Повний перелік законів рф, що регламентують реєстраційну діяльність гибдд (2012 р)

Надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до таких нормативно-правовими актами:

Video: 7 НОВИХ ЗАКОНІВ РФ 2017 року !!!

Конституцією Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993) (Відомості Верховної Ради України, 2009, № 4, ст. 445);

Конвенцією про дорожній рух (прийнятої 8 листопада 1968 року в Відні на Конференції Організації Об`єднаних Націй з дорожнього руху і ратифікованої Указом Президії Верховної Ради СРСР 29 квітня 1974 р);

Video: Злісне порушення закону про поліції | Вчимо 185 наказ

Конвенцією про консульські зносини (укладеної у Відні 24.04.1963) (Збірник міжнародних договорів СРСР, вип. XLV.- М., 1991.);

Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (укладеної в Гаазі 05.10.1961) (Бюлетень міжнародних договорів, № 6, 1993);

Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (укладеної в Мінську 22.01.1993), (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 17, ст. 1472- 2008, № 4, ст. 224.);

Основами законодавства Російської Федерації про нотаріат;

Митним кодексом Митного союзу (Федеральний закон від 02.06.2010 № 114-ФЗ «Про ратифікацію договору про Митний кодекс Митного союзу» (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 23, ст. 2796));

частиною першої Цивільного кодексу Російської Федерації від 30.11.1994 № 51-ФЗ;

частиною другою Податкового кодексу Російської Федерації від 05.08.2000 № 117-ФЗ;

Кодексом України про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-ФЗ

Цивільним процесуальним кодексом Російської Федерації від 14.11.2002 № 138-ФЗ (Відомості Верховної Ради України;

Законом Російської Федерації від 27.12.1991 № 2124-I «Про засоби масової інформації»;

Законом Російської Федерації від 25.06.1993 № 5242-I «Про право громадян Російської Федерації на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації»;

Законом Російської Федерації від 19.02.1993 № 4530-I «Про змушених переселенців»;

Федеральним законом від 19.02.1993 № 4528-1 «Про біженців»;

Федеральним законом від 10.12.1995 № 196-ФЗ «Про безпеку дорожнього руху»;

Федеральним законом від 21.07.1997 № 118-ФЗ «Про судових приставів»;

Федеральним законом від 24.06.1998 р № 89-ФЗ «Про відходи виробництва та споживання»;

Федеральним законом від 24.07.1998 № 127-ФЗ «Про державний контроль за здійсненням міжнародних автомобільних перевезень та про відповідальність за порушення порядку їх виконання»;

Федеральним законом від 29.10.1998 № 164-ФЗ «Про фінансову оренду (лізингу)»;

Федеральним законом від 09.07.1999 № 160-ФЗ «Про іноземні інвестиції в Російській Федерації»;

Федеральним законом від 08.08.2001 № 129-ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців»;

Федеральним законом від 25.04.2002 № 40-ФЗ «Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»;

Федеральним законом від 25.07.2002 № 115-ФЗ «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації»;

Федеральним законом від 02.05.2006 № 59-ФЗ «Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації»;

Федеральним законом від 18.07.2006 № 109-ФЗ «Про міграційний облік іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації»;

Video: Депортація громадян РФ 1. січня 2017 з Росії. Федеральний Закон 182. Ефір Ясен-Пень TV

Федеральним законом від 02.10.2007 № 229-ФЗ «Про виконавче провадження»;

Федеральним законом від 27.07.2010 № 210-ФЗ «Про організацію надання державних та муніципальних послуг»;

Федеральним законом від 7 лютого 2011 року № 3-ФЗ «Про поліцію»;

Федеральним законом від 01.07.2011 № 170-ФЗ «Про технічний огляд транспортних засобів та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації»;

Указом Президента Російської Федерації від 15.06.1998 № 711 «Про додаткові заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху»;

Указом Президента Російської Федерації від 02.10.1998 № 1175 «Про затвердження Положення про військово - транспортної обов`язки»

Указом Президента Російської Федерації від 19.05.2012 № 635 «Про впорядкування використання пристроїв для подачі спеціальних світлових і звукових сигналів, що встановлюються на транспортні засоби»;

постановою Уряду Російської Федерації від 18.05.1993 № 477 «Про введення паспортів транспортних засобів»;

постановою Уряду Російської Федерації від 23.10.1993 № 1090 «Про Правила дорожнього руху»;

постановою Уряду Російської Федерації від 23.04.1994 № 372 «Про заходи щодо забезпечення безпеки під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом»;

постановою Уряду Російської Федерації від 12.08.1994№ 938 «Про державну реєстрацію автомототранспортних засобів та інших видів самохідної техніки на території Російської Федерації»;

постановою Уряду Російської Федерації від 15.05.1995 № 460 «Про введення паспортів на самохідні машини і інші види техніки в Російській Федерації»;

постановою Уряду Російської Федерації від 17 липня 1995 № 713 «Про затвердження правил реєстрації та зняття громадян Російської Федерації з реєстраційного обліку за місцем перебування та за місцем проживання в межах Російської Федерації та переліку посадових осіб, відповідальних за реєстрацію»;

постановою Уряду Російської Федерації від 08.07.1997 № 828 «Про затвердження Положення про паспорт громадянина Російської Федерації, зразка бланка та опису паспорта громадянина Російської Федерації»;

постановою Уряду Російської Федерації від 06.06.1998 № 569 «Про затвердження Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами»;

постановою Уряду Російської Федерації від 15.10.1999 № 1165 «Про реалізацію вивільняється рухомого військового майна»;

постановою Уряду Російської Федерації від 11.04.2001 № 290 «Про затвердження Правил надання послуг (виконання робіт) з технічного обслуговування і ремонту автомототранспортних засобів»;

постановою Уряду Російської Федерації від 19.06.2002 № 439 «Про затвердження форм та вимог до оформлення документів, що використовуються при державній реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб як індивідуальних підприємців»;

наказом ФМС Росії від 29.02.2008 № 41 «Про затвердження Адміністративного регламенту з надання Федеральної міграційної службою державної послуги з видачі іноземним громадянам та особам без громадянства дозволу на проживання в Російській Федерації»;

постановою Уряду Російської Федерації від 24.04.2003 № 238 «Про організацію незалежної технічної експертизи транспортних засобів»;

постановою Уряду Російської Федерації від 12.10.2005 № 609 «Про затвердження технічного регламенту« про вимоги до викидів автомобільною технікою, що випускається в обіг на території Російської Федерації, шкідливих (забруднюючих) речовин »;

постановою Уряду Російської Федерації від 11.11.2005 № 679 «Про Порядок розробки та затвердження адміністративних регламентів виконання державних функцій (надання державних послуг)»;

постановою Уряду Російської Федерації від 01.12.2006 № 737 «Про спеціальних світлових і звукових сигналах»;

постановою Уряду Російської Федерації від 30.08.2007 № 548 «Про затвердження вимог до транспортних засобів оперативних служб, які використовуються для здійснення невідкладних дій щодо захисту життя і здоров`я громадян»;

постановою Уряду Російської Федерації від 15.01.2007 № 9 «Про порядок здійснення міграційного обліку іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації»;

постановою Уряду Російської Федерації від 10.09.2009 № 720 «Про затвердження технічного регламенту про безпеку колісних транспортних засобів»;

постановою Уряду Російської Федерації від 05.12.2011 № 1008 «Про проведення технічного огляду транспортних засобів»;

постановою Уряду Російської Федерації від 24.10.2011 № 861 «Про федеральних державних інформаційних системах, що забезпечують надання в електронній формі державних і муніципальних послуг (здійснення функцій)»;

постановою Держстандарту Росії від 01.04.1998 № 19 «Про вдосконалення сертифікації механічних транспортних засобів і причепів»;

наказом Мінстату України від 21.01.2003 № 7 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку основних засобів»;

наказом Мінтрансу України від 08.01.1997 № 2 «Про затвердження Положення про забезпечення безпеки перевезень пасажирів автобусами»,;

наказом Мінтрансу України від 07.07.1998 № 86 «Про затвердження Правил використання тахографів на автомобільному транспорті в Російській Федерації»;

наказом МВС Росії від 15.03.1999 № 190 «Про організацію та проведення державного технічного огляду транспортних засобів»,;

наказом МВС Росії від 23.03.1999 № 210 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування спеціальних світлових і звукових сигналів, встановлених на транспортних засобах органів внутрішніх справ і внутрішніх військ МВС Росії»;

наказом МВС Росії від 18.05.1999 № 356 «Про заходи щодо вдосконалення використання централізованих оперативно-довідкових, розшукових та криміналістичних обліків підрозділами Державної інспекції безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації»;

наказом Міноборони Росії від 31.12.1999 № 628 «Про затвердження переліків техніки, гужового і в`ючної транспорту, що надаються організаціями та громадянами військам, військовим формуванням та органам, і інструкції з обліку в Збройних Силах Російської Федерації техніки, гужового і в`ючної транспорту організацій і громадян, майна організацій і ремонтних організацій »;

наказом ФНС Росії від 13.02.2012 № ММВ-7-6 / 80 @ «Про затвердження форм, порядку їх заповнення та форматів документів, що використовуються при обліку іноземних організацій в податкових органах;

наказом МВС Росії від 07.12.2000 № 1240 «Про затвердження нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Державної інспекції безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації з технічного нагляду»;

наказом МВС Росії від 28.03.2002 № 282 «Про державні реєстраційних знаках транспортних засобів;

наказом МВС Росії від 27.04.2002 № 390 «Про розроблення та затвердження зразків спеціальної продукції, необхідної для допуску транспортних засобів та водіїв до участі в дорожньому русі";

наказом МВС України № 522, ГТК Росії № 741 від 07.07.2003 «Про заходи щодо реалізації взаємного автоматизованого обміну інформацією щодо транспортних засобів»;

наказом МВС Росії від 19.03.2004 № 187 «Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2003 № 759»,;

наказом МВС Росії від 02.06.2005 № 444 (ред. від 07.07.2010) «Про повноваження посадових осіб МВС Росії по складанню протоколів у справах про адміністративні правопорушення і адміністративному затриманню»,;

наказом МВС України № 496, Мінпроменерго Росії № 192, Мінекономрозвитку Росії № 134 від 23.06.2005 «Про затвердження Положення про паспортах транспортних засобів і паспортах шасі транспортних засобів»;

наказом МВС Росії від 19.02.2007 № 167 «Про видачу дозволів на установку на транспортних засобах розпізнавальних знаків, пристроїв для подачі спеціальних світлових і звукових сигналів», (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 6 квітень 2007 г., реєстраційний № 9022- Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади, № 13, 26.03.2007.);

наказом МВС України № 948, ФНС Росії № ММ-3-6 / 561 від 31.10.2008 «Про затвердження Положення про взаємодію підрозділів Державтоінспекції та податкових органів при поданні відомостей про транспортні засоби та осіб, на яких вони зареєстровані;

наказом МВС України № 724, Міністерства оборони Росії № 881 від 21.09.2009 «Про порядок взаємодії підрозділів Державної інспекції безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації і військових комісаріатів при наданні відомостей про транспортні засоби, зареєстровані за громадянами Російської Федерації і підлягають обліку у військових комісаріатах »;

наказом МВС Росії від 04.05.2010 № 333 «Про затвердження Інструкції про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації заяв, повідомлень та іншої інформації про події»;

наказом ФНС Росії від 11.08.2011 № ЯК-7-6 / 488 @ «Про затвердження форм та форматів документів, що використовуються при постановці на облік і зняття з обліку російських організацій і фізичних осіб, в тому числі індивідуальних підприємців, в податкових органах, а також порядку заповнення форм документів і порядку надсилання податковим органом організації або фізичній особі, в тому числі індивідуальному підприємцю, свідоцтва про постановку на облік в податковому органі і (або) повідомлення про взяття на облік в податковому органі (повідомлення про зняття з обліку в податковому органі) в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв`язку ».


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже
Заява про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця. Форма р21001.Заява про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця. Форма р21001.
Декларація ссо. Форма кнд 1152017Декларація ссо. Форма кнд 1152017
Квитанція форма-10 (окуд 0504510)Квитанція форма-10 (окуд 0504510)
Відомості про середньооблікової чисельності працівників. Форма кнд 1110018Відомості про середньооблікової чисельності працівників. Форма кнд 1110018
Наказ мвс рф n 605 від 7 серпня 2013 року "про затвердження адміністративного регламенту міністерства внутрішніх справ російської федерації з надання адміністративної послуги з реєстрації автомототранспортних засобів"Наказ мвс рф n 605 від 7 серпня 2013 року "про затвердження адміністративного регламенту міністерства внутрішніх справ російської федерації з надання адміністративної послуги з реєстрації автомототранспортних засобів"
Офіційний огляд законодавства і судової практики верховного суду російської федерації за перший квартал 2006 року, затверджений постановою президії верховного суду російської федерації від 7 і 14 червня 2006 рОфіційний огляд законодавства і судової практики верховного суду російської федерації за перший квартал 2006 року, затверджений постановою президії верховного суду російської федерації від 7 і 14 червня 2006 р
Ким і як розраховуються ставки на підключення до газорозподільних мереж?Ким і як розраховуються ставки на підключення до газорозподільних мереж?
Чи потрібно водійське посвідчення для управління квадроциклом? Чи зобов`язаний водій пред`являти його співробітникові гибдд?Чи потрібно водійське посвідчення для управління квадроциклом? Чи зобов`язаний водій пред`являти його співробітникові гибдд?
Постанова від 24 травня 2011 р №413 про особливості проведення державного технічного огляду автомототранспортних засобів і причепів до них, зареєстрованих у державній інспекції безпеки дорожнього руху міністерства внутрішніх справПостанова від 24 травня 2011 р №413 про особливості проведення державного технічного огляду автомототранспортних засобів і причепів до них, зареєстрованих у державній інспекції безпеки дорожнього руху міністерства внутрішніх справ
Чи можуть відмовити в прописці?Чи можуть відмовити в прописці?
Постанова уряду російської федерації про спеціальних світлових і звукових сигналах (№ 737 від 01.12.2006, редакція від 15.07.2008)Постанова уряду російської федерації про спеціальних світлових і звукових сигналах (№ 737 від 01.12.2006, редакція від 15.07.2008)
Регістрірація конструкторів і розпилів в гибдд тепер забороненаРегістрірація конструкторів і розпилів в гибдд тепер заборонена
Постанова уряду рф від 14 листопада 2014 р n 1197 "про внесення змін до правил дорожнього руху російської федерації"Постанова уряду рф від 14 листопада 2014 р n 1197 "про внесення змін до правил дорожнього руху російської федерації"
Рішення верховного суду рф від 06.03.2014 n акпі13-1251 про можливість відновлення на облік гибддРішення верховного суду рф від 06.03.2014 n акпі13-1251 про можливість відновлення на облік гибдд
Заяви про видачу роботодавцю або замовнику робіт (послуг) дозволу на залучення і використання іноземних працівниківЗаяви про видачу роботодавцю або замовнику робіт (послуг) дозволу на залучення і використання іноземних працівників
Довідник «коди документів»Довідник «коди документів»
Чи обов`язково реєструвати автомобіль після покупки, якщо планується подальша його продаж?Чи обов`язково реєструвати автомобіль після покупки, якщо планується подальша його продаж?
Відповіді на часті питання по реєстрації амтсВідповіді на часті питання по реєстрації амтс
Свідоцтво про відповідність конструкції транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього рухуСвідоцтво про відповідність конструкції транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху
Терміни дії транзитів, їзда з простроченими реєстраційними знаками транзитТерміни дії транзитів, їзда з простроченими реєстраційними знаками транзит