Максимальний термін лікарняного листа

огляд законів

Кожен медичний заклад керується певними нормативними актами, які повинні дотримуватися в обов`язковому порядку.

До подібних обов`язковим законам відносяться:

 1. Федеральний закон про обслуговування похилого віку та інвалідів.
 2. Федеральний закон, який би розглядав основи соціального обслуговування населення.
 3. Федеральний закон, який містить в собі норми щодо соціального захисту населення.
 4. ГОСТ по контролю якості наданих соціальних послуг.

Хто приймає рішення про тривалість терміну листа

Рішення про необхідність збільшення терміну подібного листа виносить профільна комісія з лікарів, яка була зібрана керівником такої установи.

Фахівці, які безпосередньо входять до складу подібної комісії, обов`язково повинні зробити потрібну експертизу про тимчасову непрацездатність. Після цього комісія прийме рішення про закриття продовження терміну даного лікарняного листа.

Основне завдання даної профільної комісії полягає в тому, щоб правильним чином оцінити стан здоров`я даної конкретної людини, а також працювати належні рекомендації для проведення подальшого лікування.

Загальні випадки видачі належного листа

Існують певні випадки, при яких видача подібного листа просто життєво необхідна.

Зокрема, до них відносяться:

 1. Якщо відбувається лікування різноманітних захворювань, усіляких отруєнь та інших істотних захворювань, які тягнуть за собою втрату звичної працездатності. У подібній ситуації лист видається на повний встановлений термін до цілих десяти днів. Однак даний же лікар зможе самостійно продовжити подібний лист на строк до повних тридцяти днів.
 2. Якщо безпосередній пацієнт проходив лікування в покладатися стаціонарі, то на весь подібний період безпосереднього лікування, йому буде оформлений подібний лист. Якщо після безпосередньої виписки з лікарні захворювання не було повністю вилікувано, можна продовжити цей лист ще на десять цілих днів.
 3. Фельдшер і стоматолог мають повне право видати належний лист на встановлений термін до цілих п`яти днів. Крім цього, кожен з цих лікарів зможе продовжити виданий лист до десяти днів.
 4. Лікар, який займається безпосередньо приватною практикою, також зможе оформити лист, який повинен видаватися безпосередньо на строк до цілих десяти днів. Крім цього, він зможе продовжити подібний листок самостійно, без рішення якої-небудь комісії, на термін до повних встановлених тридцяти днів.
 5. Видача подібного листа потрібно також для догляду за своїм безпосереднім членом своєї сім`ї, сюди відноситься і догляд за неповнолітнім.
 6. Якщо один з істотних членів подібної сім`ї змушений постійно доглядати за своєю власною дитиною, яка не досягла семи років, то подібний лист видається йому безпосередньо за повний період сталася хвороби.

Видача належного листа при здійсненні санаторно-курортного лікування

Лист, який видається хворому для проходження подібного виду лікування, в обов`язковому порядку повинен оформлятися профільним установою.

Подібний лист видається в подібних випадках:

 • Необхідність проходження подібного лікування встановлена профільним лікарем.
 • Подібна путівка була отримана від імені профспілкової організації абсолютно безкоштовно.
 • Дана путівка була придбана у профспілковій організації з оплатою тридцяти відсотків від повної вартості.

У подібних випадках потребується лист видається безпосередньо на час:

 • Безпосереднього лікування в даній лікувальної організації.
 • Поїздки в даний санаторій (час, витрачений на дорогу в обидва боки).

Якщо на час подібного лікування працівникові надаються додатковий і основний відпустки, то видача лікарняного листа не проводиться.

 1. Якщо відбувається тимчасове відсторонення від безпосереднього виконання трудових функцій громадян, які будь-яким контактували з різноманітними хворими. Листок видається профільним лікарем-інфекціоністом, якщо даний лікар відсутній, його може виписати звичайний лікар. Тривалість повинна бути встановлена згідно з чинними термінів ізоляції, які перенесли різноманітні інфекційні захворювання.
 2. На підставі отриманої довідки, даний лікарем епідеміологом, здійснюється видача спеціального листа по догляду за безпосередньою дит який ще не досяг віку в встановлені сім років і до того ж потребує проходження карантину.
 3. На безпосередній період гельмінтозу у людей, які здійснюють свою роботу в сфері харчування, різноманітних дитячих установ, подібний листок повинен надаватися безпосередньо на все лікування.

Видача належного листа при здійсненні протезування

Окремо всілякі правила регулюють безпосередній порядок видачі належного подібного листа для безпосередніх осіб, які відправляються на процедуру з проведення протезування. Подібний листок повинен видаватися профільної організацією.

Безпосередня видача лікарняного листка проводиться на наступні періоди:

 • Проїзд до безпосереднього місця проведення протезування.
 • Проведення самого протезування.
 • Дорога до свого будинку.
Безпосередньо на самому місці протезування, безпосередній медичний працівник має повне право продовжувати виданий лист.

Однак, якщо протезування проводиться безпосередньо в клініці в різноманітних амбулаторних умовах, видача подібного листка не проводиться.

Видача покладеного листа в зв`язку з сталася вагітністю та пологами

Окрему увагу варто приділити видачу листка для жінок, які отримують його в зв`язку з сталася вагітністю та подальшими після неї пологами.

 1. Подібний лист обов`язково видається на двадцять цілих тижнів.
 2. Якщо спостерігається багатоплідна вагітність, то подібний листок обов`язково видається на встановлений термін в двадцять вісім тижнів.
 3. Якщо жінка відмовляється від отримання належного листка про непрацездатність, то він видається при безпосередньому повторному зверненні також на сто сорок встановлених днів з дати її первинного звернення.
 4. При безпосередньому встановленні будь-якого діагнозу, листок непрацездатності повинен бути виданий в тому ж медичному закладі, в якому проводься пологи.
 5. Якщо відбувалися складні пологи, то листок непрацездатності повинен бути обов`язково продовжено ще на шістнадцять днів.
 6. Якщо пологи відбулися занадто рано, то листок непрацездатності має видаватися на сто п`ятдесят шість повних днів.
 7. При перериванні свою вагітність на терміні до двадцяти тижнів, листок непрацездатності має видаватися на весь реальний період безпосередньої непрацездатності, який повинен становити не менше встановлених трьох днів.
 8. Якщо відбулося народження дитини, який пережив перші шість днів, то подібний листок повинен бути безпосередньо виданий на встановлений період в сто п`ятдесят шість днів.
 9. Якщо яка звернулася безпосередньо проживає на території, яка підлягає радіоактивному забрудненню, листок на допологової період повинен видаватися на встановлений період в дев`яносто днів.
 10. Якщо відбулося усиновлення дитини, яка не досягла віку в три місяці, то жінці буде видано лист на строк до сімдесяти днів.
 11. Якщо також була проведена процедура безпосереднього запліднення, покладається лист видається на весь істотний період до безпосереднього визначення будь-яких результатів.
 12. Після здійснення операції за твором переривання вагітності, подібний листок видається на термін до встановлених повних десяти днів, безпосередньо на проведення подальшого огляду профільним медичним працівником. Далі, безпосередній медичний працівник зможе продовжити термін лікарняного до тридцяти днів. Далі, рішення про збільшення терміну може прийняти спеціальна лікарська комісія.

Особливості видачі листа при догляді за хворою дитиною

 1. Дитина, яка не досягла належного віку в повних сім років. Видача належного листа здійснюється безпосередньо для члена сім`ї на час лікування або безпосереднього перебування в вимагається стаціонарі. Подібний лист обов`язково проводиться на весь період лікування гострого захворювання або загострення будь-якого захворювання.
 2. Дитина, якій вже виповнилося сім цілих років, але не виповнилося повних п`ятнадцять. Лист видається на період лікування або перебування з даними безпосереднім дитиною родича, до п`ятнадцяти днів. При цьому лист видається на кожне окреме захворювання або якщо лікування одного захворювання не потребує будь-якого більшого терміну.
 3. Дитина-інвалід, який не досяг встановленого віку в п`ятнадцять років. Лікарняний лист в такому випадку видається і дитині, і одному з родичів, на весь безпосередній період лікування будь-якого гострого або хронічного захворювання.
 4. Дитина, до п`ятнадцяти років і страждає від вірусу імунодефіциту або опіку. Лист видається особі, яка буде знаходитися в стаціонарі на період всього лікування.
 5. Дитина, який ще не досяг віку в п`ятнадцять років. Даний дитина страждає хворобами, пов`язаними безпосередньо з різними поствакціоннимі ускладненнями, всілякими новоутвореннями і з різноманітними захворюваннями крові. Лист видається на весь безпосередній період здійснення лікування або покладеного знаходження в стаціонарі.
 6. Дитина, яка не досягла встановленого віку в повних вісімнадцять років, який проживає на території відселення, евакуйований із зони відселення, який перебував в утробі на момент відселення. До цієї категорії також належать діти громадян, які народилися безпосередньо після події радіоактивного опромінення. Лікарняний лист в такому випадку видається безпосередньо на весь період лікування захворювання.
 7. Дитина, яка не досягла повних вісімнадцяти років, що страждає від різноманітних захворювань, внаслідок безпосереднього опромінення одного з його рідних батьків. Лист повинен видаватися безпосередньо на весь проводиться період здійснення його лікування.

Видача належного листа під час відпустки

Якщо працівнику не пощастило захворіти під час своєї відпустки, він цілком має право продовжити його на дні своєї безпосередньої хвороби або яким-небудь чином перенести їх на зовсім інший період. Однак таке можна провести тільки безпосередньо за згодою зі своїм конкретним керівництвом.

Оформлення належного подібного листа повинно проводитися в стандартному порядку.

Відпустка, який був узятий працівником за свій рахунок, продовжуватися не може, а лікарняний буде закритий тільки в кінці цієї відпустки.

Максимальний термін лікарняного листа

Насправді, визначити терміни сталася хвороби, звичайно ж, достеменно немає ніякої можливості, так само як і обмежити їх по якогось певного кількості часу. Однак звертаючись до лікаря, людині варто пам`ятати про те, що безпосередній лікар зможе видати лист на встановлений термін, що не перевищує п`ятнадцять днів. Стоматолог або фельдшер зможе залишити його на термін до цілих десяти днів.

Якщо термін захворювання перевищив дані показники, рішення про надання більш тривалої відпустки може прийняти тільки лікарська комісія. При цьому термін кожного продовження не може бути більше п`ятнадцяти днів.

Отриманий закритий лікарняний лист, на якому будуть проставлені всі необхідні підписи і штампи, потрібно буде надати в бухгалтерію на своїй роботі в установлені терміни. Даний термін становить шість місяців.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже