Особливості оподаткування суб`єктів малого бізнесу

Те, як здійснюється оподаткування суб`єктів малого бізнесу, має величезне значення для розвитку економіки держави: адже високі податки і складні схеми знижують привабливість підприємництва, змушують невеликі фірми йти «в тінь», а деяких взагалі припинити діяльність. Головне ж завдання ефективного оподаткування - не допустити цього, а, навпаки, стимулювати розвиток малого бізнесу.

Хто відноситься до малого бізнесу

Діяльність дрібних фірм і приватних підприємців регулюється ФЗ «Про розвиток малого підприємництва ...» № 209 від 24.07.2007 (ост. Вим. Від 29.12.15).

Відповідно до цього нормативного акта, до сегменту малого бізнесу відносяться юридичні особи та підприємці, які відповідають наступним критеріям:

 • частка інших товариств в їх установчих капіталі не перевищує 25%;
 • середньорічна чисельність працівників у штаті підприємства не більше 100 осіб включно;
 • річний розмір виручки не повинен перевищувати 800 млн рублів (відповідно до недавньою постановою Уряду РФ від 13.07.15 р)

Податки для малого бізнесу повинні стимулювати розвиток цього сегмента економіки з тим, щоб:

 • активізувати розвиток інноваційних видів діяльності;
 • підвищити привабливість заняття бізнесом серед населення, що в підсумку знизити рівень безробіття;
 • забезпечити зростання кваліфікації працівників, зайнятих в сегменті малого підприємництва;
 • сприяти притоку зарубіжних і вітчизняних інвестицій в сегмент малого бізнесу;
 • підвищити рівень конкуренції на ринку, а значить, стимулювати зростання якості послуг, що надаються і реалізованої продукції.

Види і особливості режимів оподаткування

У відповідності з Податковим кодексом РФ, невеликі фірми і комерсанти можуть самостійно вибирати режим сплати обов`язкових платежів до державної скарбниці. При цьому потрібно враховувати специфіку свого напрямку роботи, адже кожна з діючих систем оподаткування розрахована на певні сфери діяльності. У будь-якому випадку варто передбачити ведення обліку податків самостійно або за допомогою бухгалтера.

На території РФ існують такі податкові режими для малого бізнесу:

 • традиційна (або загальна);
 • спрощена;
 • єдиний податок на поставлений дохід;
 • патентна система оподаткування (тільки для ІП);
 • Єдиний сільськогосподарський податок.

Останні три режими мають статус спеціальних і розраховані на конкретні види діяльності, в інших напрямках бізнесу їх застосування буде невигідним.

Такі режими використовуються з метою оптимізувати рівень бюджетних нарахувань за рахунок заміни кількох обов`язкових податків, які повинен перераховувати суб`єкт господарської діяльності, на один.

Особливості оподаткування малого бізнесу:

 • простота ведення обліку;
 • оптимальний розмір податкового навантаження;
 • легкість зміни одного режиму на інший;
 • відсутність складних формул розрахунку обов`язкових платежів;
 • мінімальна кількість документів для звітності.

Традиційна система оподаткування

Учасниками спільної системи розрахунку обов`язкових платежів до державної скарбниці автоматично стають все приватні підприємці та юридичні особи, які разом з документами на реєстрацію не подали заяву про перехід на інший режим сплати податків.

Представники малого бізнесу не люблять цю систему обов`язкових нарахувань, що пов`язано в першу чергу зі складністю ведення обліку, а в другу - з великим розміром платежів до бюджету.

Цей режим використовують ті підприємства або приватні підприємці, які з певних причин (кількість працівників, розміри виручки) не можуть стати учасником інший, більш економічною системи оподаткування.

Якщо представник малого бізнесу працює на ОСНО, він перераховує такі обов`язкові платежі в бюджет:

 • ПДВ;
 • майновий податок;
 • прибутковий;
 • на прибуток.

Втім, ОСНО має і свої переваги:

 • повна свобода дій - не потрібно залежати від обсягів виручки або кількості працівників в штаті підприємства;
 • повернення ПДВ;
 • більше можливостей на ринку, так як більшість контрагентів зацікавлені в отриманні ПДВ.

Спрощена система

Спрощена система оподаткування - найпопулярніший режим серед представників малого бізнесу. Але щоб стати учасником «спрощенки», потрібно відповідати наступним критеріям:

 • на дату подання заяви про перехід на «спрощенку» обсяг надходжень за три квартали не повинен перевищувати 51,615 млн. рублів (ця величина щороку переглядається, так як залежить від коефіцієнта-дефлятора);
 • середньорічна чисельність працівників не повинна бути більше ста чоловік;
 • залишкова вартість основних засобів на останню облікову дату, відповідно до фінансової звітності, що не більше 100 млн рублів;
 • частка зовнішніх бенефіціарів - не більше 25%.

При веденні бізнесу можлива ситуація, коли ці граничні показники будуть перевищені: в такому випадку слід не пізніше 15 календарних днів з моменту закінчення останнього звітного періоду повідомити своє відділення ФНС і перейти на ОСНО.

Після повернення показників в норму представник малого бізнесу може знову стати платником за ССО, але для цього потрібно не пізніше 15 січня року, в якому він хоче нараховувати податок за спрощеною схемою, подати заяву встановленої форми в фіскальну службу.

Специфіка оподаткування на підприємствах малого бізнесу - учасниках ССО - полягає в двох можливих варіантах розрахунку фіскальної бази:

 • доходи;
 • доходи за мінусом витрат.

Перший варіант цікавий для фірм і комерсантів, які отримують невеликі доходи, другий - для тих, у кого високий рівень витрат.

Всі господарські операції, здійснені платником на ССО, фіксуються в спеціальному регістрі - книзі обліку доходів і витрат.

Ставка податку залежить від варіанту розрахунку податкової бази: якщо це «доходи», тоді вся виручка підприємства множиться на ставку 6% - якщо підприємець обрав спосіб розрахунку «доходи мінус витрати», тоді обсяг виручки коригується на витрати і тільки після цього множиться на ставку 15 %.

З 2016 року з метою зниження податкового навантаження місцеві органи влади отримали право зменшувати ставку податку в залежності від приватного підприємця і виду його бізнесу. Так, якщо бізнесмен вибрав «доходи» йому можна знизити ставку податку в межах від 6% до 1%, а якщо об`єктом оподаткування є «доходи, скориговані на витрати», тоді платіж до бюджету можливо знизити від 15% до 5%.

Переваги ССО в тому, що учасники цієї системи звільняються від сплати: ПДВ, прибуткового (підприємці), на прибуток (юрособи), майнового.

характеристика ЕНВД

Особливістю цієї системи оподаткування є те, що рівень доходу бізнесу на розмір платежів до бюджету практично не впливає. Яким би не був ваш заробіток, все одно потрібно буде заплатити 15% від поставлений дохід.

У 2016 році держава також дало можливість місцевим органам влади знизити фіскальне навантаження учасникам цього режиму: тепер можливо зменшення ставки до 7,5%.

Цей режим встановлюється за рішенням місцевих органів влади і тільки для певних напрямків бізнесу.

Стати платником ЕНВД можна добровільно, але тільки якщо:

 • цей режим встановлений на території муніципального округу;
 • в нормативному документі, який встановлює цей режим на конкретній території, зазначена сфера діяльності, що здійснюється представником малого бізнесу.

Режим ЕНВД діє тільки для підприємців і організацій, які займаються:

 • наданням побутових послуг;
 • надають послуги ветеринарії;
 • здійснюють техобслуговування, ремонт, миття автотранспорту та мотоциклів;
 • здають в оренду місця для стоянки авто і мотоциклетного транспорту;
 • надають послуги таксі, але при цьому кількість транспорту не повинна перевищувати 20 одиниць;
 • надають послуги громадського харчування на площі, що не перевищує 150 кв.м .;
 • розміщенням зовнішньої реклами на спеціальних конструкціях або в різних видах транспорту;
 • надають послуги проживання на площі не більше 500 кв.м .;
 • і т.д. : Повний список наведено в ст.346.26.НК РФ.

Розрахунок єдиного поставлений податку здійснюється за формулою: Д * ФП * k1 * k2 *%, де

Д - дохідність конкретної сфери діяльності;

ФП - фізичні показники по конкретному напрямку бізнесу, наприклад: чисельність працівників на підприємстві, площі приміщень, продуктивні потужності обладнання, кількість транспорту і т. Д.

% - ставка податку.

k1 - коефіцієнт дефляції;

k2 - коригувальний коефіцієнт.

Значення коефіцієнтів щорічно змінюється. Однак, в 2016 році k1 зберегли як і в попередньому на рівні - 1,798 од, а ставка податку - 15%.

Коефіцієнт k2 розраховується кожної муніципальної адміністрацією самостійно. Його розмір можна дізнатися в місцевому фіскальному органі.

Переваги ЕНВД для представників малого бізнесу такі:

 • простота розрахунку;
 • легкість ведення звітності;
 • мінімальний пакет документів, необхідний для надання в податкову;
 • скасовуються податки: на прибуток, прибутковий, ПДВ, на майно (тільки для ІП).

Патентна система оподаткування

Даний спецрежим передбачений тільки для індивідуальних підприємців. Обов`язкова умова - середня чисельність всіх співробітників (за всіма видами діяльності) за звітний податковий період не більше 15 осіб.

Перелік видів діяльності, що підлягають застосуванню патентної системи, стверджується суб`єктами РФ на територіях, що належать до їх юрисдикції.

Патент можна придбати на період від 1 до 12 місяців.

Датою початку застосування патентної системи вважається дата видачі патенту.

Величина податку для платника ПСН не залежить від фактичного доходу від бізнесу: вона визначається, виходячи з встановленого законодавчо потенційно можливого доходу для даного виду підприємництва.

Перехід на ПСН звільняє ІП від сплати податків з доходів, зароблених діяльністю, що ведеться на підставі патенту: податку на майно, податку з доходів, ПДВ.

Єдиний сільськогосподарський податок

Якщо представник малого бізнесу зайнятий в сільському господарстві: займається рослина-або тваринництвом, вирощує рибу, займається лісовим господарством, тоді ЕСХН - оптимальний вибір для нього.

Учасник цього режиму платить всього 6% від різниці між доходами і витратами.

Сільськогосподарським виробником вважається юрособа або підприємець, у якого обсяг надходжень від реалізації даної продукції в структурі всієї виручки перевищує 70%.

Перевагою ЕСХН є можливість не платити такі податки:

 • прибутковий;
 • на прибуток;
 • на майно;
 • ПДВ.

Податкові пільги для малого бізнесу: Відео


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже