Постанова уряду рф від 23.09.2010г. №731 м москва «про затвердження стандарту розкриття інформації організаціями, що здійснюють діяльність в сфері управління багатоквартирними будинками.»

У жовтні 2010 року власники і наймачі житла отримали документ, на підставі якого можна сміливо вимагати від будь-якої організації, що управляє ЖКГ повну інформацію про свою діяльність, виконуваних роботах і послуги, що надаються. Ось цей документ.

Постанова Уряду Російської Федерації від 23 вересня 2010 р N 731 м Москва «Про затвердження стандарту розкриття інформації організаціями, що здійснюють діяльність в сфері управління багатоквартирними будинками.»

Опублікована 1 жовтня 2010 р
Вступає чинності 9 жовтня 2010 р

На підставі частини 10 статті 161 Житлового кодексу Російської Федерації Уряд Російської Федерації постановляє:

1. Затвердити стандарт розкриття інформації організаціями, що здійснюють діяльність в сфері управління багатоквартирними будинками.

2. Встановити, що організації, які здійснюють на день набрання чинності цією постановою діяльність в сфері управління багатоквартирними будинками на підставі укладених відповідно до статті 162 Житлового кодексу Російської Федерації договорів управління багатоквартирним будинком, зобов`язані розмістити (опублікувати) інформацію відповідно до затвердженого цією постановою стандартом протягом 2 місяців з дня набрання чинності цією постановою.

Голова Уряду Російської Федерації В. Путін

Стандарт розкриття інформації організаціями, що здійснюють діяльність в сфері управління багатоквартирними будинками

1. Цей документ встановлює вимоги до складу інформації, яка підлягає розкриттю організаціями, що здійснюють діяльність в сфері управління багатоквартирними будинками (далі відповідно - керуючі організації, інформація), а також до порядку, способам і термінів її розкриття.

2. Під керуючої організацією в цьому документі розуміється юридична особа незалежно від організаційно-правової форми або індивідуальний підприємець, які здійснюють діяльність в сфері управління багатоквартирними будинками на підставі договору, укладеного відповідно до статті 162 Житлового кодексу Російської Федерації (далі - договір управління).

Під розкриттям інформації в цьому документі розуміється забезпечення доступу необмеженого кола осіб до інформації (незалежно від мети її отримання) відповідно до процедури, яка гарантує знаходження і отримання інформації.

3. Керуюча організація зобов`язана розкривати таку інформацію:

а) загальна інформація про організації, що управляє;

б) основні показники фінансово-господарської діяльності керуючої організації (в частині виконання такої керуючої організацією договорів управління);

в) відомості про виконувані роботи (надавані послуги) за змістом і ремонту загального майна в багатоквартирному будинку;

г) порядок і умови надання послуг з утримання та ремонту спільного майна в багатоквартирному будинку;

д) відомості про вартість робіт (послуг) з утримання та ремонту спільного майна в багатоквартирному будинку;

е) відомості про ціни (тарифи) на комунальні ресурси.

4. Відмова в наданні інформації може бути оскаржений в установленому законодавством Російської Федерації судовому порядку.

5. Керуючими організаціями інформація розкривається шляхом:

а) опублікування на офіційному сайті керуючої організації в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет (далі - мережа Інтернет), або на офіційному сайті органу виконавчої влади суб`єкта Російської Федерації, що визначається вищим виконавчим органом державної влади суб`єкта Російської Федерації, в мережі Інтернет, або на офіційному сайті органу місцевого самоврядування відповідного муніципального освіти, на території якого керуюча організація здійснює свою діяльність, в мережі Інтернет ;

б) опублікування в офіційних друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються акти органів місцевого самоврядування та які поширюються в муніципальних утвореннях, на території яких керуючі організації здійснюють свою діяльність (далі - офіційні друковані видання);

в) розміщення на інформаційних стендах (стійках) в приміщенні керуючої організації;

г) надання інформації на підставі запитів, поданих в письмовому або електронному вигляді.

6. Інформація розміщується керуючої організацією на сайтах в мережі Інтернет, обраних нею з числа сайтів, зазначених у підпункті «а» пункту 5 цього документа. При цьому інформація повинна бути доступна в протягом 5 років.

Керуюча організація зобов`язана повідомляти на вимогу споживачів - громадян і організацій, які є власниками (наймачами) приміщень у багатоквартирному будинку (далі - споживач), адреса офіційного сайту в мережі Інтернет, на якому розміщена інформація.

На територіях, де не маєте доступу до мережі Інтернет, інформація розкривається шляхом її опублікування в офіційних друкованих виданнях в повному обсязі, а також шляхом надання інформації на підставі письмових запитів.

7. Керуюча організація зобов`язана розміщувати на інформаційних стендах (стійках) в приміщенні керуючої організації і повідомляти за запитом споживачів адреса офіційного сайту в мережі Інтернет, на якому розміщена інформація, а також найменування та реквізити офіційних друкованих видань, де розміщена інформація.

8. У рамках загальної інформації про організації, що управляє розкриттю підлягають такі відомості:

а) фірмове найменування юридичної особи, прізвище, ім`я та по батькові керівника керуючої організації або прізвище, ім`я та по батькові індивідуального підприємця;

б) реквізити свідоцтва про державну реєстрацію як юридичної особи або індивідуального підприємця (основний державний реєстраційний номер, дата його присвоєння та найменування органу, що прийняв рішення про реєстрацію);

в) поштова адреса, адреса фактичного місцезнаходження органів управління керуючої організації, контактні телефони, а також (за наявності) офіційний сайт в мережі Інтернет та адреса електронної пошти;

г) режим роботи керуючої організації, в тому числі годинник особистого прийому громадян співробітниками керуючої організації і роботи диспетчерських служб;

д) перелік багатоквартирних будинків, що знаходяться в управлінні керуючої організації на основі договору управління, із зазначенням адрес цих будинків і загальної площі приміщень в них;

е) перелік багатоквартирних будинків, щодо яких договори управління були розірвані в попередньому календарному році, із зазначенням адрес цих будинків і підстав розірвання договорів управління;

ж) відомості про членство керуючої організації в саморегулівної організації та (або) інших об`єднаннях керуючих організацій з зазначенням їх найменувань і адрес, включаючи офіційний сайт в мережі Інтернет.

9. У рамках інформації про основні показники фінансово-господарської діяльності керуючої організації розкриття підлягають такі відомості:

а) річна бухгалтерська звітність, включаючи бухгалтерський баланс і додатки до нього;

б) відомості про доходи, отриманих за надання послуг з управління багатоквартирними будинками (за даними окремого обліку доходів і витрат);

в) відомості про витрати, понесені у зв`язку з наданням послуг з управління багатоквартирними будинками (за даними окремого обліку доходів і витрат).

10. У рамках інформації про виконувані роботи (надавані послуги) за змістом і ремонту загального майна в багатоквартирному будинку, виконуваних (надаються) безпосередньо керуючою організацією, розкриття підлягають такі відомості:

а) послуги, що надаються керуючої організацією щодо спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку, з числа послуг, зазначених в Правилах утримання спільного майна в багатоквартирному будинку, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 13 серпня 2006 р N 491;

б) послуги, пов`язані з досягненням цілей управління багатоквартирним будинком, які виявляються керуючої організацією, в тому числі:

послуги, що надаються керуючої організацією щодо забезпечення поставки в багатоквартирний будинок комунальних ресурсів;

висновок від імені власників приміщень у багатоквартирному будинку договорів про використання загального майна власників приміщень у багатоквартирному будинку на умовах, визначених рішенням загальних зборів (в тому числі договорів на установку та експлуатацію рекламних конструкцій);

охорона під`їзду;

охорона колективних автостоянок;

облік власників приміщень у багатоквартирному будинку;

інші послуги з управління багатоквартирним будинком.

11. У рамках інформації про порядок та умови надання послуг з утримання та ремонту спільного майна в багатоквартирному будинку розкриттю підлягають такі відомості:

а) проект договору управління, що укладається з власниками приміщень в багатоквартирних будинках, товариствами власників житла, житловими, житлово-будівельними або іншими спеціалізованими споживчими кооперативами, який повинен містити всі істотні умови договору управління;

б) відомості про виконання зобов`язань за договорами управління щодо кожного багатоквартирного будинку, які повинні містити:

план робіт на термін не менше 1 року з утримання та ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, заходів щодо зниження витрат на роботи (послуги), що виконуються (надаються) керуючої організацією, із зазначенням періодичності та строків здійснення таких робіт (послуг), а також відомості про їх виконанні (наданні) і про причини відхилення від плану;

відомості про кількість випадків зниження плати за порушення якості утримання та ремонту спільного майна в багатоквартирному будинку за останній календарний рік;

відомості про кількість випадків зниження плати за порушення якості комунальних послуг і (або) за перевищення встановленої тривалості перерв в їх наданні за останній календарний рік;

відомості про відповідність якості наданих послуг державною мовою і іншим стандартам (при наявності таких стандартів).

12. У разі залучення керуючої організації в попередньому календарному році до адміністративної відповідальності за порушення в сфері управління багатоквартирними будинками розкриттю підлягають кількість таких випадків, копії документів про застосування заходів адміністративного впливу, а також заходи, прийняті для усунення порушень, що призвели до застосування адміністративних санкцій.

13. Інформація про вартість робіт (послуг), що управляє організації повинна містити:

а) опис змісту кожної роботи (послуги), періодичність виконання роботи (надання послуги), результат виконання роботи (надання послуги), гарантійний термін (в разі, якщо гарантія якості робіт передбачена федеральним законом, іншим нормативно-правовим актом Російської Федерації або пропонується керуючої організацією ), вказівка конструктивних особливостей, ступеня фізичного зносу та технічного стану загального майна багатоквартирного будинку, що визначають вибір конкретних робіт (послуг);

б) вартість кожної роботи (послуги) в розрахунку на одиницю виміру (на 1 кв. метр загальної площі приміщень в багатоквартирному будинку, на 1 пог. метр відповідних інженерних мереж, на 1 кв. метр площі окремих об`єктів, що відносяться до загального майна багатоквартирного будинку , на 1 прилад обліку відповідного комунального ресурсу і ін.).

14. У рамках інформації про ціни (тарифи) на комунальні ресурси розкриттю підлягають такі відомості:

а) перелік комунальних ресурсів, які керуюча організація закуповує у ресурсоснабжающих організацій, із зазначенням конкретних постачальників, а також обсягу закуповуваних ресурсів і цін на такі ресурси, за якими управляє організація закуповує їх у ресурсоснабжающих організацій;

б) тарифи (ціни) для споживачів, встановлені для ресурсоснабжающих організацій, у яких керуюча організація закуповує комунальні ресурси. При цьому керуюча організація вказує реквізити нормативних правових актів (дата, номер, найменування прийняв акт органу), якими встановлені такі тарифи (ціни). Інформацію щодо вартості (ціни) наводяться за станом на день розкриття інформації і підлягають оновленню в терміни, зазначені в пункті 16 цього документа;

в) тарифи (ціни) на комунальні послуги, які застосовуються керуючої організацією для розрахунку розміру платежів для споживачів.

15. Інформація, яка підлягає розкриттю керуючої організацією шляхом розміщення на інформаційних стендах (стійках) в приміщенні керуючої організації, повинна бути доступна необмеженому колу осіб протягом усього робочого часу керуючої організації. Інформаційні стенди (стійки) повинні розташовуватися в доступному для відвідувачів місці і оформлятися таким чином, щоб можна було вільно ознайомитися з розміщеною на них інформацією.

Керуючі організації зберігають копії матеріалів, що розміщуються на інформаційних стендах (стійках) в приміщенні керуючої організації (включаючи всі оновлення), протягом 5 років.

16. Зміни, внесені в розкриту інформацію, підлягають опублікуванню в тих же джерелах, в яких спочатку була опублікована відповідна інформація, в наступні терміни:

а) на офіційному сайті в мережі Інтернет, зазначеному в підпункті «а» пункту 5 цього документа, - протягом 7 робочих днів з дня зміни відповідних відомостей;

б) в офіційних друкованих виданнях - протягом 30 днів з дня зміни відповідних відомостей;

в) на інформаційних стендах (стійках) в приміщенні керуючої організації - протягом 2 робочих днів з дня зміни відповідних відомостей.

17. Розкриття інформації може здійснюватися на підставі письмового запиту і запиту в електронному вигляді.

У разі якщо запитувана інформація розкрита в необхідному обсязі на офіційному сайті в мережі Інтернет та (або) в офіційних друкованих виданнях, керуюча організація має право, не розкриваючи запитувану інформацію, повідомити адресу зазначеного офіційного сайту і (або) найменування та реквізити офіційних друкованих видань, де розміщена інформація.

18. Інформація на підставі запиту в електронному вигляді надається на адресу електронної пошти споживача протягом 2 робочих днів з дня надходження запиту.

19. Відповідь на запит в електронному вигляді повинен містити текст запиту споживача, запитувану інформацію, прізвище, ім`я, по батькові та посада співробітника керуючої організації або індивідуального підприємця, що направляє інформацію споживачеві.

20. Прийняті в електронному вигляді запити, а також отримані письмові запити та копії відповідей споживачам зберігаються керуючої організацією відповідно на електронному та паперовому носіях не менше 5 років.

21. Надання інформації за письмовим запитом здійснюється в 20-денний строк з дня його надходження у вигляді напрями (в письмовій формі) на адресу споживача поштового відправлення або видачі запитуваної інформації особисто споживачеві за місцем знаходження організації, що управляє.

22. Письмовий запит, що надійшов на адресу керуючої організації, підлягає реєстрації в день його надходження з присвоєнням йому реєстраційного номера та проставлення штампа відповідної керуючої організації.

23. У письмовому запиті, підписаному споживачем, вказуються керуюча організація, на адресу якої направляється запит, прізвище, ім`я та по батькові (найменування юридичної особи) споживача, поштову адресу, за якою має бути спрямований відповідь, викладається суть заяви, а також вказується спосіб отримання інформації (за допомогою поштового відправлення або видачі особисто споживачеві).


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже