Як при відсутності оригіналу рахунку-фактури отримати податковий повернення (відрахування) з пдв

Video: Електронні рахунки-фактури, відрахування по ПДВ, Спецоцінка умов праці

Опис: рахунок-фактура від контрагента по ряду причин за підтримувати, а одержати відрахування по ПДВ необхід мо в поточному податковому періоді.

Video: РАХУНОК-фактури Щоденна НУМЕРАЦІЯ, помилки в номері СЧ / Ф, відрахування по ПДВ

Можна попро сить контрагента надати по електронній пошті електронну копію рахунку-фактури з факсом мильної підписом (п. 2 ст. 160 ЦК України). Відповідно до ст.6 ФЗ від 06.04.2011 №63ФЗ «Про електронний підпис» електронний документ одно значен оригіналу на паперовому носії.

Відповідно для обгрунтування вирахування з ПДВ можна надати в податкову інспекцію елек тронну копію счетафактури в поточному податкової де вом періоді, не чекаючи отримання оригіналу. Щоб прискорення процесу по повернень і виче там по ПДВ на підставі електронних копій з факсимільним підписом не нервувати нало говие органи, рекомендуємо при укладанні до говору з контрагентом внести в нього пункт про електроннофаксімільном документообіг і прирівняти його до справжніх.

Video: Електронні рахунки-фактури з ПДВ в Білорусі

Оцінка ризиків: До недоліків даної схеми можна віднести: • перше - потрібно тримати питання на контролі і можливості витребувати оригінали счетовфактур. Вони знадобляться при першій же податковій перевірці. • друге - претензій з боку податківців можна уникнути.

Але суд в разі судових розглядів може витребувати оригінал з «живою» підписом і печаткою. Арбітражні прецеденти: Законність способу підтверджена до від ням від 04.05.11 № КАА40 / 362311 ФАС Москов ського округу, постановами ФАС СЗ від 01.06.09 № А667216 / 2008 і Центрального від 09.09.10 № А23251 / 10А1311 округів.

Video: Рахунки фактури на аванс

Е. Сівков


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже