Фз рф n 175 від 23 липня 2010 р "про внесення змін до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення"

Опубліковано 26 липня 2010 р.

Прийнятий Державною Думою 2 липня 2010 року

Схвалений Радою Федерації 14 липня 2010 року

Стаття 1

Внести до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України, 2002 N 1, ст. 1 N 18, ст. 1721 N 30, ст. 3029- N 44, ст. 4295- 2003 N 27, ст . 2700, 2708, 2717- N 46, ст. 4434, 4440- N 50, ст. 4847, 4855- 2004, N 31, ст. 3229- N 34, ст. 3529, 3533- 2005, N 1, ст. 9, 13, 45 N 10, ст. 763- N 13, ст. 1075, 1077- N 19, ст. 1752- N 27, ст. 2719, 2721- N 30, ст. 3104, 3131- N 40, ст. 3986- N 50, ст. 5247- 2006, N 1, ст. 10 N 10, ст. 1067- N 12, ст. 1234- N 17, ст. 1776- N 18, ст. 1907 N 19 , ст. 2066- N 23, ст. 2380- N 31, ст. 3420, 3438, 3452- N 45, ст. 4641- N 50, ст. 5279- N 52, ст. 5498- 2007, N 1, ст . 21, 29- N 15, ст. 1743- N 16, ст. 1825 N 26, ст. 3089- N 30, ст. 3755- N 31, ст. 4007, 4008- N 41, ст. 4845- N 43, ст. 5084- N 46, ст. 5553- 2008, N 18, ст. 1941 N 20, ст. 2251- N 30, ст. 3604- N 49, ст. 5745- N 52, ст. 6227, 6235, 6236- 2009 N 7, ст. 777- N 23 , ст. 2759, 2776- N 26, ст. 3120, 3122, 3132- N 29, ст. 3597, 3642- N 30, ст. 3739- N 45, ст. 5267- N 48, ст. 5711, 5724- N 52, ст. 6406, 6412- 2010 N 1, ст. 1 N 21, ст. 2525- N 23, ст. 2790) такі зміни:

1) в частині 2 статті 2.6 1 слова "перевірки будуть підтверджені містяться в його повідомленні або заяві" замінити словами "розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення, винесена відповідно до частини 3 статті 28.6 цього Кодексу, будуть підтверджені містяться в ній" -

2) друге речення частини 3 1 статті 4.1 викласти в такій редакції: "При цьому розмір призначуваного адміністративного штрафу повинен бути найменшим в межах санкції застосовуваної статті або частиною статті Особливої частини цього Кодексу, а у випадках, коли в санкції застосовуваної статті або частиною статті Особливої частини цього Кодексу передбачено адміністративне покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами або адміністративного арешту, адміністративне покарання призначається у вигляді адміністративного штрафу в найбільшому розмірі, преду смотреніі для громадян частиною 1 статті 3.5 цього Кодексу. "-

3) у статті 12.2:

а) в частині 1:

в абзаці першому слово "зареєстрованим" виключити, після слів "реєстраційними знаками" доповнити словами ", за винятком випадків, передбачених частиною 2 цієї статті," -

в абзаці другому слово "ста" замінити словом "п`ятисот" -

б) абзац перший частини 2 викласти в такій редакції:

"2. Керування транспортним засобом без державних реєстраційних знаків, а також керування транспортним засобом без встановлених на передбачених для цього місцях державних реєстраційних знаків або керування транспортним засобом з державними реєстраційними знаками, обладнаними із застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють їх ідентифікацію, ;" -

4) статтю 12.5 доповнити частиною 3 1 наступного змісту:

"3 1 . Керування транспортним засобом, на якому встановлені скла (в тому числі вкриті прозорими кольоровими плівками), світлопропускання яких не відповідає вимогам технічного регламенту про безпеку колісних транспортних засобів, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі п`ятисот рублів. "-

5) у статті 12.15:

а) в абзаці першому частини 1 слова "або обгону без виїзду на бік проїжджої частини дороги, призначену для зустрічного руху" ісключіть-

б) абзац перший частини 3 викласти в такій редакції:

"3. Виїзд в порушення Правил дорожнього руху на смугу, призначену для зустрічного руху, при об`їзді перешкоди ;" -

в) у частині 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Виїзд в порушення Правил дорожнього руху на смугу, призначену для зустрічного руху, або на трамвайні колії зустрічного напрямку, за винятком випадків, передбачених частиною 3 цієї статті, ;" -

абзац другий доповнити словами ", а в разі фіксації адміністративного правопорушення працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото- і кінозйомки, відеозапису - накладення адміністративного штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" -

6) статтю 12.16 викласти в такій редакції:

"Стаття 12.16. Недотримання вимог, визначених дорожніми знаками

або розміткою проїжджої частини дороги

1. Недотримання вимог, визначених дорожніми знаками чи розміткою проїжджої частини дороги, за винятком випадків, передбачених частинами 2 і 3 цієї статті та іншими статтями цієї глави, -

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі трьохсот рублів.

2. Поворот ліворуч або розворот в порушення вимог, визначених дорожніми знаками чи розміткою проїжджої частини дороги, -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п`ятисот рублів.

3. Рух в зустрічному напрямку по дорозі з одностороннім рухом -

тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від чотирьох до шести місяців. "-

7) у статті 23.1:

а) в частині 1 слова "частинами 3 - 6 статті 12.5" замінити словами "частинами 3, 4 - 6 статті 12.5", після слів "частиною 4 статті 12.15" доповнити словами "(за винятком випадків фіксації правопорушення працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото- і кінозйомки, відеозапису) "-

б) частину 2 після слів "статті 12.10," доповнити словами "частиною 3 статті 12.16," -

8) у статті 23.3:

а) в частині 1 слова "частинами 1 і 2 статті 12.5" замінити словами "частинами 1, 2 і 3 1 статті 12.5 ", слова" частинами 1 - 3 статті 12.15 "замінити словами" частинами 1 - 3, частиною 4 (в разі фіксації адміністративного правопорушення працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото- і кінозйомки, відеозапису) статті 12.15 "-

б) в частині 2:

в пункті 5 слова "частинами 1 і 2 статті 12.5" замінити словами "частинами 1, 2 і 3 1 статті 12.5 ", слова" частинами 1 - 3 статті 12.15 "замінити словами" частинами 1 - 3, частиною 4 (в разі фіксації адміністративного правопорушення працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото- і кінозйомки, відеозапису) статті 12.15 "-

в пункті 6 слова "частиною 1 статті 12.5" замінити словами "частинами 1 і 3 1 статті 12.5 ", слова" статтею 12.16 "замінити словами" частинами 1 і 2 статті 12.16 "-

9) частину 3 статті 25.4 після слова "випадках," доповнити словами "передбачених частиною 3 статті 28.6 цього Кодексу, або" -

10) у частині 2 статті 27.13 слова "частинами 2 - 6 статті 12.5" замінити словами "частинами 2, 3, 4 - 6 статті 12.5" -

11) у пункті 1 частини 2 статті 28.3 слова "частинами 3 - 6 статті 12.5" замінити словами "частинами 3, 4 - 6 статті 12.5" -

12) частину 3 статті 28.6 після слів "особі, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення," доповнити словами "поштою рекомендованим поштовим відправленням" -

13) у статті 29.5:

а) частину 4 визнати такою, що втратила силу-

б) доповнити частиною 5 такого змісту:

"5. Справа про адміністративне правопорушення, передбачене главою 12 цього Кодексу та зафіксованому із застосуванням працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, розглядається за місцем знаходження органу, в який надійшли матеріали, отримані із застосуванням працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапис сі. "-

14) у пункті 2 частини 1 статті 29.7 слова "за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 28.6 цього Кодексу," виключити, після слів "адміністративне правопорушення," доповнити словами "за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 28.6 цього Кодексу," -

15) статтю 29.10 доповнити частинами 6 та 7 такого змісту:

"6. У випадках, передбачених частиною 3 статті 28.6 цього Кодексу, постанова у справі про адміністративне правопорушення з додатком матеріалів, отриманих із застосуванням працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки , відеозапису, оформляється у формі електронного документа, юридична сила якого підтверджена електронним цифровим підписом відповідно до законодавства Російської Федерації.

7. Копія постанови у справі про адміністративне правопорушення з додатком матеріалів, отриманих із застосуванням працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, виготовляється шляхом перекладу електронного документа в документ на паперовому носії. "-

16) абзац перший частини 2 статті 29.11 після слів "зазначеним особам" доповнити словами "поштою рекомендованим поштовим відправленням" -

17) у частині 3 статті 32.2 слова ", за винятком випадків, передбачених частиною 1 статті 32.3 цього Кодексу" виключити.

Стаття 2

1. Цей Закон набирає чинності після закінчення десяти днів після дня його офіційного опублікування, за винятком пунктів 4 - 6 статті 1 цього Закону.

2. Пункт 4 статті 1 цього Закону набирає чинності з 23 вересня 2010 року.

3. Пункти 5 і 6 статті 1 цього Закону набирають чинності з 21 листопада 2010 року.

президент Російської Федерації

Д. Медведєв

Опубліковано 26 липня 2010 р.

Прийнятий Державною Думою 2 липня 2010 року

Схвалений Радою Федерації 14 липня 2010 року

Стаття 1

Статтю 19 Федерального закону від 10 грудня 1995 року N 196-ФЗ "Про безпеку дорожнього руху" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 50, ст. 4873- 2002 N 18, ст. +1721) доповнити пунктом 2 1 наступного змісту:

"2 1 . Забороняється експлуатація транспортних засобів особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп`яніння. ".

Стаття 2

Визнати такими, що втратили чинність:

1) примітку до статті 27.12 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України, 2002 N 1, ст. 1 2007, N 31, ст. 4007) -

2) підпункт "ж" пункту 47 статті 1 Федерального закону від 24 липня 2007 року N 210-ФЗ "Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" (Відомості Верховної Ради України, 2007, N 31, ст. 4007).

Президент Російської Федерації Д. Медведєв


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже