування транспортними засобами водіїв, які не мають російських національних водійських посвідчень, які підтверджують право на керування транспортними засобами відповідних категорій і подкатегорій-
в якій би то не було формі примушувати водіїв транспортних засобів до порушення ними вимог безпеки дорожнього руху або заохочувати за таке порушення.
(П. 2 ст ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 92-ФЗ)
3. Юридичні особи, які здійснюють перевезення автомобільним і наземним міським електричним транспортом, з урахуванням особливостей перевезень і в межах чинного законодавства Російської Федерації про безпеку дорожнього руху можуть встановлювати спеціальні правила і пред`являти до водіїв транспортних засобів додаткові вимоги для забезпечення безпеки дорожнього руху.
4. Юридичні особи та індивідуальні підприємці, які здійснюють перевезення автомобільним транспортом та міським наземним електричним транспортом, повинні:
забезпечувати наявність в організації посадової особи, відповідальної за забезпечення безпеки дорожнього руху і пройшов у встановленому порядку атестацію на право займати відповідну должность-
забезпечувати відповідність працівників професійним і кваліфікаційним вимогам, що пред`являються при здійсненні перевезень і встановленим федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері транспорту, якщо інше не встановлюється федеральним законом-
забезпечувати наявність приміщень та обладнання, що дозволяють здійснювати стоянку, технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів, або укладання договорів із спеціалізованими організаціями про стоянку, технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів-
організовувати та проводити передрейсовий контроль технічного стану транспортних засобів.
(В ред. Федерального закону від 28.12.2013 N 437-ФЗ)
Перелік заходів з підготовки працівників до безпечної роботи і транспортних засобів до безпечної експлуатації, періодичність проведення відповідних перевірок визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері транспорту.
(П. 4 введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 131-ФЗ)

Стаття 21. Заходи щодо організації дорожнього руху

1. Заходи щодо організації дорожнього руху, включаючи створення та забезпечення функціонування парковок (паркувальних місць) в межах населених пунктів, здійснюються з метою підвищення безпеки дорожнього руху та пропускної здатності доріг федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, які є власниками або іншими власниками автомобільних доріг. Парковки (паркувальні місця) в межах населених пунктів створюються і використовуються в порядку, встановленому Федеральним законом від 8 листопада 2007 року N 257-ФЗ "Про автомобільні дороги та про дорожню діяльності в Російській Федерації та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації".
(П. 1 ст ред. Федерального закону від 21.04.2011 N 69-ФЗ)
2. Розробка і проведення зазначених заходів здійснюються відповідно до нормативних правових актів Російської Федерації і нормативними правовими актами суб`єктів Російської Федерації на основі проектів, схем та іншої документації, що затверджуються в установленому порядку.

Стаття 22. Вимоги щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі його організації

1. Діяльність з організації дорожнього руху повинна здійснюватися на основі комплексного використання технічних засобів і конструкцій, застосування яких регламентовано чинними в Російській Федерації технічними регламентами та передбачено проектами і схемами організації дорожнього руху.
(В ред. Федерального закону від 19.07.2011 N 248-ФЗ)
2. Зміни в організації дорожнього руху для підвищення пропускної здатності доріг або для інших цілей за рахунок зниження рівня безпеки дорожнього руху не допускаються.
3. Зміна організації руху транспортних засобів і пішоходів у невідкладних випадках при виникненні реальної загрози безпеці дорожнього руху має здійснюватися тільки уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ Російської Федерації або посадовими особами дорожніх і комунальних служб з наступним повідомленням органів внутрішніх справ Російської Федерації. Розпорядження зазначених осіб є обов`язковими для всіх учасників дорожнього руху.
4. Єдиний порядок дорожнього руху на всій території Російської Федерації встановлюється Правилами дорожнього руху, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
5. На дорогах Російської Федерації встановлюється правосторонній рух транспортних засобів.

------------------------------------------------------------------
Примітка:
Про медичне забезпечення безпеки дорожнього руху см. Лист Росздоровнагляду від 12.03.2014 N 01И-271/14.
------------------------------------------------------------------
Стаття 23. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху

(В ред. Федерального закону від 28.12.2013 N 437-ФЗ)

1. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху включає в себе:
обов`язковий медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів-
обов`язковий медичний огляд водіїв транспортних засобів в зв`язку з заміною посвідчення водія після закінчення терміну його дії, або в зв`язку з поверненням посвідчення водія після закінчення терміну позбавлення права на керування транспортними засобами в разі, якщо проходження обов`язкового медичного огляду вимагається відповідно до законодавства Російської Федерації про адміністративні правопорушення, або в зв`язку з поверненням посвідчення водія після відбуття н аказанія у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю (в разі позбавлення права на керування транспортними засобами) -
позачергове обов`язковий медичний огляд водіїв транспортних засобів, при проведенні обов`язкового періодичного медичного огляду яких виявлено ознаки захворювань (станів), які є медичними протипоказаннями або раніше не виявлявся медичними показаннями або медичними обмеженнями до керування транспортними засобами і підтверджених за результатами наступних обстеження і лікування-
обов`язкові попередні, періодичні (не рідше одного разу на два роки), передрейсові і післярейсові медичні осмотри-
проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного опьяненія-
надання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах і навчання учасників дорожнього руху, співробітників екстрених оперативних служб, а також населення навичкам надання першої допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.
2. Введення обов`язкового медичного огляд проводиться за рахунок коштів водіїв транспортних засобів (кандидатів у водії транспортних засобів).
3. Обов`язкові попередні медичні огляди проводяться щодо осіб, які приймаються на роботу в якості водіїв транспортних засобів.
Обов`язкові періодичні медичні огляди проводяться протягом всього часу роботи особи в якості водія транспортного засобу.
Обов`язкові передрейсові медичні огляди проводяться протягом всього часу роботи особи в якості водія транспортного засобу, за винятком водіїв, які керують транспортними засобами, що виїжджають за викликом екстрених оперативних служб.
Обов`язкові післярейсові медичні огляди проводяться протягом всього часу роботи особи в якості водія транспортного засобу, якщо така робота пов`язана з перевезеннями пасажирів або небезпечних вантажів.
4. Вимога про проходження обов`язкових медичних оглядів поширюється на індивідуальних підприємців у разі самостійного управління ними транспортними засобами, що здійснюють перевезення.
5. Обов`язкові медичні огляди, зазначені в пункті 3 цієї статті, проводяться за рахунок коштів роботодавця.
6. Метою обов`язкового медичного огляду є визначення наявності (відсутності) у водіїв транспортних засобів (кандидатів у водії транспортних засобів) медичних протипоказань, медичних показань або медичних обмежень до керування транспортними засобами.
7. Порядок проведення обов`язкового медичного огляду, форма медичного висновку про наявність (про відсутність) у водіїв транспортних засобів (кандидатів у водії транспортних засобів) медичних протипоказань, медичних показань або медичних обмежень до керування транспортними засобами, порядок видачі зазначеного медичного висновку, порядок направлення на позачергове обов`язковий медичний огляд, порядок зупинення дії та анулювання медичного висновку про н Аліче (про відсутність) у водіїв транспортних засобів (кандидатів у водії транспортних засобів) медичних протипоказань, медичних показань або медичних обмежень до керування транспортними засобами, порядок організації і проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого токсичного сп`яніння встановлюються уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
Обов`язковий медичний огляд проводиться в медичних організаціях державної, муніципальної та приватної систем охорони здоров`я, що мають ліцензію на медичну діяльність з надання відповідних послуг (виконання робіт).
Обстеження лікарем-психіатром, лікарем психіатром-наркологом здійснюється в спеціалізованих медичних організаціях державної та муніципальної систем охорони здоров`я за місцем проживання або місцем перебування водія транспортного засобу (кандидата у водії транспортного засобу).
Обов`язкові попередні та періодичні медичні огляди проводяться в медичних організаціях державної, муніципальної та приватної систем охорони здоров`я, що мають ліцензію на медичну діяльність з надання відповідних послуг (виконання робіт).
Обов`язкові передрейсові і післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів проводяться або залучаються медичними працівниками, або в порядку і на умовах, передбачених частиною 4 статті 24 Федерального закону від 21 листопада 2011 року N 323-ФЗ "Про основи охорони здоров`я громадян у Російській Федерації".
8. За результатами обов`язкового медичного огляду медичними організаціями видається медичний висновок про наявність (про відсутність) у водіїв транспортних засобів (кандидатів у водії транспортних засобів) медичних протипоказань, медичних показань або медичних обмежень до керування транспортними засобами.
Медичний висновок про наявність (про відсутність) у водіїв транспортних засобів (кандидатів у водії транспортних засобів) медичних протипоказань, медичних показань або медичних обмежень до керування транспортними засобами виготовляється в двох примірниках, один з яких залишається в видала його медичної організації, а інший видається водієві транспортного засобу (кандидату у водії транспортного засобу).
Медичний висновок за результатами обов`язкового попереднього або обов`язкового періодичного медичного огляду виготовляється в двох примірниках, один з яких залишається в видала його медичної організації, а інший видається водієві транспортного засобу для подання роботодавцю, у якого зберігається.
9. У разі виявлення у водія транспортного засобу при проведенні обов`язкового періодичного медичного огляду ознак захворювань (станів), які є медичними протипоказаннями або раніше не виявлявся медичними показаннями або медичними обмеженнями до керування транспортним засобом, водій транспортного засобу направляється на необхідні обстеження і лікування, а при підтвердження наявності захворювань (станів), які є медичними протипоказаннями, медичними показаннями або ме іцінскімі обмеженнями до керування транспортним засобом, - на позачергове обов`язковий медичний огляд. На час проведення необхідних обстеження, лікування і позачергового обов`язкового медичного огляду дію раніше виданого водієві транспортного засобу медичного висновку призупиняється, а в разі підтвердження наявності у водія транспортного засобу медичних протипоказань або які раніше не виявлялися медичних показань або медичних обмежень до управління транспортним засобом вказане медичний висновок анулюється , про що повідомляються відповідні підрозділи федер ального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері внутрішніх справ.
10. Постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах надається перша допомога, а також медична допомога, яка полягає:
в наданні швидкої медичної допомоги на місці дорожньо-транспортної пригоди і під час перевезення в медичну організацію-
в наданні первинної медико-санітарної допомоги та спеціалізованої медичної допомоги.

Стаття 23.1. Медичні протипоказання, медичні показання і медичні обмеження до керування транспортними засобами

(Введена Федеральним законом від 28.12.2013 N 437-ФЗ)

1. Медичними протипоказаннями до керування транспортним засобом є захворювання (стану), наявність яких перешкоджає можливості керування транспортним засобом.
2. Медичними показаннями до керування транспортним засобом є захворювання (стану), при яких керування транспортним засобом допускається при обладнанні його спеціальними пристосуваннями, або при використанні водієм транспортного засобу спеціальних пристосувань і (або) медичних виробів, або при наявності у транспортного засобу певних конструктивних характеристик .
3. Медичними обмеженнями до керування транспортним засобом є захворювання (стану), наявність яких перешкоджає можливості безпечного керування транспортним засобом певних категорій, призначення і конструктивних характеристик.
4. Переліки медичних протипоказань, медичних показань і медичних обмежень до керування транспортними засобами встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Права і обов`язки учасників дорожнього руху

1. Права громадян на безпечні умови руху по дорогах Російської Федерації гарантуються державою і забезпечуються шляхом виконання законодавства Російської Федерації про безпеку дорожнього руху та міжнародних договорів Російської Федерації.
2. Реалізація учасниками дорожнього руху своїх прав не повинна обмежувати або порушувати права інших учасників дорожнього руху.
3. Учасники дорожнього руху мають право:
вільно і безперешкодно пересуватися по дорогах відповідно і на підставі встановлених правил, отримувати від органів виконавчої влади та осіб, зазначених у статті 13 цього Закону, достовірну інформацію про безпечні умови дорожнього руху-
отримувати інформацію від посадових осіб, зазначених у статті 14 цього Закону, про причини встановлення обмеження або заборони руху по дорогам-
отримувати повну та достовірну інформацію про якість продукції і послуг, пов`язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху-
на безкоштовну медичну допомогу, рятувальні роботи та іншу екстрену допомогу при дорожньо-транспортній пригоді від організацій і (або) посадових осіб, на яких законом, іншими нормативно-правовими актами покладено обов`язок надавати таку допомога-
(В ред. Федерального закону від 10.01.2003 N 15-ФЗ)
на відшкодування шкоди на підставах і в порядку, які встановлені законодавством Російської Федерації, у випадках заподіяння їм тілесних ушкоджень, а також у випадках пошкодження транспортного засобу та (або) вантажу в результаті дорожньо-транспортної проісшествія-
оскаржити в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, незаконні дії посадових осіб, які здійснюють повноваження в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху.
4. Учасники дорожнього руху зобов`язані виконувати вимоги цього Закону та видаються відповідно до них нормативно-правових актів в частині забезпечення безпеки дорожнього руху.

------------------------------------------------------------------
Примітка:
Водійські посвідчення, видані в Російській Федерації до дня вступу в силу Федерального закону від 07.05.2013 N 92-ФЗ, визнаються дійсними до закінчення встановленого в них терміну.
------------------------------------------------------------------
Стаття 25. Основні положення, що стосуються допуску до керування транспортними засобами

(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 92-ФЗ)

1. У Російській Федерації встановлюються такі категорії і входять до них підкатегорії транспортних засобів, на керування якими надається спеціальне право (далі - право на керування транспортними засобами):
категорія "A" - мотоцікли-
категорія "B" - автомобілі (за винятком транспортних засобів категорії "A"), дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів і кількість сидячих місць яких, крім сидіння водія, не перевищує восьми-автомобілі категорії "B", зчеплені з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограммов- автомобілі категорії "B", зчеплені з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, але не перевищує маси автомобіля без навантаження, за умови, що загальна дозволена максимальн я маса такого складу транспортних засобів не перевищує 3500 кілограммов-
категорія "C" - автомобілі, за винятком автомобілів категорії "D", дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кілограммов- автомобілі категорії "C", зчеплені з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограммов-
категорія "D" - автомобілі, призначені для перевезення пасажирів і мають більше восьми сидячих місць, крім сидіння водія-автомобілі категорії "D", зчеплені з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограммов-
категорія "BE" - автомобілі категорії "B", зчеплені з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів і перевищує масу автомобіля без навантаження- автомобілі категорії "B", зчеплені з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, за умови, що загальна дозволена максимальна маса такого складу транспортних засобів перевищує 3500 кілограммов-
категорія "CE" - автомобілі категорії "C", зчеплені з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограммов-
категорія "DE" - автомобілі категорії "D", зчеплені з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограммов- зчленовані автобуси-
категорія "Tm" - трамваі-
категорія "Tb" - троллейбуси-
категорія "M" - мопеди та легкі квадріцікли-
категорія "A1" - мотоцикли з робочим об`ємом двигуна внутрішнього згоряння, що не перевищує 125 кубічних сантиметрів, і максимальною потужністю, що не перевищує 11 кіловат
категорія "B1" - трицикли і квадріцікли-
категорія "C1" - автомобілі, за винятком автомобілів категорії "D", дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кілограмів, але не перевищує 7500 кілограммов- автомобілі підкатегорії "C1", зчеплені з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограммов-
категорія "D1" - автомобілі, призначені для перевезення пасажирів і мають більше восьми, але не більше шістнадцяти сидячих місць, крім сидіння водія-автомобілі підкатегорії "D1", зчеплені з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограммов-
категорія "C1E" - автомобілі підкатегорії "C1", зчеплені з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, але не перевищує маси автомобіля без навантаження, за умови, що загальна дозволена максимальна маса такого складу транспортних засобів не перевищує 12 000 кілограммов-
категорія "D1E" - автомобілі підкатегорії "D1", зчеплені з причепом, який не призначений для перевезення пасажирів, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, але не перевищує маси автомобіля без навантаження, за умови, що загальна дозволена максимальна маса такого складу транспортних засобів не перевищує 12 000 кілограмів.
2. Право на керування транспортними засобами надається особам, що здали відповідні іспити, при дотриманні умов, перерахованих в статті 26 цього Закону.
Проведення іспитів на право керування транспортними засобами (далі - іспити), визначення складу технічних засобів контролю, призначених для проведення іспитів, вимог до вказаних технічних засобів і умов їх застосування, а також видача водійських посвідчень здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Іспити приймаються на транспортних засобах з механічною або автоматичною трансмісією з урахуванням наявних медичних обмежень і (або) медичних показань.
(В ред. Федерального закону від 28.12.2013 N 437-ФЗ)
Особам, які склали іспити на транспортних засобах з механічною трансмісією, надається право на керування транспортними засобами відповідної категорії або підкатегорії з будь-яким видом трансмісії.
Особам, які склали іспити на транспортних засобах з автоматичною трансмісією, надається право на керування транспортними засобами відповідної категорії або підкатегорії тільки з автоматичною трансмісією.
3. Іспити проводяться уповноваженими посадовими особами органів внутрішніх справ Російської Федерації.
Іспити можуть проводитися із застосуванням технічних засобів контролю теоретичних знань і практичних навичок екзаменованих.
4. Право на керування транспортними засобами підтверджується посвідченням водія, а в передбачених цим Законом та Кодексом України про адміністративні правопорушення випадках тимчасовим дозволом на право керування транспортними засобами.
5. У Російській Федерації видаються російські національні та міжнародні водійські посвідчення, що відповідають вимогам міжнародних договорів Російської Федерації.
6. Російське національне водійське посвідчення видається на термін десять років, якщо інше не передбачено федеральними законами.
7. Російське національне водійське посвідчення, яке підтверджує право на керування транспортними засобами категорії "A", підтверджує також право на керування транспортними засобами підкатегорії "A1" і підкатегорії "B1" з мотоциклетної посадкою або кермом мотоциклетного типу, категорії "B" - підкатегорії "B1 "(крім транспортних засобів з мотоциклетної посадкою або кермом мотоциклетного типу), категорії" C "- підкатегорії" C1 ", категорії" D "- підкатегорії" D1 ", категорії" CE "- підкатегорії" C1E ", категорії" DE "- підкатегорії "D1E".
Російське національне водійське посвідчення або тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами, що підтверджують право на керування транспортними засобами будь-якої з категорій або підкатегорій, перерахованих в цій статті, підтверджує право на керування транспортними засобами категорії "M".
8. Міжнародне посвідчення водія видається на строк до трьох років, але не більше ніж на строк дії російського національного посвідчення водія.
Видане в Російській Федерації міжнародні водійські права визнається недійсним для керування транспортними засобами на території Російської Федерації.
9. Видача російських національних і міжнародних водійських посвідчень замість втрачених (викрадених) іноземних національних і міжнародних водійських посвідчень, виданих в інших державах, не проводиться.
10. Зразки російських національних водійських посвідчень і зразки міжнародних водійських посвідчень затверджуються в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
11. У разі, якщо в посвідченні водія вказані обмеження допуску до керування транспортними засобами, дане посвідчення водія визнається дійсним за умови дотримання зазначених у ньому обмежень.
12. Особи, які постійно або тимчасово проживають або тимчасово перебувають на території Російської Федерації, допускаються до керування транспортними засобами на підставі російських національних водійських посвідчень, а за відсутності таких - на підставі іноземних національних або міжнародних водійських посвідчень при дотриманні обмежень, зазначених у пункті 13 цієї статті.
------------------------------------------------------------------
Примітка:
Пункт 13 статті 25 набирає чинності з 1 червня 2015 року (частина 2.1 статті 3 Федерального закону від 07.05.2013 N 92-ФЗ (ред. 05.05.2014)).
------------------------------------------------------------------
13. Не допускається керування транспортними засобами на підставі іноземних національних або міжнародних водійських посвідчень при здійсненні підприємницької та трудової діяльності, безпосередньо пов`язаної з керуванням транспортними засобами.
14. Особи, які не є громадянами Російської Федерації, допускаються до керування транспортними засобами на території Російської Федерації на підставі міжнародного водійського посвідчення за умови, якщо воно пред`являється разом з національним водійським посвідченням.
15. Національне посвідчення водія, видане в іноземній державі, яка не є спільно з Російською Федерацією учасником міжнародних договорів в області забезпечення безпеки дорожнього руху, визнають чинним для керування транспортними засобами на території Російської Федерації на основі взаємності за умови, якщо воно пред`являється разом із завіреним в установленому порядку перекладом на російську мову, за винятком випадків, якщо в даному посвідченні водія все записи зроблені або дублюються літерами, співпадаючими з написання з буквами російського або латинського алфавіту.
16. Іноземні національні та міжнародні водійські посвідчення визнаються дійсними для керування транспортними засобами на території Російської Федерації після досягнення власниками зазначених водійських посвідчень віку, передбаченого статтею 26 цього Закону для відповідних категорій і підкатегорій транспортних засобів.
17. Положення, передбачені пунктами 13 і 16 цієї статті, не застосовуються у випадках участі транспортного засобу в міжнародному русі.
------------------------------------------------------------------
Примітка:
Абзац перший пункту 18 статті 25 вступив в силу з 9 травня 2014 року (частина 2 статті 3 Федерального закону від 07.05.2013 N 92-ФЗ).
------------------------------------------------------------------
18. Порядок обміну іноземних національних і міжнародних водійських посвідчень на російські національні та міжнародні водійські посвідчення встановлюється Урядом Російської Федерації.
Іноземні національні та міжнародні водійські посвідчення, які не відповідають вимогам міжнародних договорів Російської Федерації, обміну на російські національні та міжнародні водійські посвідчення не підлягають.
19. До транспортних засобів категорій "B", "C" і підкатегорії "C1" прирівнюються самохідні шасі транспортних засобів, що використовуються для перевезення вантажів і відносяться до відповідних категорій і підкатегорії.
20. Класифікація транспортних засобів та їх самохідних шасі, перерахованих в цій статті, визначається відповідно до законодавства Російської Федерації про технічне регулювання.

Стаття 26. Умови отримання права на керування транспортними засобами

(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 92-ФЗ (ред. 02.07.2013))

------------------------------------------------------------------
Примітка:
Про особливості реалізації зразкових програм професійного навчання водіїв транспортних засобів відповідних категорій і підкатегорій см. Роз`яснення Міністерства освіти та науки Росії.
------------------------------------------------------------------
1. До складання іспитів допускаються особи, які досягли встановленого цією статтею віку, які мають медичний висновок про відсутність протипоказань до керування транспортними засобами, що пройшли в установленому порядку відповідне професійне навчання.
Зразкові програми професійного навчання водіїв транспортних засобів відповідних категорій і підкатегорій розробляються уповноваженими на те федеральними органами виконавчої влади в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
2. Право на керування транспортними засобами надається:
транспортними засобами категорії "M" і підкатегорії "A1" - особам, які досягли шістнадцятирічного віку-
транспортними засобами категорій "A", "B", "C" і підкатегорій "B1", "C1" - особам, які досягли вісімнадцятирічного віку-
транспортними засобами категорій "D", "Tm", "Tb" і підкатегорії "D1" - особам, які досягли двадцятиоднорічного віку-
складами транспортних засобів категорій "BE", "CE", "DE" - особам, які мають право на керування транспортними засобами відповідно категорій "B", "C", "D" протягом не менше дванадцяти місяців-
складами транспортних засобів підкатегорій "C1E", "D1E" - особам, які мають право на керування транспортними засобами відповідно категорій "C", "D" або підкатегорій "C1", "D1" протягом не менше дванадцяти місяців.
3. Особи, які досягли сімнадцятирічного віку, допускаються до здачі іспитів на право керування транспортними засобами категорій "B" і "C" при дотриманні умов, передбачених пунктом 1 цієї статті.
Російські національні водійські посвідчення видаються зазначеним особам після досягнення ними вісімнадцятирічного віку.
4. Особи, які проходять військову службу, після відповідного професійного навчання допускаються до здачі іспитів на право керування транспортними засобами категорії "D" і підкатегорії "D1" по досягненні дев`ятнадцятирічного віку.
До досягнення зазначеними особами двадцятиоднорічного віку видані їм за результатами складання іспитів російські національні водійські посвідчення підтверджують право на керування транспортними засобами категорії "D" і підкатегорії "D1", що належать тільки Збройним Силам Російської Федерації, іншим військам, військовим формуванням та органам, в яких федеральними законами передбачена військова служба.

Стаття 27. Втратила чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 92-ФЗ.

Стаття 28. Підстави припинення дії права на керування транспортними засобами

1. Підставами припинення дії права на керування транспортними засобами є:
витікання терміну дії водійського удостоверенія-
виявлене в результаті обов`язкового медичного огляду наявність медичних протипоказань або які раніше не виявлялися медичних обмежень до керування транспортними засобами в залежності від їх категорій, призначення і конструктивних характеристик-
позбавлення права на керування транспортними засобами.
Порядок припинення дії права на керування транспортними засобами за наявності медичних протипоказань або медичних обмежень до керування транспортними засобами встановлюється Урядом Російської Федерації.
(П. 1 ст ред. Федерального закону від 28.12.2013 N 437-ФЗ)
2. Види правопорушень, що тягнуть за собою в якості міри відповідальності позбавлення права на керування транспортними засобами або обмеження такого права, встановлюються федеральним законом.
3. Повернення посвідчення водія після втрати підстав припинення дії права на керування транспортними засобами здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
(П. 3 введений Федеральним законом від 23.07.2013 N 196-ФЗ)

Стаття 29. Навчання громадян правилам безпечної поведінки на автомобільних дорогах

1. Навчання громадян правилам безпечної поведінки на автомобільних дорогах здійснюється організаціями, що здійснюють освітню діяльність, відповідно до федеральних державних освітніх стандартів, які передбачають таке навчання.
(П. 1 ст ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)
2. Навчання громадян правилам безпечної поведінки на автомобільних дорогах здійснюється на підставі методичних рекомендацій, що розробляються спільно федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють управління відповідно в області транспорту, освіти, охорони здоров`я та соціального захисту населення.
(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)
3. Втратив чинність з 1 вересня 2013 року. - Федеральний закон від 02.07.2013 N 185-ФЗ.
4. Органи внутрішніх справ Російської Федерації і державні засоби масової інформації зобов`язані надавати допомогу в проведенні заходів щодо навчання громадян правилам безпечної поведінки на дорогах.
(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Глава V. федеральний ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД У ГАЛУЗІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)

Стаття 30. Федеральний державний нагляд у сфері безпеки дорожнього руху

(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)

1. Федеральний державний нагляд у сфері безпеки дорожнього руху здійснюється з метою забезпечення дотримання які здійснюють діяльність з експлуатації автомобільних доріг, транспортних засобів, які виконують роботи і надають послуги з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів юридичними особами, індивідуальними підприємцями (далі - юридичні особи, індивідуальні підприємці ) і громадянами - учасниками дорожнього руху вимог законодавства Російської Федерації про б пеки дорожнього руху (далі - обов`язкові вимоги).
2. Федеральний державний нагляд у сфері безпеки дорожнього руху здійснюється уповноваженими органами виконавчої влади (далі - органи державного нагляду) відповідно до їх компетенції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. До відносин, пов`язаних із здійсненням федерального державного нагляду в галузі безпеки дорожнього руху, організацією і проведенням перевірок юридичних осіб, індивідуальних підприємців, застосовуються положення Федерального закону від 26 грудня 2008 року N 294-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю "з урахуванням особливостей організації та проведення перевірок, встановлених пунктами 4 - 8 цієї статті.
4. Предметом перевірки є дотримання юридичними особами, індивідуальними підприємцями при здійсненні своєї діяльності обов`язкових вимог.
5. Підставою для включення планової перевірки в щорічний план проведення планових перевірок є витікання одного року з дня:
державної реєстрації юридичної особи, індивідуального підприємця-
закінчення проведення останньої планової перевірки юридичної особи, індивідуального підприємця-
початку здійснення юридичною особою, індивідуальним підприємцем діяльності відповідно до представленого в уповноважений федеральний орган виконавчої влади по федеральному державному транспортному нагляду повідомленням про початок здійснення діяльності, зазначеної в пунктах 6 і 7 частини 2 статті 8 Федерального закону від 26 грудня 2008 року N 294-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю".
6. Підставою для проведення позапланової перевірки є:
витікання терміну виконання юридичною особою, індивідуальним підприємцем виданого органом державного нагляду приписи про усунення виявленого порушення обов`язкових вимог-
надходження до органу державного нагляду звернень і заяв громадян, в тому числі індивідуальних підприємців, юридичних осіб, інформації від органів державної влади (посадових осіб органу державного нагляду), органів місцевого самоврядування, із засобів масової інформації про факти порушень обов`язкових вимог, якщо такі порушення створюють загрозу заподіяння шкоди життю, здоров`ю людей, шкоди навколишньому середовищу, безпеці держави, майну фізичних та юридичних осіб, державному або муницип льоном майну, загрозу виникнення аварій і (або) надзвичайних ситуацій техногенного характеру або тягнуть заподіяння такої шкоди, виникнення аварій та (або) надзвичайних ситуацій техногенного характеру-
наявність наказу (розпорядження) керівника (заступника керівника) органу державного нагляду про проведення позапланової перевірки, виданого відповідно до доручення Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації або на підставі вимоги прокурора про проведення позапланової перевірки в рамках нагляду за виконанням законів по котрі вступили до органів прокуратури матеріалами і зверненнями.
7. Позапланова виїзна перевірка по підставі, зазначеному в абзаці третьому пункту 6 цієї статті, може бути проведена органом державного нагляду негайно з повідомленням органу прокуратури в порядку, встановленому частиною 12 статті 10 Федерального закону від 26 грудня 2008 року N 294-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю ".
8. Попереднє повідомлення юридичної особи, індивідуального підприємця про проведення позапланової виїзної перевірки на підставі, зазначеному в абзаці третьому пункту 6 цієї статті, не допускається.

Глава VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
І НАУКИ УКРАЇНИ Про БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації про безпеку

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже
Офіційний огляд законодавства і судової практики верховного суду російської федерації за перший квартал 2006 року, затверджений постановою президії верховного суду російської федерації від 7 і 14 червня 2006 рОфіційний огляд законодавства і судової практики верховного суду російської федерації за перший квартал 2006 року, затверджений постановою президії верховного суду російської федерації від 7 і 14 червня 2006 р
Чи обов`язковий знак «шипи» на автомобілі і який штраф за відсутність на 2017 рік?Чи обов`язковий знак «шипи» на автомобілі і який штраф за відсутність на 2017 рік?
Чи потрібно водійське посвідчення для управління квадроциклом? Чи зобов`язаний водій пред`являти його співробітникові гибдд?Чи потрібно водійське посвідчення для управління квадроциклом? Чи зобов`язаний водій пред`являти його співробітникові гибдд?
Постанова від 24 травня 2011 р №413 про особливості проведення державного технічного огляду автомототранспортних засобів і причепів до них, зареєстрованих у державній інспекції безпеки дорожнього руху міністерства внутрішніх справПостанова від 24 травня 2011 р №413 про особливості проведення державного технічного огляду автомототранспортних засобів і причепів до них, зареєстрованих у державній інспекції безпеки дорожнього руху міністерства внутрішніх справ
Нові правила повернення прав після позбавлення на 2017 рНові правила повернення прав після позбавлення на 2017 р
Регістрірація конструкторів і розпилів в гибдд тепер забороненаРегістрірація конструкторів і розпилів в гибдд тепер заборонена
Постанова уряду рф від 14 листопада 2014 р n 1197 "про внесення змін до правил дорожнього руху російської федерації"Постанова уряду рф від 14 листопада 2014 р n 1197 "про внесення змін до правил дорожнього руху російської федерації"
Постанова уряду рф від 15.12.1999 р № тисячу триста дев`яносто шість про затвердження правил складання кваліфікаційних іспитів і видачі водійських посвідченьПостанова уряду рф від 15.12.1999 р № тисячу триста дев`яносто шість про затвердження правил складання кваліфікаційних іспитів і видачі водійських посвідчень
У яких випадках інспектор має право зупиняти транспортні засоби?У яких випадках інспектор має право зупиняти транспортні засоби?
Переобладнання автомобіля / внесення зміни в конструкцію транспортного засобуПереобладнання автомобіля / внесення зміни в конструкцію транспортного засобу