Платіжний ордер. Окуд 0401066

Платіжний ордер використовується банком при частковій оплаті платіжного доручення. Код Форми по ОКУД 0401066. Порядок його виготовлення і заповнення відповідає загальному порядку виготовлення та заповнення бланків розрахункових документів. Формат платіжного ордера, розміри і нумерація полів, відведених для проставлення значень кожного з реквізитів, і їх опис наведено нижче.

При оформленні платіжного ордера на часткову оплату на всіх його примірниках в полі "Відмітки банку" проставляються штамп банку, дата, а також підпис відповідального виконавця банку. Перший примірник платіжного ордера на часткову оплату також завіряється підписом контролюючого працівника банку.

На лицьовій стороні частково оплачуваної платіжного доручення у верхньому правому куті робиться відмітка "Часткова оплата". Запис про частковому платежі (порядковий номер часткового платежу, номер і дата платіжного ордера, сума часткового платежу, сума залишку, підпис) виконується відповідальним виконавцем банку на зворотному боці платіжного доручення.

При здійсненні часткової оплати за платіжним дорученням, перший примірник платіжного ордера, яким здійснено оплату, поміщається в документи дня банку, останній примірник платіжного ордера служить додатком до виписки з особового рахунку платника.

При здійсненні останньої часткової оплати за платіжним дорученням перший примірник платіжного ордера, яким було зроблено цей платіж, разом з першим примірником оплачуваної платіжного доручення міститься в документи дня. Решта екземпляри платіжного доручення видаються клієнту одночасно з останнім примірником платіжного ордера, що додаються до виписки з особового рахунку.

завантажити Бланк

Бланк платіжного ордера. Завантажити (doc)


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже