Умови договору управління

Якщо власники приміщень загальними зборами в якості способу управління вибрали керуючу організацію, на цих же зборах вони повинні затвердити і умови договору управління. Договір управління полягає керуючої організацією з кожним власником приміщення в письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. У разі якщо в будинку створено раду багатоквартирного будинку (далі - Рада), укласти (підписати) договір управління має право голова Ради на підставі довіреності, виданої йому власниками приміщень. За договором управління набувають права і стають зобов`язаними ті власники приміщень, які надали голові відповідні повноваження за довіреністю.

Video: Управління МКД

Власники приміщень має право вимагати від керуючої організації копії цього договору. Якщо власники приміщень вибрали управління ТСЖ або ЖК, то договір управління багатоквартирним будинком укладає ТСЖ або ЖК. За договором управління одна сторона (керуюча організація) за завданням другої сторони (власників приміщень, органів управління ТСЖ або ЖК) за плату зобов`язується надавати послуги і виконувати роботи щодо належного утримання та ремонту спільного майна в багатоквартирному будинку, надавати комунальні послуги власникам цього будинку, здійснювати іншу діяльність, спрямовану на досягнення цілей управління даними будинком.

Договір укладається на певний термін, який зазвичай [6] становить від одного року до п`яти років (в окремих випадках [7] - до трьох років). Умови договору управління повинні бути однаковими для всіх власників приміщень, і в ньому обов`язково повинні бути вказані: - адреса будинку-- склад загального майна-- перелік послуг і робіт з утримання та ремонту спільного майна, порядок зміни цього перечня- - перелік комунальних послуг, які надає керуюча організація-- порядок визначення ціни договору-- порядок визначення розміру плати за утримання і ремонт житлового приміщення-- порядок визначення розміру плати за комунальні послуги-- порядок внесення плати за комунальні послуги-- порядок здійснення контролю за виконанням керуючої організацією її зобов`язань за договором управління. Керуюча організація повинна приступити до виконання договору не пізніше ніж через 30 днів з дня його підписання і щорічно протягом першого кварталу поточного року повинна представляти власникам приміщень звіт про виконання договору управління за попередній рік. Втім, власники приміщень має право встановити в договорі інші терміни початку роботи керуючої організації і інші періоди звітності. Якщо жодна зі сторін договору не заявить про припинення договору управління по закінченні терміну його дії, то цей договір вважається продовженим на той самий строк і на тих же умовах, які були передбачені раніше. Особливості укладення договору управління при безпосередньому управлінні багатоквартирним будинком власниками приміщень При безпосередньому управлінні багатоквартирним будинком, в якому налічується понад дванадцять квартир, договір надання послуг і (або) виконання робіт з утримання та ремонту спільного майна в даному будинку з керуючою організацією власники приміщень укладають на підставі рішення загальних зборів власників житла.

Video: Договір управління

При цьому власники приміщень в будинку, що володіють більш ніж 50 відсотками голосів від загального числа голосів власників приміщень у даному будинку, виступають в якості одного боку договору, що укладається. При безпосередньому управлінні багатоквартирним будинком, кількість квартир в якому менше дванадцяти, договори надання послуг з утримання та (або) виконання робіт по ремонту загального майна в такому будинку з особами, які здійснюють певні види діяльності, власники приміщень укладають на підставі рішень загальних зборів власників. При цьому всі або більшість власників приміщень у такому будинку виступають в якості одного боку договорів, що укладаються. Договори холодного і гарячого водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, опалення полягають кожним власником приміщення від свого імені. Рішенням загальних зборів власників приміщень може бути визначений один із власників, який буде наділений правом діяти від імені всіх власників приміщень при взаємодії з третіми особами. Обсяг таких повноважень засвідчується довіреністю, виданою в письмовій формі всіма або більшістю власників приміщень в конкретному будинку.

О.В. Кичик, А.Г. сім`яників


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже