Договір контрактації

Video: Лекція за договорами від 04.11.2011 - Частина 4

Одним з видів договору купівлі-продажу є договір контрактації, найбільш часто зустрічається в сфері реалізації сільськогосподарської продукції.

За договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов`язується передати вирощену (вироблену) ним сільськогосподарську продукцію заготівельникові - особі, яка здійснює закупівлі такої продукції для переробки або продажу.

сторонами договіра контрактації є виробник сільськогосподарської продукції (продавець) та її заготівельник (покупець).

Продавцем за договором контрактації можуть бути не тільки сільськогосподарські комерційні організації та селянські (фермерські) господарства, для яких виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції є підприємницькою діяльністю, але також і громадяни, які виробляють сільськогосподарську продукцію на присадибних, садово-городніх та дачних ділянках.

Покупцем (заготівельником) є особа, яка здійснює закупівлі сільськогосподарської продукції для подальшої переробки або продажу, тобто для використання у підприємницькій діяльності.

предметом договору контрактації є сільськогосподарська продукція, вирощена (вироблена) сільськогосподарським виробником і не піддана будь-якої промислової переробки, т. е. сільськогосподарська продукція в сирому вигляді. Контрактуемий товар відрізняється тим, що це товар майбутній, т. Е. Він ще підлягає вирощуванню чи виробництву в умовах сільського господарства.

Саме вирощування пов`язане з різними стадіями сільськогосподарського виробництва, які іноді не залежать від волі виробника сільськогосподарської продукції (посуха, дощі і т.п.). Ці обставини обумовлюють порядок визначення умов в договорі про кількість і асортименті сільськогосподарської продукції. Так, кількість сільськогосподарської продукції може бути визначено не в точних розмірах, а виражена в двох граничних цифрах - найменшою і найбільшою (від і до).

Виробник сільськогосподарської продукції зобов`язаний передати заготівельникові вирощену (вироблену) сільськогосподарську продукцію в кількості та асортименті, передбачених договором контрактації. Оплата здійснюється по вільно узгодженим в договорі цінами, причому можливо умова надання авансу.

Заготівельник зобов`язаний прийняти сільськогосподарську продукцію у виробника за місцем її знаходження і забезпечити її вивезення. Заготівельник не має права відмовитися від прийняття сільськогосподарської продукції, що відповідає умовам договору контрактації і переданої заготівельникові в обумовлений договором термін, в тому випадку, коли прийняття сільськогосподарської продукції здійснюється в місці знаходження заготівельника або іншому зазначеному ним місці.

Договором контрактації може бути передбачено обов`язок заготівельника, який здійснює переробку сільськогосподарської продукції, повертати виробникові на його вимогу відходи від переробки сільськогосподарської продукції з оплатою за ціною, визначеною договором

Порядок передачі сільськогосподарської продукції визначається договором контрактації. Якщо договором він не визначений, то заготівельник зобов`язаний прийняти сільськогосподарську продукцію у виробника за місцем її знаходження і забезпечити її вивезення.

Якщо прийняття сільськогосподарської продукції здійснюється в місці знаходження заготівельника або іншому зазначеному ним місці, заготівельник не має права відмовитися від прийняття сільськогосподарської продукції, що відповідає умовам договору контрактації і переданої заготівельникові в обумовлений договором термін.

При порушенні сторонами тих чи інших умов договору контрактації застосовуються наслідки, передбачені нормами про договір поставки і загальними положеннями про договір купівлі-продажу.

Разом з тим особливості сільськогосподарського виробництва, схильного не завжди передбачуваним впливам природного середовища, зумовлюють особливості відповідальності виробника сільськогосподарської продукції за невиконання або неналежне виконання договірних зобов`язань.

Відповідно до ст. 538 ГК РФ виробник сільськогосподарської продукції відповідає перед заготівельником тільки за винне порушення. Заготівельник ж несе відповідальність перед виробником за правилами, встановленими п. Зет. 401 ГК РФ, незалежно від наявності або відсутності в порушенні його провини.

Video: Уроки бізнесу: Договори купівлі продажу

завантажити Бланк

Договір контрактації. Завантажити (doc)


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже