Права і обов`язки власників житлових приміщень багатоквартирних будинків

Video: Нові права і обов`язки ІКУ з урахуванням ПП РФ від 26.12.2016 № 1498

Конституцією Російської Федерації в частині 1 статті 40 закріплено, що кожен має право на житло. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений житла. Тим часом, одночасно з правом на житло громадянин отримує і відповідні обов`язки щодо його змісту.

Так, статтею 210 Цивільного кодексу Російської Федерації закріплено, що власник несе тягар утримання належного йому майна, якщо інше не передбачено законом або договором. Житловим кодексом України встановлено права та обов`язки власника житлового приміщення. (Ст. 30 ЖК РФ) Власник житлового приміщення здійснює права володіння, користування і розпорядження належним йому на праві власності житловим приміщенням відповідно до його призначення та межами його використання, які встановлені ЖК РФ. Власник житлового приміщення має право надати у володіння та (або) у користування належне йому на праві власності житлове приміщення громадянинові на підставі договору найму, договору безоплатного користування або на іншій законній підставі, а також юридичній особі на підставі договору оренди або на іншій законній підставі з урахуванням вимог, встановлених цивільним законодавством, цим Кодексом.

Власник житлового приміщення несе тягар утримання даного приміщення і, якщо дане приміщення є квартирою, спільного майна власників приміщень у відповідному багатоквартирному будинку, а власник кімнати в комунальній квартирі несе також тягар утримання спільного майна власників кімнат в такій квартирі, якщо інше не передбачено федеральним законом або договором. Власник житлового приміщення зобов`язаний підтримувати дане приміщення в належному стані, не допускаючи безгосподарного поводження з ним, дотримуватися права і законні інтереси сусідів, правила користування жилими приміщеннями, а також правила утримання спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку. Крім того, власник житлового приміщення з моменту виникнення права власності на житлове приміщення зобов`язаний вносити плату за житлове приміщення і комунальні послуги. (Ст. 153 ЖК РФ) Плата за житлове приміщення і комунальні послуги для власника приміщення в багатоквартирному будинку включає в себе: 1) плату за утримання і ремонт житлового приміщення, в тому числі плату за послуги і роботи з управління багатоквартирним будинком, утримання, поточного ремонту загального майна в багатоквартирному будинку-2) внесок на капітальний ремонт-3) плату за комунальні послуги. (Ст. 154 ЖК РФ) Аналогічні вимоги встановлені Розділом IV Постанови Уряду Російської Федерації від 21.01.2006 № 25 «Про затвердження Правил користування житловими приміщеннями».

Video: Загальні збори власників багатоквартирного будинку та його оскарження

Плата за житлове приміщення і комунальні послуги вноситься щомісячно до десятого числа місяця, що настає після закінчення місяцем, якщо інший термін не встановлено договором управління багатоквартирним будинком або рішенням загальних зборів членів товариства власників житла, житлового кооперативу чи іншого спеціалізованого споживчого кооперативу, створеного з метою задоволення потреб громадян у житлі відповідно до федеральним законом про таке кооперативі (далі - інший спеціалізований споживчий кооператив). (Ст. 155 ЖК РФ) Плата за житлове приміщення і комунальні послуги вноситься на підставі: 1) платіжних документів (в тому числі платіжних документів в електронній формі, розміщених в системі), представлених не пізніше першого числа місяця, що настає після закінчення місяцем, якщо інший строк не встановлений договором управління багатоквартирним будинком або рішенням загальних зборів членів товариства власників житла, житлового кооперативу чи іншого спеціалізованого споживчого кооператіва- 2) інформації про розмір плати за житлове приміщення і комунальні послуги, заборгованості по оплаті жилих приміщень та комунальних послуг, розміщеної в системі або в інших інформаційних системах, що дозволяють внести плату за житлове приміщення і комунальні послуги.

Інформацією про розмір плати за житлове приміщення і комунальні послуги і заборгованості з оплати житлових приміщень і комунальних послуг є відомості про нарахування в системі, відомості, що містяться в представленому платіжному документі за адресою електронної пошти споживача послуг або в отриманому за допомогою інформаційних терміналів платіжному документі. Постановою Уряду Російської Федерації від 13.08.2006 № 491 в пункті 28 закріплено, що власники приміщень зобов`язані нести тягар витрат на утримання спільного майна пропорційно своїм часткам у праві спільної власності на це майно шляхом внесення: а) плати за утримання і ремонт житлового приміщення в багатоквартирному будинку - в разі управління багатоквартирним будинком керуючої організацією або безпосередньо власниками приміщень-б) обов`язкових платежів і внесків власників приміщень, які є членами товариства власників житла, житлового, житлово-будівельного кооперативу або іншого спеціалізованого споживчого кооперативу.

Video: Керуюча компанія багатоквартирним будинком, ТСЖ, управління житлово-комунального господарства з Технологією

При цьому власники приміщень, які не є членами зазначених організацій, вносять плату за утримання і ремонт житлового приміщення відповідно до частини 6 статті 155 Житлового кодексу Російської Федерації. При цьому, утримання спільного майна забезпечується власниками приміщень за рахунок власних коштів. Також, власники приміщень несуть відповідальність за належне утримання спільного майна відповідно до законодавства Російської Федерації. Пунктами 40 і 42 даної постанови також встановлено, що власники приміщень відповідно до умов договору або установчими документами товариства власників житла, житлового, житлово-будівельного кооперативу або іншого спеціалізованого споживчого кооперативу має право: а) отримувати від відповідальних осіб не пізніше 5 робочих днів з дати звернення інформацію про переліки, обсяги, якість і періодичності наданих послуг і (або) виконаних робіт. У договорі зазначений термін може бути уменьшен- б) перевіряти обсяги, якість і періодичність надання послуг і виконання робіт (в тому числі шляхом проведення відповідної експертизи) - в) вимагати від відповідальних осіб усунення виявлених дефектів і перевіряти повноту і своєчасність їх усунення.

Керуючі організації та особи, які надають послуги та виконують роботи при безпосередньому управлінні багатоквартирним будинком, відповідають перед власниками приміщень за порушення своїх зобов`язань і несуть відповідальність за належне утримання спільного майна відповідно до законодавства Російської Федерації і договором. Крім того, частиною 3 ст. 158 Житлового кодексу РФ встановлено, що власники приміщень в багатоквартирному будинку зобов`язані нести витрати з капітального ремонту багатоквартирного будинку. При цьому, згідно зі ст. 170, ст. 176 Житлового кодексу РФ власники приміщень в багатоквартирному будинку має право прийняти рішення про перерахування внесків на капітальний ремонт на спеціальний рахунок, який може бути відкритий в російських кредитних організаціях, або про перерахування внесків на капітальний ремонт на рахунок регіонального оператора, який створений урядом Тульської області. Частиною 5 ст. 170 Житлового кодексу України передбачено, що рішення про визначення способу формування фонду капітального ремонту повинно бути прийнято і реалізовано власниками приміщень в багатоквартирному будинку в термін не більше ніж протягом шести місяців після офіційного опублікування вищевказаної програми.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже