Зміни в федеральному законодавстві

Video: Зміни в законодавстві РФ з 2017. Буду короткої)

N 122-ФЗ 22 серпня 2004 року
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Video: Зміни федерального законодавства в сфері ЖКГ торкнуться тільки керуючих організацій

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ І НАУКИ УКРАЇНИ І ВИЗНАННЯ втратили чинність ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ І НАУКИ УКРАЇНИ у зв`язку з прийняттям федеральних ЗАКОНІВ "Про внесення змін і доповнень до федеральний
ЗАКОН "ПРО ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СУБ`ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ" І "Про загальні ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ"

Цей Закон приймається з метою захисту прав і свобод громадян Російської Федерації на основі розмежування повноважень між федеральними органами державної влади та органами державної влади суб`єктів Російської Федерації, оптимізації діяльності територіальних органів федеральних органів виконавчої влади, а також з урахуванням закріплених Конституцією Російської Федерації і федеральними законами питань місцевого значення.
У цьому Законі вирішуються також завдання забезпечення конституційного принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, підвищення матеріального добробуту громадян, забезпечення економічної безпеки держави і приведення системи соціального захисту громадян, які користуються пільгами і соціальними гарантіями і яким надається компенсація, у відповідність до принципу розмежування повноважень між федеральними органами державної влади, органами державної влади суб`єктів Російсь ой Федерації і органами місцевого самоврядування, а також принципами правової держави з соціально орієнтованою ринковою економікою.

Video: Час новин. Таксисти Комі чекають змін у федеральному законодавстві. 29 квітня 2014

При переході до системи соціального захисту громадян, заснованої на положеннях цього Закону, суб`єкти Російської Федерації та муніципальні освіти повинні:
при заміні пільг в натуральній формі на грошові компенсації вводити ефективні правові механізми, що забезпечують збереження і можливе підвищення раніше досягнутого рівня соціального захисту громадян з урахуванням специфіки їх правового, майнового стану, а також інших обставин;
реалізовувати принцип підтримки довіри громадян до закону та дій держави шляхом збереження стабільності правового регулювання;
надавати громадянам можливість протягом розумного перехідного періоду адаптуватися до внесених до законодавства змін, зокрема, за допомогою встановлення тимчасового регулювання суспільних відносин;
не допускати при здійсненні громадянами соціальних прав і свобод порушення прав і свобод інших осіб.
Норми цього Закону повинні реалізовуватися відповідно до положень, закріпленими в даній преамбулі, і не можуть використовуватися для применшення прав і законних інтересів людини і громадянина.

завантажити Закон №122-ФЗ від 22.08.2004


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже