Рахунок-фактура: відсутність розшифровки підпису керівника і головного бухгалтера

Video: Відповідальність директора і головного бухгалтера - Закон.Налогі.Право 85 (149)

Пунктом 6 статті 169 НК РФ, наведеним повністю вище, про це не згадується. Проте, неодноразові роз`яснення Мінфіну Росії свідчать про те, що розшифровка підписів є обов`язковим реквізитом. У листі від 5 квітня 2004 № 04-03-1 / 54 даються такі вказівки: bdquo-до складу реквізиту bdquo-Подпісьldquo- включається як особистий підпис, так і її розшифровка (ініціали, прізвище), що підтверджується рядом нормативних і рекомендаційних документів, в тому числі Методичними вказівками з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну Росії від 13.10.2003 р № 91н (зареєстрований в Мін`юсті Росії 21.11.2003 р № 5252) і розроблених на основі Федерального закону від 21.11.1996 р bdquo-Про бухгалтерський учетеldquo-, а також ГОСТом Р 6.30-2003 bdquo-Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документовldquo-, прийнятою постановою Держстандарту Росії від 03.03.2003 № 65-ст.

Таким чином, доповнення, внесене в форму рахунки-фактури постановою Уряду Російської Федерації від 16.02.2004 р № 84 bdquo-Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2000 р № 914ldquo- про необхідність розшифровки підписів керівника та головного бухгалтера організації або індивідуального підприємця вищевказаної нормі пункту 6 статті 169 НК РФ не суперечить. Згідно з пунктом 2 статті 169 НК РФ, рахунки-фактури, складені і виставлені з порушенням порядку, встановленого зазначеними пунктами 5 і 6 статті 169 НК РФ, не можуть бути підставою для прийняття пред`явлених покупцеві сум ПДВ до відрахування або відшкодуванню.

Пунктом 6 Указу Президента Російської Федерації від 23.05.1996 р № 763 bdquo-Про порядок опублікування і набрання чинності актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої властіldquo- передбачено, що акти Уряду Російської Федерації, що зачіпають права, свободи і обов`язки людини і громадянина, встановлюють правовий статус федеральних органів виконавчої влади, а також організацій, вступають в силу одночасно на всій території Російської Федерації після закінчення семи днів після дня їх першого офици ального опублікування. З огляду на викладене, а, також беручи до уваги, що зазначена постанова Уряду Російської Федерації від 16.02.2004 р № 84 офіційно опубліковано в Зборах законодавства Російської Федерації 23.02.2004 р, суми ПДВ, зазначені в рахунку-фактурі, виставленому після 01.03. 2004 і в якому відсутні розшифровки підписів керівника та головного бухгалтера організації або індивідуального підприємця, до відрахування прийматися не должниldquo-. Усі наступні роз`яснення містять таку ж точку зору (листи від 11 січня 2006 № 03-04-09 / 1, від 12 липня 2005 № 03-04-11 / 154). З даного питання склалася неоднозначна судова практика. Тому покупцеві варто все ж подбати про наявність необхідних реквізитів в пропонованих на відрахування рахунках-фактурах, щоб уникнути судових розглядів. Так, в постанові Федерального арбітражного суду Північно-Кавказького округу від 7 вересня 2005 № Ф08-4127 / 05-1643А судом був визнаний обгрунтованим відмова податкової інспекції в наданні податкового вирахування платнику податків, так як рахунки-фактури підписані невстановленими особами, підписи посадових осіб не мають розшифровок. Документи, що містять недостовірні дані і підписані уповноваженими особами, не відповідають вимогам законодавства. Мотивування полягала в наступному: згідно зі статтею 3 Федерального закону від 21.11.1996 р № 129-ФЗ bdquo-Про бухгалтерський учетеldquo- основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності.

Відповідно до пункту 1 статті 9 Федерального закону bdquo-Про бухгалтерський учетеldquo- все господарські операції, що проводяться організацією, повинні оформлятися виправдувальними документами.

Пунктом 2 статті 9 Федерального закону bdquo-Про бухгалтерський учетеldquo- і пунктом 13 Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 р № 34н, встановлений перелік обов`язкових реквізитів первинних облікових документів. До зазначеного переліку, зокрема, входять найменування посадових осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, їх особисті підписи з розшифровкою. Судом був також відхилений довід організації про те, що норми законодавства про бухгалтерський облік незастосовні до відносин з оформлення рахунків-фактур, оскільки рахунок-фактура також відноситься до категорії облікових бухгалтерських документів, однак служить при цьому інструментом податкового контролю. Причому зроблено акцент на тому, що при здійсненні підприємницької діяльності, яка в силу статті 2 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ГК РФ) здійснюється на свій ризик, особа повинна проявити достатню обачність і при укладанні угод перевірити правоздатність контрагента, наявність у нього необхідної реєстрації , що відповідає вимогам чинного законодавства. Несприятливі наслідки недостатньої обачності в господарській діяльності лягають на обличчя, яке уклало такі угоди, і не можуть бути перенесені на федеральний бюджет у вигляді необгрунтованих виплат.


У Постанові Федерального арбітражного суду Північно-Кавказького округу від 20 березня 2006 № Ф08-921 / 06-403А також судом вказується, що необхідність розшифровки підписів в рахунку-фактурі випливає з вимог норми права, спрямованої на встановлення тієї обставини, що рахунок- фактура повинна бути підписана належним особою. Саме на платника податків лежить обов`язок прийняти до податкового обліку належним чином оформлені рахунки-фактури.

Video: Як керівнику перевірити роботу головного бухгалтера


Якщо все-таки організація не розшифрувала підписи посадових осіб, то у покупця є шанс відстояти право на відрахування в суді. Федеральний арбітражний суд Московського округу, приймаючи сторону платника податків (постанова від 2 листопада 2004 р справі № КА-А40 / 10090-04, від 30 серпня 2005 у справі № КА-А41 / 8169-05) керується такими аргументами: bdquo-Згідно п. 13 Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 29.07.1998 р № 34н, первинні облікові документи повинні містити такі обов`язкові реквізити: найменування документа (форми), код форми-дату составленія- найменування організації, від імені якої складено документ-зміст господарської операції-вимірювачі господарської операції (у натуральному і грошовому вираженні) - найменування посад осіб, відповідальних за здійснення господарських ної операції і правильність її оформлення, особисті підписи та їх розшифровки (включаючи випадки створення документів із застосуванням засобів обчислювальної техніки).

Назване Положення визначає порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської звітності, тому до спірних правовідносин з відшкодування ПДВ не застосовується.

Пунктом 6 статті 169 НК РФ встановлено спеціальну вимогу до рахунку-фактурі, тобто до конкретного первинного облікового документа, висунутій покупцеві для оплати податку на додану вартість, а саме - рахунок-фактура підписується керівником і головним бухгалтером. Вказівка на наявність розшифровки підписів посадових осіб отсутствуетldquo-.

При підписанні рахунків-фактур уповноваженими особами слід мати на увазі, що на рахунках-фактурах в цьому випадку також проставляються прізвища та ініціали керівника та головного бухгалтера, оскільки такі реквізити рахунку-фактури, як bdquo-Керівник організацііldquo- і bdquo-Головний бухгалтерldquo-, є формалізованими показниками. Зміна і (або) доповнення реквізитів рахунку-фактури bdquo-Керівник організацііldquo- і bdquo-Головний бухгалтерldquo- НК РФ не передбачено. Однак податкові органи не будуть чіплятися, якщо рахунок-фактура буде підписаний уповноваженою особою із зазначенням безпосередньо його посади, оскільки такий рахунок-фактуру не слід розглядати як складений з порушенням вимог пункту 6 статті 169 НК РФ. Такі роз`яснення дані в листі ФНС від 20 травня 2005 № 03-1-03 / 838/8. Також варто навести лист Мінфіну РФ від 12 липня 2005 № 03-04-11 / 154, яке настійно рекомендує для ідентифікації уповноважених осіб з метою усунення можливості неправомірного відрахування податку на додану вартість зазначені підписи в рахунках-фактурах розшифровувати.

А. Клокова


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже