За які недоліки товару відповідає продавець, а за які - споживач?

Video: Закон Про захист прав споживачів. Стаття 21. Заміна товару неналежної якості

Недолік товару - це невідповідність товару або обов`язковим вимогам, передбаченим законом або у встановленому ним порядку, або умовами договору (а при їх відсутності або неповноті умов - звичайно ставляться), або цілям, для яких товар такого роду звичайно використовується або про які споживач поставив до відома продавця при укладенні договору, або зразком і (або) опису при продажу товару за зразком (абз. 7 преамбули Закону від 07.02.1992 N 2300-1).

Випадки, коли за недоліки відповідає продавець
Продавець відповідає за недоліки товару, на який не встановлено гарантійний строк, якщо ви доведете, що вони виникли до передачі товару вам або з причин, які існували до цього моменту (абз. 1 п. 6 ст. 18 Закону від 07.02.1992 N 2300 1).
За недоліки товару, на який гарантійний термін встановлений, продавець відповідає, якщо не доведе, що вони виникли після передачі товару вам внаслідок порушення правил використання, зберігання або транспортування товару, дій третіх осіб або непереборної сили (абз. 2 п. 6 ст. 18 Закону від 07.02.1992 N 2300-1- ст. 476 ЦК України).
Продавець, який не надав вам повної і достовірної інформації про товар, несе відповідальність за недоліки товару, які виникли після його передачі вам внаслідок відсутності у вас такої інформації (п. 2 ст. 12 Закону від 07.02.1992 N 2300-1).
Шкода, заподіяна вам внаслідок недоліків товару, за які відповідає продавець, останній зобов`язаний компенсувати (п. 3 ст. 12 Закону від 07.02.1992 N 2300-1).

Випадки, коли за недоліки відповідає споживач
Ви відповідаєте за недоліки товару і які настали наслідки, що виникли після прийняття товару і які є наслідком неправильної експлуатації, зберігання або транспортування товару, а також дій третіх осіб або непереборної сили (абз. 2 п. 6 ст. 18 Закону від 07.02.1992 N 2300 1).

Video: Закон Про захист прав споживачів. Стаття 5. Права та обов`язки виготовлювача (виконавця, продавця)

Способи встановлення недоліків
Недоліки товару і причини їх виникнення встановлюються двома способами:
1. Шляхом перевірки якості товару.
2. Проведенням експертизи товару.
Якість товару перевіряє сам продавець. Він зобов`язаний прийняти товар з виявленими споживачем недоліками і в разі необхідності провести перевірку якості. Якщо її порядок не встановлено законом або договором, то вона проводиться відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно застосовуваними методами перевірки товару. Ви маєте право в ній брати участь (абз. 2 п. 5 ст. 18 Закону від 07.02.1992 N 2300-1- п. 2 ст. 474 ЦК України).
У разі спору про причини виникнення недоліків товару продавець зобов`язаний провести експертизу товару за свій рахунок. Експертизу проводить спеціалізована експертна установа. Ви маєте право бути присутніми при проведенні експертизи і в разі незгоди з результатами оскаржити її закінчення в судовому порядку (абз. 3 п. 5 ст. 18 Закону від 07.02.1992 N 2300-1).
Однак, якщо експертиза товару встановить, що недоліки товару виникли внаслідок обставин, за які не відповідає продавець, ви зобов`язані відшкодувати продавцю витрати на її проведення, а також пов`язані з цим витрати на зберігання і транспортування товару (абз. 4 п. 5 ст. 18 Закону від 07.02.1992 N 2300-1).

"Електронний журнал" Азбука права "


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже