У тульської області розроблений закон про підтримку окремих категорій громадян

N 493-ЗТО 28 грудня 2004 року
ЗАКОН Тульської області
ПРО ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ЖИТЕЛІВ Тульської області
Прийнято Тульської обласної Думою
27 грудня 2004 року
Постанова N 6/160

Цей Закон визначає заходи соціальної підтримки отдельнихкатегорій жителів Тульської області.

Стаття 1. Категорії осіб, які мають право на заходи соціальнойподдержкі

Право на заходи соціальної підтримки, встановлені цим Законом, мають:
1) особи, які пропрацювали в тилу в період з 22 червня 1941 року по 9мая 1945 не менше шести місяців, виключаючи період роботи навременно окупованих територіях СРСР, або награжденниеорденамі або медалями СРСР за самовіддану працю в періодВелікой Вітчизняної війни;
2) ветерани праці, а також громадяни, прирівняні до них посостоянію на 31 грудня 2004 року;
3) реабілітовані особи;
4) особи, визнані потерпілими від політичних репресій;
5) колишні вихованці дитячих будинків військового часу +1941 -1945 років.

Стаття 2. Заходи соціальної підтримки осіб, які працювали в тилу впериод з 22 червня 1941 року по 9 травня 1945 не менше шестімесяцев, виключаючи період роботи на тимчасово оккупірованнихтерріторіях СРСР, або нагороджених орденами або медалями СРСР засамоотверженний працю в період Великої Вітчизняної війни

Особам, які пропрацювали в тилу в період з 22 червня 1941 року по 9мая 1945 не менше шести місяців, виключаючи період роботи навременно окупованих територіях СРСР, або награжденниморденамі або медалями СРСР за самовіддану працю в періодВелікой Вітчизняної війни, надаються такі мерисоціальной підтримки:
перевага при прийомі в обласні установи соціального обслуговування: стаціонарні установи соціального обслуговування, центрисоціального обслуговування, позачерговий прийом на обслуговування в центри (відділення) соціальної допомоги на дому.

Video: Безсмертний полк в Донському Тульської області 2017 (Інформаційне співтовариство "Донський Край")

Стаття 3. Заходи соціальної підтримки ветеранів праці, а такжеграждан, прирівняних до них за станом на 31 грудня 2004 року

Ветеранам праці, а також громадянам, прирівняним до них посостоянію на 31 грудня 2004 року, при досягненні віку, що дає право на призначення їм пенсії відповідно сФедеральнимі законами "Про державне пенсійне забезпечення в Російської Федерації" і "Про трудові пенсії в Російській
Федерації ", незалежно від припинення ними трудової діяльності
надаються наступні заходи соціальної підтримки:
1) щомісячна грошова виплата на оплату витрат в розмірі 50 відсотків нарахованої за місяць плати за житлове приміщення (в комунальних квартирах - займану площу житлового приміщення) впределах регіонального стандарту нормативної площі житлового приміщення, встановленої законодавством Тульської області. заходи
соціальної підтримки з оплати житла поширюються на
непрацездатних членів сім`ї ветерана праці, спільно з ним
які проживають, перебувають на його повному утриманні або отримують
від нього допомогу, яка є для них постійним і основним
джерелом засобів до існування;
(В ред. Закону Тульської області від 31.10.2006 N 745-ЗТО)
2) щомісячна грошова виплата на оплату витрат в розмірі 50 відсотків нарахованої за місяць плати за холодне і гаряче водопостачання, водовідведення, вивезення побутових та інших відходів, електропостачання, газопостачання (в тому числі постачання побутового газу в балонах), опалення (теплопостачання) в межах норматівовпотребленія зазначених послуг, встановлених органами місцевогосамоврядування, а також вартості палива, придбаного впределах норм, встановлених для продажу населенню, що проживає вдома без центрального опалення, і трансп Ортніт послуг длядоставкі цього палива. Забезпечення паливом ветеранів праці проводиться в першочерговому порядку.

Стаття 4. Заходи соціальної підтримки реабілітованих осіб

Реабілітованим особам надаються следующіемерисоціальной підтримки:
1) позачергове надання медичної допомоги;
2) щомісячна грошова виплата на оплату витрат в розмірі 50 відсотків нарахованої за місяць плати (для реабілітованих осіб та спільно з ними проживають членів їх сімей) за житлове приміщення (в комунальних квартирах - займану площу житлового приміщення) в межах регіонального стандарту нормативної площі житлового приміщення , встановленої законодавством Тульської області;
3) щомісячна грошова виплата на оплату витрат в розмірі 50 відсотків нарахованої за місяць плати (для реабілітованих осіб та
спільно з ними проживають членів їх сімей) за холодне і гаряче водопостачання, водовідведення, вивезення побутових та інших відходів, електропостачання, газопостачання (в тому числі постачання побутового газу в балонах), опалення (теплопостачання) в межах нормативів споживання зазначених послуг, встановлених органами місцевого самоврядування, а також вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, яке проживає в будинках без центрального опалення;
4) безкоштовна установка квартирного телефону;
5) позачерговий прийом в стаціонарні обласні установи
соціального обслуговування.

Стаття 5. Заходи соціальної підтримки осіб, прізнаннихпострадавшімі від політичних репресій

Особам, визнаним потерпілими від політичних репресій,
надаються наступні заходи соціальної підтримки:
1) позачергове надання медичної допомоги;
2) щомісячна грошова виплата на оплату витрат в розмірі 50 відсотків нарахованої за місяць плати (для осіб, які визнані потерпілими від політичних репресій, і спільно з ними проживають членів їх сімей) за житлове приміщення (в комунальних квартирах - займану площу житлового приміщення) в межах регіонального стандарту нормативної площі житлового приміщення, встановленої законодавством Тульської області;
3) щомісячна грошова виплата на оплату витрат в розмірі 50 відсотків нарахованої за місяць плати (для осіб, які визнані потерпілими від політичних репресій, і спільно з німіпрожівающіх членів їх сімей) за холодне і гаряче водопостачання, водовідведення, вивезення побутових та інших відходів, електропостачання, газопостачання (в тому числі постачання побутового газу в балонах), опалення (теплопостачання) в межах нормативів споживання зазначених послуг, встановлених органами місцевого самоврядування, а також вартості палива, придбаного межах норм, встановлених
для продажу населенню, яке проживає в будинках без центральногоотопленія.

Стаття 6. Заходи соціальної підтримки колишніх вихованців дитячих будинків військового часу 1941 - 1945 років

1. Колишні вихованці дитячих будинків військового часу 1941 - 1945 років - жителі Тульської області, що мають документ, що засвідчує їх перебування в дитячому будинку, незалежно від тривалості, в період Великої Вітчизняної війни з 22 червня 1941 року по 9 травня 1945 року.
Документами, що засвідчують перебування в дитячому будинку у воєнний час, є:
- довідка дитячого будинку або архіву про перебування в дитячому будинку, незалежно від того, на території якого з держав - колишніх республік СРСР вона видана;
- у разі відсутності довідки - рішення суду, яке встановлює факт перебування в дитячому будинку.

2. Колишнім вихованцям дитячих будинків військового часу 1941 - 1945 років надаються такі заходи соціальної підтримки:
1) першочергове безкоштовне надання путівок до центрів соціального обслуговування;
2) щомісячна грошова виплата на оплату витрат в розмірі 50 відсотків нарахованої за місяць плати за житлове приміщення (в комунальних квартирах - займану площу житлового приміщення) в межах регіонального стандарту нормативної площі житлового
приміщення, встановленої законодавством Тульської області;
3) щомісячна грошова виплата на оплату витрат в розмірі 50 відсотків нарахованої за місяць плати за холодне і гаряче водопостачання, водовідведення, вивезення побутових та інших відходів, електропостачання, газопостачання (в тому числі постачання побутового газу в балонах), опалення (теплопостачання) в межах нормативів споживання зазначених послуг, встановлених органами місцевого самоврядування, а також вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, яке проживає в
будинках без центрального опалення;
4) при наявності медичних показань безкоштовне забезпечення непрацюючих колишніх вихованців дитячих будинків військового часу путівками для санаторно-курортного лікування та відпочинку (1 раз в два роки) територіальними органами органу виконавчої влади області щодо соціального розвитку.

Стаття 6.1. Заходи соціальної підтримки інвалідів та сімей, що мають дітей-інвалідів, за винятком інвалідів та сімей, що мають дітей-інвалідів, яким заходи соціальної підтримки надаються відповідно до статті 17 Федерального закону "Про соціальний захист інвалідів в Російській Федерації"
(Введена "Законом" Тульської області від 05.12.2007 № 921-ЗТО)

Інвалідам і сім`ям, які мають дітей-інвалідів, за винятком інвалідів та сімей, що мають дітей-інвалідів, яким заходи соціальної підтримки надаються відповідно до статті 17 Федерального закону "Про соціальний захист інвалідів в Російській Федерації", надається щомісячна грошова виплата на оплату витрат в розмірі 50 відсотків нарахованої за місяць плати за житлове приміщення.

Стаття 6.2. Заходи соціальної підтримки сімей (одиноко проживаючих громадян), середньодушовий дохід яких не перевищує 7000 рублів
(Введена "Законом" Тульської області від 18.02.2008 № 972-ЗТО)

Сім`ям (самотньо проживають громадянам), середньодушовий дохід яких не перевищує 7000 рублів, надаються заходи соціальної підтримки у вигляді субсидій на придбання та установку приладів обліку газу:
а) у разі встановлення приладів обліку газу всередині приміщення:
при середньодушове доході сім`ї (дохід самотньо проживає громадянина) 1500 рублів на місяць і менше - 4770 рублів;
при середньодушове доході сім`ї (дохід самотньо проживає громадянина) понад 1500 рублів на місяць, але не більше 4500 рублів на місяць - 3180 рублів;
при середньодушове доході сім`ї (дохід самотньо проживає громадянина) понад 4500 рублів на місяць, але не більше 7000 рублів на місяць - 1590 рублів;
б) у разі встановлення приладів обліку газу зовні приміщення:
при середньодушове доході сім`ї (дохід самотньо проживає громадянина) 1500 рублів на місяць і менше - 6120 рублів;
при середньодушове доході сім`ї (дохід самотньо проживає громадянина) понад 1500 рублів на місяць, але не більше 4500 рублів на місяць - 4080 рублів;
при середньодушове доході сім`ї (дохід самотньо проживає громадянина) понад 4500 рублів на місяць, але не більше 7000 рублів на місяць - 2040 рублів.

Стаття 7. Щомісячна грошова виплата окремим категоріям громадян

1. Право на щомісячну грошову виплату мають:
1) особи, які пропрацювали в тилу в період з 22 червня 1941 року по 9 травня 1945 не менше шести місяців, виключаючи період роботи на тимчасово окупованих територіях СРСР, або нагороджені орденами або медалями СРСР за самовіддану працю в період Великої Вітчизняної війни;
2) ветерани праці, а також громадяни, прирівняні до них за станом на 31 грудня 2004 року;
3) реабілітовані особи;
4) особи, визнані потерпілими від політичних репресій;
5) колишні вихованці дитячих будинків військового часу 1941 - 1945 років.
2. Якщо особа одночасно має право на щомісячну грошову виплату за цим Законом і за іншими федеральним законам або іншим нормативно-правовим актам незалежно від підстави, за яким вона встановлюється (за винятком випадків встановлення щомісячної грошової виплати громадянам, зазначеним у пунктах 7 і 8 частини першої статті 13 Закону Російської Федерації від 15 травня 1991 року № 1244-1 "Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС"), дія цього Закону на нього не р спространяется.
3. Особі, яка має одночасно право на отримання щомісячної грошової виплати за кількома підставами, вказаними в "пункті 1" цієї статті, щомісячна грошова виплата встановлюється по одному з них, який передбачає більш високий розмір.
4. Щомісячна грошова виплата встановлюється в розмірі:
1) особам, які пропрацювали в тилу в період з 22 червня 1941 року по 9 травня 1945 року не менше шести місяців, виключаючи період роботи на тимчасово окупованих територіях СРСР, або нагородженим орденами або медалями СРСР за самовіддану працю в період Великої Вітчизняної війни, - 250 рублів;
2) ветеранам праці, а також громадянам, прирівняним до них за станом на 31 грудня 2004 року, - 200 рублів;
3) реабілітованим особам - 250 рублів;
4) особам, визнаним потерпілими від політичних репресій, - 250 рублів;
5) колишнім вихованцям дитячих будинків військового часу 1941 - 1945 років - 250 рублів.
5. Розмір щомісячної виплати підлягає індексації в порядку і в терміни, визначені пенсійним законодавством для індексації розміру базової частини трудової пенсії.
6. Щомісячна грошова виплата призначається і виплачується в "порядку", встановленому адміністрацією Тульської області.

Стаття 8. Порядок надання заходів соціальної підтримки

1. Цей Закон поширюється на осіб, які постійно проживають на території Тульської області.
2. Підставою для надання заходів соціальної підтримки, встановлених "статтями 2", "3", "4", "5", "6", "6.1" цього Закону, є посвідчення або свідоцтво про право на пільги встановленого зразка, видане в відповідно до чинного законодавства.
(В ред. "Закону" Тульської області від 18.02.2008 № 972-ЗТО)
(Див. Текст в попередній "редакції")
3. При наявності в осіб, перелічених у "статті 1" цього Закону, права на отримання однієї і тієї ж заходи соціальної підтримки за кількома підставами, передбаченими цим Законом, соціальна підтримка надається за однією підставою за їх вибором.
4. Якщо громадянин одночасно має право на заходи соціальної підтримки за цим Законом та заходи соціальної підтримки, передбачені федеральним законодавством, незалежно від підстави, за яким вони встановлені (за винятком випадків встановлення щомісячної грошової виплати громадянам, зазначеним у пунктах 7 і 8 частини першої статті 13 Закону Російської Федерації від 15 травня 1991 року № 1244-1 "Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС"), дія цього Закону на НЕ го не поширюється.
5. Установити, що сума щомісячної грошової виплати, встановленої відповідно до "статтею 7" цього Закону, не враховується при обчисленні розміру сукупного доходу сім`ї (самотньо проживає громадянина) для оцінки потребують при визначенні права на отримання субсидії на оплату житла та комунальних послуг.
6. Заходи соціальної підтримки надаються в "порядку", встановленому адміністрацією Тульської області.

Стаття 9. Фінансування витрат на надання заходів соціальної підтримки

Фінансування витрат на надання заходів соціальної підтримки, встановлених цим Законом, є витратним зобов`язанням Тульської області.

Стаття 9.1. Порядок фінансування заходів соціальної підтримки

Video: Аварія на трасі Дон в Тульській області

(Введена "Законом" Тульської області від 18.02.2008 № 972-ЗТО)

"Порядок" фінансування заходів соціальної підтримки осіб, зазначених в "статті 6.2" цього Закону, визначається адміністрацією Тульської області.

Стаття 10. Порядок вступу в силу цього Закону

1. Цей Закон набирає чинності через десять днів після його офіційного опублікування.
Дія цього Закону поширюється на правовідносини, що виникли з 1 січня 2005 року.
2. Визнати таким, що втратили чинність:
"Закон" Тульської області від 29 грудня 1994 року № 6-ЗТО "Про додаткові пільги реабілітованим і визнаним потерпілими від політичних репресій жителям Тульської області" (Тульські известия, 1995, 2 лютого);
"Закон" Тульської області від 26 грудня 1996 року № 40-ЗТО "Про пільги колишнім вихованцям дитячих будинків військового часу 1941 - 1945 років" (Тульські известия, 1997, 24 січня);
"Закон" Тульської області від 21 грудня 2000 року № 220-ЗТО "Про внесення змін до Закону Тульської області" Про пільги колишнім вихованцям дитячих будинків військового часу 1941 - 1945 років "(Тульські известия, 2001., 4 січня);
"Закон" Тульської області від 11 лютого 2003 року № 369-ЗТО "Про внесення зміни до статті 2 Закону Тульської області" Про додаткові пільги реабілітованим і визнаним потерпілими від політичних репресій жителям Тульської області "(Тульські известия, 2003, 13 лютого);
"Закон" Тульської області від 11 лютого 2003 року № 370-ЗТО "Про внесення зміни до статті 2 Закону Тульської області" Про пільги колишнім вихованцям дитячих будинків військового часу 1941 - 1945 років "(Тульські известия, 2003 13 лютого).

Перший заступник голови Губернатор
Тульської обласної Думи Тульської області
В.В.ТІМАКОВ В.А.СТАРОДУБЦЕВ
м Тула
28 грудня 2004 року
N 493-ЗТО


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже