Заява на материнський капітал

Video: Заява на материнський капітал можна подати в електронному вигляді

На підтвердження права на отримання коштів материнського (сімейного) капіталу видається сертифікат державного зразка. Сертифікат є іменним документом, що підтверджує право на додаткові заходи державної підтримки, передбачені Федеральним законом "Про додаткові заходи державної підтримки сімей, які мають дітей".

Алгоритм отримання сертифіката:

 • оформити в РАГСі свідоцтво про народження (усиновлення) дитини;
 • в територіальному органі Пенсійного фонду Російської Федерації за місцем проживання заповнити бланк заяви про видачу державного сертифікату на материнський (сімейний) капітал, надати необхідні документи;
 • термін розгляду заяви - не більше одного місяця з дати її подання. Після цього, протягом п`яти днів заявникові надсилається повідомлення, в якому вказується про прийняте рішення (про видачу або про відмову у видачі сертифіката), а також дата отримання сертифіката;
 • отримати в територіальному органі Пенсійного фонду за місцем проживання в день, зазначений у повідомленні, державний сертифікат на материнський (сімейний) капітал.

Заява на материнський капітал подається з пред`явленням документів (їх копій, вірність яких засвідчена в установленому законом порядку):

 • що засвідчують особу, місце проживання особи, яка має право на додаткові заходи державної підтримки;
 • підтверджують належність до громадянства Російської Федерації осіб, зазначених у підпунктах "а" і "в" пункту 3 цих Правил;
 • що засвідчують особу, місце проживання та повноваження законного представника (усиновителя, опікуна, піклувальника);
 • підтверджують народження (усиновлення) дітей;
 • підтверджують смерть жінки, яка народила (усиновила) дітей, оголошення її померлою, позбавлення її батьківських прав, вчинення нею щодо дитини (дітей) умисного злочину, що відноситься до злочинів проти особистості
 • підтверджують смерть батьків (усиновлювачів) або єдиного з батьків (усиновителя), оголошення померлими батьків (усиновлювачів) або єдиного з батьків (усиновителя), позбавлення батьків батьківських прав, вчинення батьками (усиновлювачами) щодо дитини (дітей) умисного злочину, що відноситься до злочинів проти особистості

Територіальний орган Пенсійного фонду Російської Федерації:

 • здійснює прийом документів, зазначених у пункті 5 цих Правил;
 • знімає копії з представлених документів, завіряє їх і повертає заявнику оригінали документів;
 • перевіряє достовірність які у документах (їх копіях) відомостей і в разі потреби запитує додаткові відомості у відповідних органах;
 • реєструє заяву;
 • в місячний термін з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами виносить письмове рішення про видачу сертифіката або про відмову в його видачі;
 • не пізніше ніж через 5 днів з дати винесення рішення про видачу сертифіката або про відмову в його видачі направляє особі, яка подала заяву, повідомлення. У разі відмови у видачі сертифіката в повідомленні наводяться підстави, відповідно до яких територіальним органом Пенсійного фонду Російської Федерації було прийнято таке рішення;
 • видає сертифікат.

Відмова у видачі сертифіката здійснюється з таких підстав:

 • відсутність права на додаткові заходи державної підтримки відповідно до Федерального закону "Про додаткові заходи державної підтримки сімей, які мають дітей";
 • припинення права на додаткові заходи державної підтримки на підставах, встановлених Федеральним законом "Про додаткові заходи державної підтримки сімей, які мають дітей";
 • надання недостовірних відомостей, в тому числі відомостей про черговість народження (усиновлення) і (або) про громадянство дитини, в зв`язку з народженням (усиновленням) якого виникає право на додаткові заходи державної підтримки;
 • припинення права на додаткові заходи державної підтримки в зв`язку з використанням коштів материнського (сімейного) капіталу в повному обсязі.

Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено у вищестоящий орган Пенсійного фонду Російської Федерації або в установленому порядку до суду.

Video: Тепер заяву на материнський капітал можна подати в МФЦ

завантажити Бланк

Заява на материнський капітал. Завантажити (doc)


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже