Закон про статус героїв

N 4301-1 від 15 січня 1993 року
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
ЗАКОН
ПРО СТАТУС ГЕРОЇВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, ГЕРОЇВ І НАУКИ УКРАЇНИ
І повні кавалери ордена Слави

(В ред. Федеральних законів від 30.07.1996 N 98-ФЗ,
від 07.08.2000 N 122-ФЗ, від 13.07.2001 N 98-ФЗ,
від 23.07.2005 N 122-ФЗ, від 29.12.2006 N 253-ФЗ,
від 26.06.2007 N 118-ФЗ, від 01.03.2008 N 18-ФЗ,
від 14.07.2008 N 110-ФЗ, від 22.12.2008 N 269-ФЗ,
від 28.04.2009 N 72-ФЗ, від 24.07.2009 N 213-ФЗ,
від 24.12.2009 N 338-ФЗ,
з ізм., внесеними Федеральним законом від 28.12.2004 N 184-ФЗ)

Цим Законом визнаються особливі заслуги перед державою і народом Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави, визнається необхідність здійснення державою заходів, що гарантують їх економічне і соціальне благополуччя, встановлюється їх статус і надаються відповідні права та пільги.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Цивільні і громадські обов`язки, права

1. Громадяни Росії, удостоєні звань Героя Радянського Союзу, Героя Російської Федерації і є повними кавалерами ордена Слави, повинні гідно нести присвоєне їм високе звання, бути прикладом у виконанні громадянського та військового обов`язку, у виконанні інших обов`язків, встановлених Конституцією Російської Федерації і законами Російської Федерації для громадян Росії.

2. Герої Радянського Союзу, Герої Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави (далі також - Герої і повні кавалери ордена Слави) з питань, що регулюються цим Законом, приймаються в першочерговому порядку керівниками та іншими посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3. Громадські благодійні об`єднання (організації), що створюються Героями і повними кавалерами ордена Слави та складаються тільки із зазначених осіб, для ефективного виконання своїх обов`язків, здійснення своїх прав, вирішення питань свого соціального захисту та інших не пов`язаних з комерційною діяльністю статутних цілей і завдань, користуються правами і пільгами, наданими їм податковим та іншим законодавством Російської Федерації, а також мають право на отримання обладнаних телефонним зв`язком приміщень за рахунок сере ств федерального бюджету Російської Федерації для здійснення своєї статутної діяльності, звільняючись при цьому від оплати експлуатації зазначених приміщень і комунальних послуг, компенсацію витрат на оплату користування телефоном в повному обсязі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
(В ред. Федеральних законів від 13.07.2001 N 98-ФЗ, від 23.07.2005 N 122-ФЗ)

Стаття 1.1. Право на пільги
(Введена Федеральним законом від 23.07.2005 N 122-ФЗ)

1. Громадяни, удостоєні звань Героя Радянського Союзу, Героя Російської Федерації або є повними кавалерами ордена Слави, мають право на пільги, передбачені статтями 2 - 9 цього Закону, або на щомісячну грошову виплату в порядку і розмірі, передбачених статтею 9.1 цього Закону, і пільги, передбачені пунктом 2 цієї статті.

2. Герої і повні кавалери ордена Слави, яким відповідно до статті 9.1 цього Закону встановлено щомісячну грошову виплату, мають право на пільги, передбачені статтями 2, 3, пунктами 1, 2 і 4 статті 4 (в частині першочергового обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів і видів-позачергової госпіталізації, лікування в стаціонарах, госпіталях, больніцах- першочергового забезпечення ліками, що придбані за рецептами лікаря, доставки за висновком лікаря ліків на будинок-першочергового отримання колійного і в санаторій, профілакторій або будинок відпочинку один раз на рік), пунктами 3 і 6, пунктом 7 (в частині позачергового користування всіма видами послуг зв`язку, позачергової установки домашніх телефонів, позачергового обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації) статті 5, пунктами 3 і 4 статті 6, статтею 7 (за винятком безкоштовного відвідування державних музеїв, картинних галерей, виставкових залів і центрів і розміщених в них експозицій, виставок і ярмарків), пунктами 1 - 3 статті 8, пунктів 1 і 2 статті 9 цього Закону.
(В ред. Федерального закону від 29.12.2006 N 253-ФЗ)

3. Члени сімей (дружина (чоловік), батьки, діти у віці до 18 років, діти старше 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними 18-річного віку, і діти у віці до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній формі навчання) героїв або повних кавалерів ордена Слави, які користуються пільгами, передбаченими статтями 2 - 9 цього Закону, мають право на пільги, передбачені пунктами 1 і 4 статті 4 цього Закону.
(В ред. Федерального закону від 24.12.2009 N 338-ФЗ)

Члени сімей Героїв або повних кавалерів ордена Слави, зазначених в абзаці першому цього пункту, які проживають разом з ними, мають право на пільги та компенсацію, передбачені пунктом 1 статті 5 цього Закону.

Незалежно від дати смерті (загибелі) Героя або повного кавалера ордена Слави, який користувався пільгами, передбаченими статтями 2 - 9 цього Закону, пільги, передбачені пунктом 1 статті 4 і пунктом 3 статті 9 цього Закону, надаються членам його сім`ї (вдові (вдівця), батькам, дітям у віці до 18 років, дітям старше 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними 18-річного віку, і дітям у віці до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній формі навчання). Пільги, передбачені пунктом 4 статті 4 та пунктом 1 статті 5 цього Закону, зберігаються за вдовами (вдівцями) і батьками Героїв та повних кавалерів ордена Слави.
(В ред. Федерального закону від 24.12.2009 N 338-ФЗ)

Діти Героїв і повних кавалерів ордена Слави, зазначених в абзаці першому цього пункту, мають право на пільги, передбачені пунктом 4 статті 8 цього Закону.

4. Члени сімей (дружина (чоловік), батьки, діти у віці до 18 років, діти старше 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними 18-річного віку, і діти у віці до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній формі навчання) героїв або повних кавалерів ордена Слави, яким встановлено щомісячну грошову виплату, мають право на пільги, передбачені пунктами 1 і 4 статті 4 цього Закону (в частині першочергового обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів-позачергової госпіталізації, лікування в с таціонарах, госпіталях, больніцах- першочергового отримання путівки в санаторій, профілакторій або будинок відпочинку один раз на рік).
(В ред. Федерального закону від 24.12.2009 N 338-ФЗ)

Незалежно від дати смерті (загибелі) Героя або повного кавалера ордена Слави, якому була встановлена щомісячна грошова виплата, пільги, передбачені пунктом 1 статті 4 (в частині першочергового обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів-позачергової госпіталізації, лікування в стаціонарах, госпіталях, лікарнях) і пунктом 3 статті 9 цього Закону, надаються членам його сім`ї (вдові (вдівця), батьків, дітей у віці до 18 років, дітям старше 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними віку 18 ле т, і дітям у віці до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній формі навчання). Пільги, передбачені пунктом 4 статті 4 цього Закону (в частині першочергового отримання путівки в санаторій, профілакторій або будинок відпочинку один раз на рік), надаються його вдові (вдівця) та батькам.
(В ред. Федерального закону від 24.12.2009 N 338-ФЗ)

Діти Героїв і повних кавалерів ордена Слави, яким встановлено щомісячну грошову виплату, мають право на пільги, передбачені пунктом 4 статті 8 цього Закону.

Розділ II. ПІЛЬГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ГЕРОЯМ І повні кавалери ордена Слави

Стаття 2. Пільги по пенсійному забезпеченню

Підвищення всіх видів пенсій по старості, за вислугу років, по інвалідності та у зв`язку з втратою годувальника в розмірі, передбаченому пенсійним законодавством, іншими законодавчими і нормативними актами Російської Федерації для Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави.

Стаття 3. Пільги по оподаткуванню

Звільнення від сплати податків, зборів, мит та інших платежів до бюджету в розмірах, передбачених податковим законодавством, іншими законодавчими і нормативними актами Російської Федерації для Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави.

Стаття 4. Пільги щодо медичного, санаторно-курортного обслуговування, протезно-ортопедичному і лікарського забезпечення

1. Першочергове безплатне особисте і безплатне членів сімей (подружжя, батьків, дітей у віці до 18 років, дітей старше 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними 18-річного віку, і дітей у віці до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній формі навчання) обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів, позачергова безплатна особиста і безплатна членів сімей (подружжя, батьків, дітей у віці до 18 років, дітей старше 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними 18-річного віку, і дітей в возра ті до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній формі навчання) госпіталізація і лікування в стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних установах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію . Зазначені пільги незалежно від дати смерті (загибелі) Героя і повного кавалера ордена Слави надаються вдові (вдівця), батьків, дітей у віці до 18 років, дітям старше 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними 18-річного віку, і дітям у віці до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній формі навчання, і зберігаються за зазначеними особами.
(В ред. Федеральних законів від 30.07.1996 N 98-ФЗ, від 13.07.2001 N 98-ФЗ, від 23.07.2005 N 122-ФЗ, від 24.12.2009 N 338-ФЗ)

2. Першочергове безплатне забезпечення ліками, що придбані за рецептами лікаря, доставка за висновком лікаря ліків на будинок.

3. Безкоштовне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім виготовлених з дорогоцінних металів).

4. Першочергове отримання Героями і повними кавалерами ордена Слави в поліклініці або за місцем останньої роботи безплатної путівки в санаторій, профілакторій або будинок відпочинку один раз на рік, а членами їх сімей (подружжя, батьками, дітьми у віці до 18 років, дітьми старше 18 років, що стали інвалідами до досягнення ними 18-річного віку, і дітьми віком до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній формі навчання) - за 25 відсотків вартості. При цьому путівки для санаторно-курортного лікування в санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку виділяються за пільговими цінами, передбаченими для працівників тих міністерств і відомств, у віданні яких знаходяться зазначені санаторно-курортні установи. Усі види медичного обслуговування в санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку, а також харчування надаються безплатно. Особам, які мають путівки для санаторно-курортного лікування відповідно до цієї статті Закону, надається право безкоштовного проїзду до місця лікування і назад залізничним транспортом у двомісних купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, повітряним або водним транспортом у каютах 1 класу. Зазначені пільги незалежно від дати смерті (загибелі) Героя і повного кавалера ордена Слави надаються вдові (вдівця) та батькам і зберігаються за зазначеними особами.
(В ред. Федеральних законів від 30.07.1996 N 98-ФЗ, від 13.07.2001 N 98-ФЗ, від 23.07.2005 N 122-ФЗ, від 24.12.2009 N 338-ФЗ)

Стаття 5. Пільги щодо придбання, будівництва, утримання житла і комунально-побутових послуг

1. Звільнення Героїв, повних кавалерів ордена Слави та спільно проживають з ними членів їх сімей від оплати житла (в тому числі від оплати технічного обслуговування і експлуатації житла) і оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електрика, гаряче водопостачання, центральне опалення , а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, та інші комунальні послуги), плати за користування позавідомчої охоронної сигналізації житла незалежно від виду житлового фонду.

Компенсація витрат на оплату користування домашнім телефоном проводиться в повному обсязі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Video: Щомісячна грошова виплата

Зазначені пільги і компенсація незалежно від дати смерті (загибелі) Героя або повного кавалера ордена Слави надаються його вдові (вдівця), батьків і зберігаються за зазначеними особами.
(П. 1 ст ред. Федерального закону від 23.07.2005 N 122-ФЗ)

2. Безкоштовне отримання у власність займаних житлових приміщень в будинках державного і муніципального, в тому числі відомчого, житлового фонду.

3. Першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла в будинках державного і муніципального, в тому числі відомчого, житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до 20 кв. м.

4. Безкоштовне надання у власність земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, дачного будівництва, ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва в розмірах, що встановлюються відповідно до Земельного кодексу Російської Федерації, але не менше ніж 0,20 га в містах та селищах міського типу і 0,40 га в сільській місцевості.
(В ред. Федеральних законів від 13.07.2001 N 98-ФЗ, від 26.06.2007 N 118-ФЗ)

5. Безкоштовний капітальний ремонт житла незалежно від виду житлового фонду.

6. Першочерговим відпустку місцевих будівельних матеріалів на будівництво індивідуальних житлових будинків і на капітальний ремонт житла.

7. Позачергові користування всіма видами послуг зв`язку, позачергове і безплатне встановлення домашніх телефонів, позачергове і безкоштовне обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації.

Стаття 6. Пільги при користуванні транспортними засобами і оплаті проїзду

1. Безкоштовний особистий проїзд два рази в рік (туди і назад) залізничним транспортом у двомісних купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом у каютах 1 класу (на місцях 1 категорії) експресних і пасажирських ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом.
(В ред. Федерального закону від 13.07.2001 N 98-ФЗ)

2. Безкоштовне особисте користування внутріміським транспортом (трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і поїздами приміського сполучення, а в сільській місцевості - автобусами внутрішньообласних ліній.

3. Позачергові придбання квитків на всі види залізничного, водного, повітряного і автомобільного транспорту.

4. Безкоштовне особисте і безплатне супроводжуючої особи користування залами для офіційних осіб і делегацій аеропортів та аеровокзалів, залізничних вокзалів і станцій, морських вокзалів (портів) і річкових вокзалів.
(П. 4 введений Федеральним законом від 13.07.2001 N 98-ФЗ)

Video: Сергій Кондратенко: Закон про статус Тули давно назрівав

Стаття 7. Пільги по комунально-побутового і торговельного обслуговування, при користуванні засобами зв`язку, при відвідуванні культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів

Позачергове користування всіма видами послуг установ зв`язку, підприємств торгово-побутового обслуговування, при відвідуванні культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів, а також позачергове безоплатне відвідування державних музеїв, картинних галерей, виставкових залів і центрів і розміщених в них експозицій, виставок і ярмарків.
(В ред. Федерального закону від 13.07.2001 N 98-ФЗ)

Video: Поправки до Закону Про статус військовослужбовців

Стаття 8. Пільги з працевлаштування, навчання, перепідготовки та надання відпусток

1. Переважне право залишення на роботі при скороченні чисельності і штату незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі або організації, першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства, установи або організації.

2. Безкоштовне навчання і перенавчання нових професій за місцем роботи на курсах підвищення кваліфікації в системі державної підготовки і перепідготовки кадрів, а також в платних навчальних закладах і на курсах.

3. Надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до трьох тижнів на рік у зручний для них час.

4. Діти Героїв і повних кавалерів ордена Слави користуються правом позаконкурсного зарахування в суворівські військові і нахімовські військово-морські училища, кадетські корпуси та класи, а також переважним правом вступу до військових освітні установи вищої та середньої професійної освіти за умови успішного складання вступних іспитів та відповідності іншим встановленим для вступників вимогам.

Діти померлих (загиблих) Героїв і повних кавалерів ордена Слави користуються переважним правом вступу до державних та муніципальних освітніх установ середньої професійної та вищої професійної освіти та безкоштовного навчання в них за умови, якщо освіту даного рівня вони здобувають вперше.
(П. 4 введений Федеральним законом від 13.07.2001 N 98-ФЗ)

Стаття 9. Інші права і пільги

1. Безкоштовне поховання (в тому числі надання місця для поховання, підготовка і перевезення тіла до місця поховання, кремацію і поховання) з військовими почестями померлого (загиблого) Героя і повного кавалера ордена Слави за рахунок коштів федерального бюджету.
(П. 1 ст ред. Федерального закону від 13.07.2001 N 98-ФЗ)

2. Спорудження на могилі померлого (загиблого) Героя або повного кавалера ордена Слави надгробка, встановленого Кабінетом Міністрів України зразка за рахунок коштів федерального бюджету. Додаткові витрати, пов`язані зі зміною встановленого Урядом Російської Федерації зразка надгробка, оплачуються сім`єю померлого (загиблого) чи організацією-спонсором.

3. У разі смерті (загибелі) Героя або повного кавалера ордена Слави його вдові (вдівця), батьків, дітей у віці до 18 років, дітям старше 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними 18-річного віку, і дітям у віці до 23 років , які навчаються в освітні установи по очній формі навчання, виплачується кожному одноразова допомога в розмірі 20000 рублів.
(В ред. Федеральних законів від 13.07.2001 N 98-ФЗ, від 23.07.2005 N 122-ФЗ, від 24.12.2009 N 338-ФЗ)

Стаття 9.1. Щомісячна грошова виплата
(Введена Федеральним законом від 23.07.2005 N 122-ФЗ)

Дія абзацу першого пункту 1 статті 9.1, в редакції Федерального закону від 28.04.2008 N 72-ФЗ, поширюється на правовідносини, що виникли з 1 квітня 2009 року.

1. Героям або повним кавалерам ордена Слави як вони заявили щомісячна грошова виплата встановлюється в розмірі 36 410 рублів.
(В ред. Федерального закону від 28.04.2009 N 72-ФЗ)

Громадяни Росії, неодноразово удостоєні звань Героя Радянського Союзу, Героя Російської Федерації, повних кавалерів ордена Слави, удостоєні звань Героя Радянського Союзу, Героя Російської Федерації, мають право на одну щомісячну грошову виплату, передбачену цією статтею.

2. Щомісячна грошова виплата встановлюється і виплачується територіальним органом Пенсійного фонду Російської Федерації.

3. Щомісячна грошова виплата здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. Розмір щомісячної грошової виплати підлягає індексації один раз на рік з 1 квітня поточного року виходячи з встановленого федеральним законом про федеральний бюджет на відповідний фінансовий рік і на плановий період прогнозного рівня інфляції.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2009 N 213-ФЗ)

5. Щомісячна грошова виплата, передбачена цією статтею, встановлюється і здійснюється незалежно від надання Герою або повному кавалеру ордена Слави щомісячної грошової виплати відповідно до іншими законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.

6. Герої і повні кавалери ордена Слави мають право на встановлення щомісячної грошової виплати, передбаченої цією статтею, починаючи з 1 січня року, наступного за роком подачі заяви до територіального органу Пенсійного фонду Російської Федерації, в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання в сфері охорони здоров`я і соціального розвитку, за умови відмови на наступний календарний рік від пільг, передбачених ста тьями 4 - 8 цього Закону (за винятком пільг, передбачених пунктом 2 статті 1.1 цього Закону).
(В ред. Федерального закону від 29.12.2006 N 253-ФЗ)

Заява про встановлення щомісячної грошової виплати на наступний календарний рік подається до 1 жовтня поточного року. У разі, якщо таку заяву до 1 жовтня поточного року не подано, в наступному календарному році Герою або повному кавалеру ордена Слави надаються пільги, передбачені статтями 2 - 9 цього Закону.

7. У разі смерті (загибелі) Героя або повного кавалера ордена Слави члени його сім`ї (вдова (вдівець), батьки, діти у віці до 18 років, діти старше 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними 18-річного віку, і діти у віці до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній формі навчання) мають право на пільги, передбачені пунктом 3 статті 1.1 цього Закону, або на щомісячну грошову виплату в порядку і розмірі, передбачених цією статтею, та пільги, передбачені пунктом 4 статті 1.1 цього Закону .
(В ред. Федерального закону від 24.12.2009 N 338-ФЗ)

8. У разі смерті (загибелі) Героя або повного кавалера ордена Слави кожен член його сім`ї (вдова (вдівець), батьки, діти у віці до 18 років, діти старше 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними 18-річного віку, і діти в віці до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній формі навчання) має право подати до територіального органу Пенсійного фонду Російської Федерації заяву про відмову від пільг, передбачених пунктом 3 статті 1.1 цього Закону (за винятком пільг, передбачених пунктом 4 статті 1.1 цього Закону ), І про вибір щомісячної грошової виплати в порядку, передбаченому пунктом 6 цієї статті.
(В ред. Федерального закону від 24.12.2009 N 338-ФЗ)

Video: Дмитро Савельєв Про статус військовослужбовців 16.05.2014

Розмір щомісячної грошової виплати кожному члену сім`ї (вдові (вдівця), батьків, дітей у віці до 18 років, дітям старше 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними 18-річного віку, і дітям у віці до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній формі навчання) померлого (загиблого) Героя або повного кавалера ордена Слави визначається шляхом ділення розміру щомісячної грошової виплати, встановленої Герою або повному кавалеру ордена Слави, на кількість членів його сім`ї.
(В ред. Федерального закону від 24.12.2009 N 338-ФЗ)

9. У разі смерті (загибелі) Героя або повного кавалера ордена Слави, якому встановлено щомісячну грошову виплату, передбачена цією статтею, кожному члену його родини (вдові (вдівця), батьків, дітей у віці до 18 років, дітям старше 18 років, який став інвалідами до досягнення ними 18-річного віку, і дітям у віці до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній формі навчання) за заявою члена сім`ї в поточному році здійснюється щомісячна грошова виплата, визначена шляхом ділення розміру щомісячної грошової вип лати, встановленої Герою або повному кавалеру ордена Слави, на кількість членів його сім`ї.
(В ред. Федерального закону від 24.12.2009 N 338-ФЗ)

Розділ III. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 10. Сфера дії цього Закону

1. Цей Закон поширюється на громадян Російської Федерації, удостоєних звання Героя Радянського Союзу, Героя Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави. Права і пільги зазначених осіб, які проживають за межами Російської Федерації, визначаються договорами (угодами) між Україною та Російською Федерацією та державами, на територіях яких вони проживають.

2. Права і пільги Героїв Радянського Союзу та повних кавалерів ордена Слави, які не є громадянами Російської Федерації, але проживають на її території, визначаються договорами (угодами) між Україною та Російською Федерацією та державами, громадянами яких вони є.

Стаття 11. Фінансування витрат, пов`язаних з реалізацією цього Закону
(В ред. Федерального закону від 23.07.2005 N 122-ФЗ)

1. Витрати, пов`язані з реалізацією статей 1, 4 - 9 цього Закону, фінансуються за рахунок передбачених на ці цілі коштів федерального бюджету на відповідний рік, переданих Пенсійному фонду Російської Федерації.

2. Кошти федерального бюджету на зазначені в пункті 1 цієї статті витрати зараховуються до бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації і перераховуються Пенсійним фондом Російської Федерації через свої територіальні органи в бюджети суб`єктів Російської Федерації:

1) в січні - лютому поточного року - в порядку авансування в розмірі однієї шостої частини річних призначень, встановлених бюджетом Пенсійного фонду Російської Федерації;

2) з 1 березня поточного року - після подання органами виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації в Пенсійний фонд Російської Федерації до 20-го числа кожного місяця заявок і звітів про фактично проведені витрати за видами пільг із зазначенням реєстраційних даних громадян, зазначених в пунктах 1 - 7 частини 2 статті 6.4 Федерального закону від 17 липня 1999 року N 178-ФЗ "Про державну соціальну допомогу", з урахуванням залишилися невикористаних коштів.

3. Пенсійний фонд Російської Федерації представляє в Міністерство фінансів Російської Федерації не пізніше 25-го числа кожного місяця дані про фактично проведені витрати, пов`язаних з реалізацією цього Закону, і потреби в них на наступний місяць.

4. Фінансування витрат на здійснення щомісячної грошової виплати відповідно до статті 9.1 цього Закону провадиться за рахунок передбачених на ці цілі коштів федерального бюджету на відповідний рік, переданих Пенсійному фонду Російської Федерації.

Стаття 12. Відповідність цьому Закону актів, прийнятих на його основі

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за дотримання цього Закону, а також прийнятих на його основі нормативних та інших актів.

2. Органи державної влади республік у складі Російської Федерації, автономної області, автономних округів, крайові, обласні, міст Москви і Санкт-Петербурга, органи місцевого самоврядування можуть за рахунок своїх бюджетів надавати додаткові пільги Героям, повним кавалерам ордена Слави і членам їх сімей.

3. Будь-які підзаконні акти, що обмежують обсяг і перелік прав і пільг, що надаються цим Законом, є недійсними.

4. Збитки, завдані Героям і повним кавалерам ордена Слави, а також їх громадським об`єднанням (організаціям) у зв`язку з реалізацією що суперечать цьому Закону актів, підлягають відшкодуванню їм у повному обсязі за рахунок коштів органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який прийняв незаконний акт.

Стаття 13. Відповідальність за порушення цього Закону

Посадові особи, винні у порушенні цього Закону, несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

президент Російської Федерації
Б. Єльцин


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже