Як застрахувати громадянську відповідальність перед сусідами?

Video: Страхування від протікання системи фільтрації акваріума.

Громадянин має право застрахувати за договором майнового страхування ризик відповідальності за зобов`язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди (пп. 2 п. 2 ст. 929 ЦК РФ-пп. 1 п. 6 ст. 4 Закону від 27.11.1992 N 4015-1):
- життя сусідів;
- здоров`ю сусідів;
- майну сусідів.

Video: Просте рішення.

Сторони договору майнового страхування:

- страховик, страхова організація - юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на здійснення страхування життя (п. 1 ст. 6 Закону від 27.11.1992 N 4015-1- ст. 938 ЦК України);
- страхувальник - громадянин або юридична особа (п. 1 ст. 5 Закону від 27.11.1992 N 4015-1- ст. 931 ЦК України).

Video: Страхування майна: що потрібно знати кожному?

До укладення договору майнового страхування ознайомтеся з пропозиціями страхових організацій, щоб вибрати страхову організацію та страховий продукт, що відповідають вашим інтересам. Інформацію ви можете знайти в офісах страхових організацій, на їх офіційних сайтах, в буклетах і т.д.
Офіційна інформація про умови страхування міститься в договорі страхування, правилах страхування, страхові тарифи (п. 1 ст. 942, ст. 943 ЦК України).

При порівнянні пропозицій страхових організацій проаналізуйте наступні умови страхування.
1. Ризики, що страхуються майновий інтерес
Страхування ризику відповідальності за зобов`язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров`ю та (або) майну інших осіб (сусідів).
2. Характер події (страховий випадок), на випадок настання якої здійснюється страхування
Страховим випадком є виникнення відповідальності особи при експлуатації житлових приміщень внаслідок:
- затоки;
- пожежі;
- вибуху газу;
- інших випадків.
3. Розмір страхової суми
Страхова сума - це сума, в межах якої страховик зобов`язується виплатити страхове відшкодування.
Страхувальник вибирає розмір страхової суми виходячи зі своїх інтересів (п. 3 ст. 947 ЦК України).
4. Термін дії договору страхування
Страхувальник вибирає термін дії договору страхування (місяців, років) виходячи зі своїх інтересів.
5. Особа, ризик відповідальності якого за заподіяння шкоди застрахований
Страхувальник має право застрахувати свій ризик відповідальності за заподіяння шкоди або ризик відповідальності іншої особи. Якщо в договорі страхування не названо особа, ризик відповідальності якого за заподіяння шкоди застрахований, вважається застрахованим ризик відповідальності самого страхувальника (п. 2 ст. 931 ЦК України).
6. Страхова премія, порядок і терміни виплати
Страхова премія - це плата за страхування, яку страхувальник зобов`язаний сплатити страховику в порядку і в терміни, які встановлені договором страхування.
При оплаті страхової премії в розстрочку страхувальник сплачує страхові внески.
При визначенні розміру страхової премії страховик має право застосовувати розроблені їм страхові тарифи. Страховий тариф за конкретним договором добровільного страхування визначається за згодою сторін (ст. 11 Закону від 27.11.1992 N 4015-1- п. П. 1, 2, 3 ст. 954 ЦК України).
7. Розмір франшизи
Франшиза - це частина заподіяної шкоди, що не відшкодовується за договором страхування. Страхувальник має право встановити франшизу або відмовитися від її встановлення. У разі встановлення франшизи розмір страхової премії зменшується. При настанні страхового випадку суму в межах франшизи повинен буде відшкодувати сусідам сам страхувальник.

Укладення договору страхування
При укладанні договору страхування ви як страхувальник зобов`язані повідомити страховика відомі вам обставини, що мають істотне значення для визначення ймовірності настання страхового випадку та розміру можливих збитків від його настання (страхового ризику), якщо ці обставини не відомі і не повинні бути відомі страхової компанії (п. 1 ст. 944 ЦК України).
При укладанні договору страхування страховик може запропонувати вам вказати номер мобільного телефону і (або) адреса електронної пошти для направлення інформації про виконання зобов`язань за договором страхування (п. 3 ст. 3 Закону N 4015-1).
Підтверджують укладення договору страхування наступні документи:
- договір страхування, підписаний страхувальником та страховою організацією, або
- страховий поліс (свідоцтво, сертифікат, квитанція), підписаний страховиком (ст. 940 ЦК України).

Момент вступу в силу договору страхування
Договір страхування вступає в силу в момент сплати страхової премії або першого її внеску, якщо договором страхування не передбачено інше (ст. 957 ЦК України).

"Електронний журнал" Азбука права "


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже