Що таке неналежну якість товару?

Поверненню та обміну не підлягаєУ тексті закону "Про захист прав споживачів" неодноразово фігурують поняття належного і неналежного якості товару, причому визначення цих понять в тексті Закону, також, як і в інших законодавчих документах, відсутні.

З контексту законодавчих вимог можна сформулювати такі визначення для якості.
Якість є належним, якщо:

 • забезпечено дотримання всіх норм виробництва, що пред`являються до такого об`єкта;
 • дотримані параметри його зовнішнього вигляду і внутрішнього змісту;
 • об`єкт здатний задовольнити заявлені або очікувані потреби покупця;
 • продукт здатний виконувати своє основне призначення, вказане в супровідній документації.

Значить продуктом належної якості, є товар, який не має недоліків.

Тоді, неналежним буде якість:

 • що не забезпечує виконання його прямого функціонального призначення;
 • має відхилення від нормального зовнішнього вигляду або комплектації (змісту);
 • неспроможна задовольнити сформульовані або передбачувані потреби покупця;
 • відрізняється від характеристики, передбаченої супровідними документами;
 • має відхилення від нормативних документів, що регламентують матеріальне, конструктивне виконання і технологію виробництва.

Значить продуктом неналежної якості, є товар, в якому виявлені ті чи інші недоліки.

Якими бувають недоліки

Недоліки поділяються на:

1. Звичайний недолік - відхилення характеристик об`єкта:

 • від законодавчо встановлених вимог до нього;
 • від умов договору або стандартних вимог;
 • від передбаченого функціонального призначення;
 • від вимог покупця, сформульованих їм описово або у вигляді зразка.

2. Істотний недолік - відхилення характеристик об`єкта:

 • яке не підлягає усуненню через конструктивного дефекту;
 • для усунення якого необхідно затратити не співмірні велика кількість засобів і / або часу;
 • виявляється багаторазово, після чергового його усунення.

Залежно від можливості діагностування недоліки бувають:

 1. Явними - можуть бути виявлені при візуальному огляді об`єкта угоди та / або його тестовому випробуванні в магазині чи іншому підприємстві торгівлі.
 2. Прихованими - не виявляються при візуальному огляді і в тестовому режимі, проявляють себе в процесі експлуатації протягом гарантійного терміну, вимагають експертного обстеження або спеціального навички використання.

Виділяються наступні види недоліків:

 1. Конструктивний - відхилення якісних характеристик об`єкта, викликане конструкторської недоробкою, на етапі проектування і моделювання дослідного зразка, до запуску його у виробництво. Може стати результатом незадовільного тестування або некоректно підібраних параметрів випробувань, які не відповідають реальним умовам експлуатації.
 2. Виробничий - відхилення показників продукції, викликане недотриманням вимог конструкторської документації на виготовлення деталей, вузлів і продукції в цілому в процесі її виробництва. Є результатом незадовільної перевірки якості на ключових етапах складання і приймання готової продукції.
 3. Технологічний - виражається у відхиленні хімічних властивостей матеріалів і / або продукції, що з`явився результатом відхилення параметрів виробничого процесу або відхиленням якісних характеристик вихідної сировини, реагентів і т.п. Причина може носити суб`єктивний (неуважність персоналу) і об`єктивний (порушення працездатності обладнання) характер.
 4. Рецептурний - є окремим випадком технологічного браку, характерним для продукції харчових і фармацевтичних виробництв. Причиною може бути порушення хімічного складу сировини, напівпродуктів, реагентів і допоміжних матеріалів.
 5. Змішаний - являє собою сукупність декількох перерахованих вище недоліків.
 6. Інформаційний - є наслідком недостатнього інформування покупця про властивості покупки, з огляду на умислу або незнання продавця.

Права споживача при виявленні недоліків

У тому випадку якщо споживачем виявлені відхилення характеристик в придбаної продукції, він має право:

 • отримати аналогічний купленому об`єкт (модель і артикул повинні збігатися);
 • виконати обмін покупки на іншу марку, з перерахуванням купівельної вартості і відповідною компенсацією однієї зі сторін;
 • погодиться використовувати виріб з виявленим відхиленням за умови пропорційного зменшення вартості і виплати різниці (знижений у ціні товар);
 • віддати покупку продавцеві для проведення безоплатного ремонту або виконати ремонт своїми силами, з подальшою компенсацією витрат;
 • розірвати договірні відносини з продавцем і зажадати повернення грошових коштів в повному обсязі, причому в розмірі на момент задоволення вимоги.

Реалізувати своє право по відношенню до товару неналежної якості споживач може:

 1. Протягом 14 днів після покупки, в цей період також може бути повернутий товар без недоліків, якщо його обмін дозволений нормами права.
 2. Протягом гарантійного терміну, поверненню підлягає об`єкт з істотними недоліками (див. Вище), причому для відшкодування збитку буде потрібно проведення ремонту та проведення незалежної експертизи.
 3. Протягом терміну експлуатації перевищує гарантійний, але не більше 2 років з моменту торгової угоди, якщо не встановлений більший строк гарантії, також буде потрібно проведення ремонту та експертизи.

усунення дефектів

При виявленні дефектів, що вимагають ремонту, покупець має право вимагати від підприємця безкоштовного їх усунення. Виконання ремонту має свої особливості:

 1. Гарантійний термін товару продовжується на час знаходження його в ремонті, отже, потрібна чітка фіксація дати здачі в ремонт і приймання після нього.
 2. На час проведення ремонту покупець має право вимагати для заміни товар з аналогічними характеристиками, якщо він не включений до відповідного переліку (заміна не передбачена законом).
 3. Якщо тривалість ремонту перевищила 45 днів, недолік можна віднести до істотного і у споживача настає право припинення відносин з продавцем і компенсації збитку.
 4. Якщо сумарна тривалість ремонту в кожен рік експлуатації продукції склала місяць і більше, дефект відноситься до істотних, з усіма наслідками, що випливають (див. Вище).
 5. При ремонті за свій рахунок, сума витрат повинна бути компенсована в повному обсязі.

Недоліки товарів при віддаленій покупці

Гроші з монітораУ тому випадку, якщо покупка була виконана дистанційно, за допомогою одного з інтернет-магазинів, на нього поширюються ті ж вимоги, що і для придбаного в магазині. При встановленні, що виріб має неналежну якість, він може бути повернений продавцю для заміни або повернення коштів.

Для встановлення факту неналежного якості товару потрібно провести експертизу товару, яка буде потрібно для підтвердження наявності нестачі, що виникла до моменту отримання споживачем.

У разі дефекту конструктивного, виробничого або технологічного характеру, продавець повинен компенсувати вартість виробу. Якщо ж дефект став результатом некоректного поводження при перевезенні, матеріальна відповідальність лягає на логістичну компанію.

Повернення товару неналежної якості

Незважаючи ні претензії продавця і небажанні приймати покупку, при поверненні товару неналежної якості не є обов`язковим:

 • наявність касового або товарного чека, досить свідчень;
 • не вимагається збереження упаковки, бирок і т.п., за винятком випадків нанесення ідентифікаційної інформації на упаковці;
 • повернення супровідної документації (паспорт, інструкція з експлуатації).

Якість товару можна визнати неналежним, якщо інформації наданої продавцем при його реалізації і в обсязі супровідної документації, недостатньо для достовірного визначення достатності його властивостей для задоволення потреб користувача. У цей випадку наявність певної особливості, яка представляє незручність для споживача, може послужити причиною визнання якості неналежним, навіть при відсутності технічних несправностей.

В укрупненому вигляді продуктом торгівлі неналежної якості може бути визнаний будь-який товар, що не задовольняє з якої-небудь причини споживчі запити. Будь-яке незадоволене, але обгрунтована вимога покупця може стати причиною повернення продукції.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже