Особливості укладення договору страхування осацв

Особливістю укладення договору страхування є обов`язкова письмова форма, яка повинна дотримуватися під загрозою визнання договору недійсним. (П.1 ст. 940 ЦК України).

Як укладається договір

Договір укладається шляхом складання одного документа підписаного страхувальником і страховиком. У той же час закон допускає в якості альтернативи укладення договору за допомогою поліса. Договір страхування укладається на підставі письмової заяви. Хоча правила страхування можуть передбачати, укладення договору на підставі усної заяви страхувальника. Прикладом можуть служити Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів ВАТ "Росгосстрах". Відповідно до п.9.1 Договір страхування укладається на підставі письмової заяви страхувальника, що є невід`ємною частиною договору страхування. Заява заповнюється за встановленою формою і складається в двох примірниках, один з яких залишається у страховика, а інший повертається страхувальнику. За Правилами «Обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» для укладення договору обов`язкового страхування від страховика потрібна письмова заява в страхову компанію.
Зазначена заява страхувальника за своєю правовою природою - звичайний виклик на оферту. У свою чергу, завершальною стадією укладення договору, служить прийняття поліса страхувальником. Воно означає згоду страхувальника укласти договір страхування на умовах, які містяться в полісі.
Якщо договір страхування укладається за допомогою одного документа, підписаного сторонами, то в даному випадку роль поліса точно визначена В.І.Серебровскім: «Страховий поліс видається в підтвердженні укладанні договору страхування, є одностороннім документом, підписаним страховиком, і являє собою обіцянку страховика сплатити відому суму грошей в разі настання протягом встановленого терміну, передбаченого договором події ».
З вступом в дію Закону «Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» документом, що засвідчує здійснення обов`язкового страхування став страховий поліс. Одночасно з ним страхувальникові вручається: перелік представників страховика в суб`єктах РФ, а також два бланка повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.

Video: Правові особливості розірвання договорів страхування і повернення страхової премії

Пакет документів для укладення договору страхування

При укладанні договору страхувальник повинен надати страховику всі необхідні відомості. До цих властивостей належать: дані про транспортний засіб, дані про всі дорожньо-транспортних пригодах, скоєних з вини страхувальника за останні три роки. До заяви повинні бути додані такі документи: особистий паспорт заявника або свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (якщо страхувальником є юридична особа), свідоцтво про реєстрацію автомобіля або паспорт транспортного засобу (ПТС), водійські посвідчення осіб, допущених до управління (або копії посвідчень) , талон технічного огляду транспортного засобу (за винятком випадків, якщо відповідно до законодавства Російської Федерації в області технічного огляду транспортних х коштів транспортний засіб не підлягає технічному огляду або його проведення не потрібно, або порядок і періодичність проведення технічного огляду встановлюються Урядом Російської Федерації, або періодичність проведення технічного огляду такого транспортного засобу становить 6 місяців).

Обов`язки страхувальника при укладанні договору

При укладанні договору страхування страхувальник зобов`язаний повідомити страховику всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для визначення ймовірності настання страхового випадку та розміру можливих збитків від його настання. Згідно із законом «Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» до обставин, що мають істотне значення для визначення ймовірності настання страхового випадку та розміру можливих збитків від його настання відносяться:
• кількість осіб допущених до керування транспортним средством-
• вік і стаж водіння осіб допущених до керування транспортним средством-
• потужність двигуна (для легкових автомобілів) і маса транспортного засобу (для вантажних автомобілів) -
• здається транспортний засіб в прокат-
• мети використання транспортного засобу (особисті, інкасація, навчальна їзда, швидка допомога, дорожні і спеціальні транспортні засоби, таксі та інші)
• кількість пасажирських місць (для автобусів, тролейбусів, трамваїв) -
• період використання транспортного засоби-
• переважне використання транспортного засобу.
Якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що страхувальник при укладанні договору повідомив завідомо неправдиві відомості, то страховик має право вимагати визнання договору страхування недійсним і застосування санкцій, передбачених п.2 статті 179 ГК РФ. Наприклад, повідомлення завідомо неправдивих відомостей про цілі використання транспортного засобу, може спричинити визнання договору недійсним.

Video: Автоюрист Богдан Глядик про укладання договору ОСЦПВВНТЗ (ОСАГО)

Майнові умови, які повинні бути обумовлені договором

При укладанні договору страхування між страхувальником і страховиком має бути досягнуто згоди по наступним істотних умов:
- про конкретний майновий інтерес, що є об`єктом страхування-
- про характер страхового випадку (страхового ризику), на випадок настання якої здійснюється страхування (страхового випадку) -
- про розмір страхової суми (ліміт страхового відшкодування) -
- про термін дії договору.
Відповідно до Закону «Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» істотні умови договору страхування цивільної відповідальності наступні:
- майновий інтерес, що є об`єктом страхування - майнові інтереси, пов`язані з ризиком громадянської відповідальності власника транспортного засобу за зобов`язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров`ю або майну потерпілих при використанні транспортного засобу на території Російської Федерації -
- характер страхової події (страхового ризику), на випадок настання якого, здійснюється страхування (страхового випадку) - заподіяння в результаті дорожньо-транспортної пригоди в період дії договору обов`язкового страхування власником транспортного засобу життю, здоров`ю або майну потерпілого, яке тягне за собою обов`язок страховика зробити страхову виплату-
- розмір страхової суми (ліміт страхового відшкодування) - страхова сума, в межах якої страховик зобов`язується при настанні кожного страхового випадку (незалежно від їх числа протягом терміну дії договору обов`язкового страхування) відшкодувати потерпілим завдану шкоду, складає 400 тисяч рублів-
- термін дії договору обов`язкового страхування становить один рік, за винятком випадків: власники транспортних засобів, зареєстрованих в іноземних державах і тимчасово використовуються на території Російської Федерації, укладають договори обов`язкового страхування на весь термін тимчасового використання таких транспортних засобів, але не менше ніж на 15 днів- при придбанні транспортного засобу (покупці, спадкуванні, прийнятті в дар і таке інше) його власник має право укласти договір обов`язкового страхування на термін слідування до місця реєстрації транспортного засобу. При цьому власник транспортного засобу зобов`язаний до його реєстрації укласти договір обов`язкового страхування на один рік.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже