Страховий випадок в осаго

Video: ОСАГО Страховий випадок

Поняття страхового випадку вельми важливо, тому що лише з його настанням відбувається реалізація страхового правовідносини.
В теорії страхування та правових актах під страховим випадком розуміють фактично відбулася подія, в зв`язку з негативними або іншими обумовленими наслідками якого може бути виплачено страхове відшкодування.

Video: ОСАГО: страхова недоплатила або відмовила

Страховий випадок в законодавстві

У законі про ОСАГО страховий випадок визначається як доконане подія, що відбулася в результаті експлуатації страхувальником транспортного засобу, що виразилося в настанні відповідальності страхувальника за заподіяння шкоди життю, здоров`ю або майну третіх осіб, при якому виникає обов`язок страховика здійснити страхову виплату потерпілим третім особам.
У страхуванні цивільної відповідальності визначення поняття страхового випадку і моменту перетворення страхового ризику в страховий випадок - одна з найбільш складних проблем. Одні автори вважають, що страховий випадок - подія спричинило за собою заподіяння шкоди третім особам, що є або можуть бути підставою для виникнення і пред`явлення вимог третіх осіб про відшкодування заподіяної їм шкоди, а також безпосередньо пов`язане з діяльністю страхувальника. Інші вважають що, страховий випадок - встановлення обов`язку в установленому законом порядку щодо відшкодування заподіяної шкоди.
Найбільш обгрунтована думка про те, що при страхуванні відповідальності власників транспортних засобів, страховим випадком є покладання на страхувальника обов`язки з відшкодування шкоди, заподіяної третім особам. Існує кілька думок з питання про момент виникнення цього обов`язку, а, отже, і страхового випадку.

Video: Що робити якщо страхова не доплачує по ОСАГО

Коли настає страховий випадок?

Традиційно, страховий випадок в страхуванні цивільної відповідальності співвідноситься або з моментом виникнення обов`язку страхувальника сплатити третій особі належну суму, тобто вважається, що страховий випадок настає в момент нещасного случая- або з моментом встановлення цього обов`язку постановою суду. Є також думка, що страховий випадок настає тоді, коли третя особа намагається перекласти виник для нього шкоди на страхувальника. Астрахан Е. вважав, що при страхуванні відповідальності можна виділити два самостійних виду страхових випадків: перший з`являється в момент заяви домагань третьої особи, що викликає для страхувальника необхідність у витратах по захисту від цього прітязанія- другий - встановлення судом або мировою угодою правильності домагань третьої особи.
Законодавець досить чітко визначає момент виникнення страхового випадку: сама подія передбачене законом або договором, з настанням якої виникає обов`язок провести виплату.
Прийнятий Закон «Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» визначає страховий випадок як наступ цивільної відповідальності страхувальника, інших осіб, ризик відповідальності яких застрахований за договором обов`язкового страхування, за заподіяння шкоди життю, здоров`ю та майну потерпілих при використанні транспортного засобу, який тягне за собою обов`язок страховика здійснити страхову виплату.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже